Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Online nástroje pro výuku
Odborný článek

Online nástroje pro výuku

24. 6. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Ludmila Kovaříková

Anotace

Článek informuje o blogu studentů massachusettské univerzity. Na těchto stránkách studenti podávají podrobnou charakteristiku některých novějších aplikací, a to včetně pohledu skrze SAMR model.

Stránka Online Tools for Teaching and Learning je blogem, na kterém popisují studenti z massachusettské univerzity množství aplikací užitečných pro výuku. Vznikl v roce 2016 a v několika dalších letech na něj měnící se autoři přispívali dále a přidávali další a další nástroje.

Samozřejmě se můžeme ptát, čím je tento blog odlišný od mnoha jiných podobných blogů a stránek shromažďujících seznamy aplikací a návody, které nám mají pomoci se je naučit. Skvělé je například už jen to, že studenti univerzity nepíší seminární práce jen do šuplíku, ale přímo na tyto webové stránky umisťují výsledky svého prozkoumávání, které se může stát jakýmsi ukazatelem cesty i pro ostatní učitele. V rámci svého seznamování s aplikací se totiž učí vyhledávat informace, které my ostatní běžně nehledáme.

Stránka ke každému nástroji obsahuje základní charakteristiku aplikací včetně zařazení do ISTE standardů, informace o přístupnosti, zacházení s daty uživatelů a zajištění soukromí. Čtenář si může prohlédnout stručný přehled nebo pročíst podrobnější důvody k udělení počtu hvězdiček. Zároveň studenti natáčejí instruktážní videa s krátkým návodem a shrnutím. Dále nám poskytují krátkou analýzu nástroje z hlediska SAMR modelu.

Aplikace jsou rozděleny do čtyř oblastí podle čtyř typů výukového prostředí:

  • Hodnoticí nástroje: umožňují pedagogům provádět hodnocení, a to jak formativní, tak sumativní (Kahoot, Socrative, Google formuláře, …).
  • Nástroje pro společné učení: podporují a rozvíjejí sociální učení, zahrnují sociální média, virtuální hry a prostory pro spolupráci.
  • Znalostní nástroje: pomáhají žákům získávat, vytvářet a organizovat informace. Patří sem virtuální časové osy, software pro tvorbu myšlenkových map a studijní stránky (např. flashkarty, výukové programy, …).
  • Nástroje orientované na žáka – nástroje, které lze využít k personalizaci, diferenciaci a další podpoře učení.

Příklad zpracování SAMR modelu pro aplikaci IdeaBoards

Aplikaci IdeaBoards najdeme jako jednu z aplikací z letošního roku. Je velmi podobná nástěnce Padlet a dalším nástěnkám, které už známe. Na rozdíl od nich se však nemusíme registrovat, lze totiž vytvořit nástěnku rovnou z úvodní stránky. Velkou nevýhodou je však to, že i cizí lístečky můžeme editovat a mazat.

SAMR model popisuje čtyři stupně zapojení technologií do výuky. Každý z nich může být jistě v určitém okamžiku užitečný, přesto čím výše, tím bude jejich zařazení smysluplnější. Tento „návod“ nám pomůže posunout se od použití technologií jen pro technologie k cílům, kterých bychom bez technologií nedosáhli. Posuďte sami, nakolik podobné aplikace používáte ve vyšších úrovních modelu.

  • Nahrazení – žáci vpisují svoje nápady do aplikace místo na lístečky.
  • Rozšíření – žáci spolu mohou na nástěnce diskutovat, a to i mimo třídu, mohou spojit dvě poznámky v jednu, pokud jsou si podobné, poznámkám mohou dát „like“, pokud s tvrzením souhlasí.
  • Modifikace – žáci mohou nástěnku prohledávat s cílem najít poznámky s jedním klíčovým slovem a exportovat obsah nástěnky pro pozdější reflexi.
  • Úplná změna – žáci mohou vymýšlet nové nápady, sdílet je a sbírat vědomosti propojeni s ostatními žáky z celého světa.

Za tímto posouzením následují tipy pro použití v různých předmětech. V případě IdeaBoards jsou jistě zajímavé nápady pro literaturu. Začínají klasickým případem, kdy učitel nachystá začátky vět, které žáci dokončují podle toho, co si o knize myslí. Učitel ale také může vytvořit nástěnku, na kterou děti dopíší alternativní závěry příběhu. V jiném případě vytvoří několik sekcí s různými nápady na pokračování od dětí a ostatní pak pokračují.

Závěr

Když brouzdáme mnohými seznamy aplikací, ať už českými stránkami, nebo zahraničními, nacházíme spoustu inspirace. Naše vnímání se však zužuje na jejich prvoplánové použití. Obvykle nehledáme informace o ochraně uživatelů a neuvažujeme, jak s pomocí aplikace poskytnout žákům více podpory než jen prostřednictvím knih a papíru. Kromě inspirace může být tedy tento blog pro nás jakýmsi vzorem, co hledat a nad čím přemýšlet, až se příště vrhneme na zkoušení nových aplikací. A možná by mohl být i modelem pro naše studenty pedagogických fakult stejně jako Spomocník, který sloužil k publikování seminárních prací studentů PedF přes 20 let.

*

Článek byl finančně podpořen a vytvořen v rámci spolupráce Spomocníka na kampani Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech, kterou v rámci aktivit NPI ČR řeší systémový projekt OP VVV Podpora práce učitelů.

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – Online Tools for Teaching & Learning. 2016. [cit. 2021-6-17]. Dostupný z WWW: [https://blogs.umass.edu/onlinetools/].
[2] – BRDIČKA, Bořivoj. Standardy ISTE 2016 pro žáky. 2016. [cit. 2021-6-17]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21073/STANDARDY-ISTE-2016-PRO-ZAKY.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ludmila Kovaříková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně