Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Digitální pedagogika potřebuje digitální kurikulum
Odborný článek

Digitální pedagogika potřebuje digitální kurikulum

21. 6. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Zpráva o ekosystému hybridní výuky Michiganské techniky, který je určen pro ZŠ a obsahuje kurikulum zatím hlavně pro 1. stupeň, za nímž stojí dva američtí vědci Cathie Norris a Elliot Soloway.

Dvojice spolupracujících vědců je poměrně častý jev. Typicky je to proto, že mnoho problémů vyžaduje víceoborový přístup. Právě toto bylo počátečním důvodem pro spolupráci profesora UMICH Elliota Solowaye, původně se specializujícího na umělou inteligenci, s profesorkou UNT Cathie Norris, původně učitelkou matematiky a španělštiny, která se začala zabývat technologiemi a nakonec to dotáhla až na prezidentku ISTE. Jejich společným cílem je podpořit integraci technologií ve školách. Nejprve se věnovali vývoji aplikací, ale postupně dospěli k poznání (např. díky několikaletým zkušenostem ze Singapuru), že to hlavní, co školy potřebují, je digitální kurikulum, které podporuje nové přístupy k výuce (digitální pedagogiku). Podobně jako profesor Fullan (Nová pedagogika pro hluboké učení podle Fullana) používají přízvisko „hluboké“ – Deeply-Digital Curricula [1].

V roce 2018 s podporou UMich (Michiganská technická univerzita) založili Center for Digital Curricula, které pro nás může být inspirací, jakým směrem by se ideálně mělo školství v blízké budoucnosti ubírat.

Vyvíjejí vlastní ekosystém (viz Americká digitální konvergence škol) pro podporu chodu škol, který počítá s hybridní i čistě distanční výukou. Vyjadřuje to heslem „jednolité učení“, to znamená stejné ve škole i mimo ni.

Seamless Learning

Tento ekosystém využívá služeb Google a obsahuje několik vlastních nástrojů na přípravu vzdělávacího obsahu, na správu skupin žáků, na jejich spolupráci ad. To podstatné, co je hodno obdivu, je skutečnost, že dává k dispozici kompletní kurikulum (obsah) sledující místní standardy pro 4 obory 1. stupně – angličtina, sociální vědy, přírodní vědy, matematika. Vše pod licencí CC s právem učitelů upravovat.

Aby bylo možno mluvit o skutečném ekosystému, je jeho základem vždy cesta (mapa), kterou žáci při učení sledují (Roadmap). A aby bylo jasné, že se v tomto případě nejedná jen o příjem znalostí obsažených v daném kurikulu, nese celé to prostředí název Collabrify Roadmap Center. Bylo z velké části převzato z předchozí činnosti naší dvojice v rámci Intergalactic Mobile Learning Center, jež se věnovalo primárně vývoji aplikací. Žáci postupují po naplánované cestě, ideálně formou samostatné badatelské činnosti, a jsou vedeni k soustavné online spolupráci, kterou systém vysloveně propaguje (collabrify).

Učitel buď vytváří novou, nebo si vybírá z uložených cest (lekcí) a kopíruje si je do vlastního archivu. Zde může vše upravovat a hotovou cestu pak zadá svým žákům (třídám). Třídy je možno snadno importovat z existujících tříd Google Classroom. Ekosystém pochopitelně umožňuje průběžně sledovat, co žáci udělali a dělají.

Díky politice otevřeného vzdělávání a integraci účtů Google nikomu nic nebrání si prostředí Collabrify Roadmap Center vyzkoušet, případně použít. Je velmi pozoruhodné, že vlastníkem a provozovatelem Centra je College of Engineering, University of Michigan, což je ve skutečnosti technika, která nedisponuje žádnými pedagogickými obory. Iniciativa tedy zjevně vychází od dvojice výše jmenovaných vědců.

V Michiganu s tímto volně dostupným ekosystémem pracuje již několik desítek škol [1]. Pandemie jistě transformaci školství směrem k hybridní výuce urychlila. Je zřejmé, že právě toto je cesta, která může být úspěšná. Neexistuje žádná překážka, začít lze okamžitě. Výuka je podporována snadno dostupným obsahem a nástroji, které přímo vyvolávají potřebu digitální pedagogiky, to znamená, že učitelé se mohou okamžitě začít koncentrovat na osvojování nových postupů. Center for Digital Curricula navíc nabízí účinnou online i prezenční pomoc. Je evidentní, že stát Michigan tuto iniciativu vítá. Pokud se bude nadále úspěšně rozvíjet, bude třeba zvýšit systémovou podporu. Snad to nedopadne jako již v mnoha jiných případech a UMICH nedostane nápad celou tuto slibně se rozvíjející aktivitu zprivatizovat.

I u nás máme slibně se rozvíjející školské ekosystémy disponující kurikulem (např. Techambition). Otevřené vzdělávání však žádný nepraktikuje.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
3. 9. 2021, 09:50
Důkazem probíhající snahy o budování komerčních ekosystémů pro výuku může být např. InSpace (https://www.inspace.chat/ ) vyvinutý na podporu hybridní výuky, který umožňuje propojení s LMS Canvas.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.