Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Odpor k návratnictví na ALTC 2021
Odborný článek

Odpor k návratnictví na ALTC 2021

8. 11. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.
Tento článek je součastí seriálu: ALTC 2021

Anotace

Druhý ze dvou článků věnovaných britské konferenci ALTC – tento problematice snah k návratu k tradičním předcovidovým praktikám, které nezohledňují pokrok, jehož školství během učení na dálku dosáhlo.

Návratnictví je nový pojem. Je to můj překlad taktéž nového anglického výrazu „gobackery“, který vymyslela pravděpodobně Jennifer Thetford-Kay a na konferenci ALTC 2021 ho ve svém vystoupení s názvem „No Gobackery“ použila Lou Mycroft.

Dr. Lou Mycroft je původem specialistka na sociální souvislosti veřejného zdraví. Mnoho let se v rámci práce pro Northern College věnovala výzkumu této problematiky s cílem ovlivňovat zdravotní stav populace v severní Anglii. Přitom též vedla kurzy pro budoucí zdravotní sestry a sociální pracovníky. Od roku 2017 je na „volné noze“. Sama sebe označuje za učitele-nomáda, spisovatele a řečníka. Dnes se věnuje primárně budování online komunity v rámci hnutí využívajícího tag #JoyFE (Twitter, FB).

Zkratka sdružuje hned několik významů, FE může být Further Education (další vzdělávání), Future Education (budoucnost vzdělávání) nebo prostě jen jedno z písmen vše spojujícího termínu „JoyFul remaking of Education“ nebo zjednodušeně „Joyful Education“. Snaha o bezbolestné (radostné, příjemné) změny ve školství má souvislost s dnes stále více vnímanou potřebou wellbeingu (zde primárně pro učitele) a je plně v souladu s hlavním tématem konference – s etikou vzdělávacích technologií. Lou má k této tématice velmi blízko – viz The ethics of Joy.

Komunita JoyFE vznikla jako bezprostřední reakce na lockdown, který Británii postihl stejně jako nás v březnu 2020. Hlavním jejím mottem je „dělat jiné věci, ne stejné věci jinak“. Je plně organizována online s cílem vzdělávat učitele a bránit návratnictví.

Všechny aktivisty spojuje snaha ovlivňovat vývoj celé společnosti (kultury) prostřednictvím rozvoje myšlení (Thinking Environment). Důraz je kladen na nezávislost a svobodu rozhodování každého jedince, potlačování rozdílů (gender, rasa, socio-ekonomický status), ekologii, antisoutěživý (antikapitalistický) přístup apod. Vzdělávání tito aktivisté chápou jako jediný možný nástroj schopný zajistit zdárný budoucí vývoj světa. Typickým příkladem aktivit jsou podcasty, časopis, pravidelná setkání s cílem sdílet nápady v tzv. Ideas Rooms prostřednictvím Twitteru ad.

What is an #ideasroom (based on Thinking Environment principles)?

Lou vykazuje zřetelné známky ovlivnění anglosaským prostředím, z něhož pochází (protestantská tradice). Odvolává se hlavně na Spinozu, který již v 17. století (především proti vůli katolické církve) prosazoval potřebu svobody jedince s cílem „nashromáždit moc každého člena společnosti (potentia) do moci lidu“. Jak vidno, kromě protestantství (boj proti zaběhaným pořádkům) se v myšlení Lou objevují i levicové prvky. Přitom ale v souvislosti s wellbeingem zcela zamítá násilné postupy a cynismus. Trvá na tom, že všichni členové komunity jsou si rovni.

Lou oslovuje poměrně velkou a stále se zvětšující skupinu lidí (hlavně žen), učitelek zvláště [1]. Protože si uvědomuje, jak složitý (komplexní) problém řeší, snaží se uplatňovat tzv. rizomatický (oddenkový) přístup – viz Jak roste oddenek? Prakticky to znamená využít všechny možné cesty k zavedení potřebných změn směřujících k udržitelnému rozvoji světa. Přitom využití technologií chápe jako nedílnou součást procesu. To znamená, že nutnou podmínkou úspěchu je dostatečná úroveň digitálních kompetencí celé populace (úkol pro školství).

Proces, který se Lou snaží iniciovat, je plně v souladu s tím, jak popisujeme inovační změny již mnoho let (disrupce, transformace, difuze). Výsledkem je změna výukových postupů založená na digitální pedagogice. Teď jde o to nové trendy (nový jazyk), které většinová praxe během pandemie vyzkoušela, ve vzdělávání alespoň částečně (v podobě hybridní výuky) udržet i přes celkem přirozený obrovský tlak k návratu k tradičním postupům.

Je jisté, že boj proti návratnictví nemohou vést jen samotní vzdělávací technologové. Bez pomoci podobných aktivistů, jako je Lou Mycroft, se neobejdeme. Děkujeme.

Lou Mycroft – Keynote, ALT Annual Conference 2021

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – CAMPBELL, Lorna M. ALTC 2021 – Ethics, joy and no gobackery. 2021. [cit. 2021-10-6]. Dostupný z WWW: [https://lornamcampbell.org/higher-education/altc-2021-ethics-joy-and-no-gobackery/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu ALTC 2021.
Ostatní články seriálu: