Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Kritická digitální pedagogika podle Stommela
Odborný článek

Kritická digitální pedagogika podle Stommela

Anotace

Nová zpráva o činnosti amerického odborníka na vzdělávací technologie Jesse Stommela, zakladatele specializovaného recenzovaného otevřeného online časopisu Hybrid Pedagogy.

V roce 2014 Spomocník poprvé informoval o existenci otevřeného online časopisu Hybrid pedagogy, který se zabývá integrací technologií do výuky. Skutečnost, že pro něj jeho zakladatel Jesse Stommel již v roce 2011 použil označení „hybridní“, by nás měla zaujmout. Ukazuje se, že to bylo rozhodnutí, jehož jasnozřivost se teprve začíná ukazovat.

Jesse již v roce 2012 vysvětloval rozdíl mezi kombinovanou (blended) a hybridní výukou takto: „Když lidé mluví o kombinované výuce, většinou mají na mysli aktivity odehrávající se částečně ve třídě a částečně online. Hybriditu však musíme vnímat poněkud komplexněji. Nejedná se o pouhý mix toho, co se odděleně dělá prezenčně, a toho, co se dělá online. Jedná se o výuku, která propojuje oba tyto typy aktivit a posouvá je na úroveň vyšší, než jaké mohou dosáhnout samostatně.“ [1] (Též viz Hybridní vzdělávání v době postpandemické.)

Pro pedagogiku kromě přídomku „hybridní“ Jesse často používá též označení „kritická digitální“. Digitální již běžně používáme (digitální pedagogika) tam, kde chceme zdůraznit, že technologie ovlivňují pedagogické vědy natolik, že tyto musí na ně brát ohled. Proč však Jesse přidává ještě pedagogiku kritickou? To slovní spojení doufám většina z vás zná. Odkazuje na Paula Freireho, k němuž se Jesse hlásí (já též, viz Freireho kritická pedagogika a technologie). Význam formuluje takto: „Kritická pedagogika je přístup k výuce založený na podpoře schopnosti žáků samostatně kriticky hodnotit vlastní učení.“ [2] To v kontextu s Freirem znamená, že budou vedeni k rozhodování o vlastním životě, samostatnosti a kritickému pohledu na problémy, s nimiž se v životě setkávají (např. na problematiku ovlivňování myšlení lidí prostřednictvím technologií).

Časopis Hybridní pedagogika za více jak 10 let existence publikoval na stovky recenzovaných článků s licencí CC, které mapují spojitost kritické pedagogiky s technologiemi. Týká se to zejména problematiky sebeřízeného celoživotního učení, rozvoje metakognitivních schopností žáků online, vývoje platforem podporujících kritickou pedagogiku a limitů s tím spojených.

Kritická digitální pedagogika (podobně jako pedagogika otázek, pedagogika nejistoty či tiché poznání) prosazuje konstruktivní postupy proti instruktivním (Co bylo špatně). Studenta vnímá jako komplexní samostatně myslící osobnost, ne jako uživatele (či zákazníka), do jehož hlavy se má nalít daný výukový obsah. Prostředí kritickou digitální pedagogiku podporující nevystačí s vytvořením kurzu, v němž studující interaguje jen s předem hotovými digitálními učebními materiály, a pak jsou jeho znalosti testovány. Nespoléhá jen na data generovaná činností žáků. Preferuje přímé spojení s učitelem i mezi žáky vzájemně (tedy vnímá odlišně i jednu z klasických pouček e-learningu – Andersonův teorém interakční ekvivalence).

Mnoho existujících nástrojů bylo vyvinuto s cílem automatizovat výukový proces, což předurčuje způsob jejich využití. Přímo vedou studujícího za ručičku, a odvádějí ho od samostatného myšlení. Naším úkolem je vysvětlit vývojářům, co je primárním cílem, a podílet se na vývoji nástrojů vhodnějších (což se do určité míry u některých platforem děje). Měly by naplňovat hlavně tyto znaky:

  1. Klást důraz na podporu komunity a spolupráce.
  2. Být otevřené, tj. nepřekážet odlišnostem (politickým, kulturním aj.).
  3. Nepropagovat jen jeden přístup, umožňovat souznění různých hlasů.
  4. Dovolovat integraci činnosti různých vzdělávacích institucí, včetně netradičních.

Jako závěr si dovolím použít finální sdělení z Jesseho přednášky na výroční konferenci britského sdružení ALT (Association for Learning Technology) v Edinburghu:

Často ignorujeme ten nejlepší zdroj pro pochopení, jaké změny máme udělat, ten, který máme přímo před nosem – a sice naše žáky, kteří riskují nejvíce.

#altc 2019 Keynote: Jesse Stommel – Critical Pedagogy, Civil Disobedience, and Edtech

 

Uspořádaný výběr článků Hybridní pedagogiky byl nedávno pod názvem Critical Digital Pedagogy vydán v podobě volně dostupné knihy [3]. Doporučuji ji vaší pozornosti a slibuji, že budu Jesse Stommela a spol. nadále sledovat.

Literatura a použité zdroje

[1] – STOMMEL, Jesse. Hybridity, pt. 2: What is Hybrid Pedagogy?. 2012. [cit. 2021-2-9]. Dostupný z WWW: [https://hybridpedagogy.org/hybridity-pt-2-what-is-hybrid-pedagogy/].
[2] – STOMMEL, Jesse. Critical Digital Pedagogy: a Definition. 2014. [cit. 2021-2-9]. Dostupný z WWW: [https://hybridpedagogy.org/critical-digital-pedagogy-definition/].
[3] – STOMMEL, Jesse; FRIEND, Chris; MORRIS, Sean Michael. Critical Digital Pedagogy. 2020. [cit. 2021-2-9]. Dostupný z WWW: [https://cdpcollection.pressbooks.com/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.