Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Rovnováha využívání technologií ve výuce podle Common Sense
Odborný článek

Rovnováha využívání technologií ve výuce podle Common Sense

Anotace

Informace o zprávě americké neziskovky Common Sense zabývající se vytvářením z pohledu technologií vhodného vyváženého výukového prostředí.

Americká neziskovka Common Sense je pro nás významným zdrojem poznání (viz), zvláště v oblasti wellbeingu (Wellbeing podle Common Sense). Podívejme se tentokrát na obsah zprávy Screen Time in School: Finding the Right Balance for Your Classroom (Čas u obrazovky ve škole: Hledání optimální rovnováhy pro vaši třídu) [1].

Než se ponoříme hlouběji, připomeňme si pár základních fakt. Čas strávený s přístroji není dostatečným indikátorem pro posouzení vhodného využívání technologií. Vždy je třeba brát v úvahu též kdy, kde, a hlavně co s nimi žáci dělají (Digitální wellbeing pro Strategii 2030+). Důležité je rozlišovat pasivní (např. sledování videí)) a aktivní (vlastní tvorba) přístup.

Každé nasazení by mělo mít nějaký výukový přínos, takový, že stejných výsledků nelze ve srovnatelném čase dosáhnout jinak. Je dobré znát rizika nadužívání, a proto se snažit pracovat v duchu tzv. digitálního minimalismu. Problémy s nadměrným používáním přístrojů se v důsledku pandemie ještě prohloubily, hledat rovnováhu je proto stále důležitější. Pozor ale, rovnováhy nelze dosáhnout snahou technologie ve výuce eliminovat, i když může být užitečné to občas alespoň na omezenou dobu záměrně udělat.

My Media Balance

Nastavení optima vyžaduje ze strany učitele schopnost dělat informovaná rozhodnutí. Je třeba, aby si uvědomil, že existují výukové cíle, kterých nelze bez technologií dosáhnout. Ukažme si to na příkladu čtenářství. Převládá názor, že u lineárního textu dochází k lepšímu porozumění při čtení z papíru. Chceme-li ale dospět ke schopnosti používat vyšší nelineární formy (laterální čtení), pak se bez digitálního prostředí neobejdeme. Budete-li cítit potřebu si tuto problematiku blíže osvojit i teoreticky, zkuste si přečíst něco o inovaci či transformaci vzdělávacího procesu, difuzi, modelu TPCK či modelu SAMR.

Rovnováhy lze dosáhnout jen tehdy, bude-li učitel znát vhodné technologiemi podporované výukové metody. K tomu potřebuje inspiraci a pomoc. Common Sense dává učitelům k dispozici komplexně zpracované kurikulum Digitálního občanství (Digitální občanství podle Common Sense). Učební plány pro oblast Mediální rovnováha a wellbeing obsahují např. tyto hotové lekce – Smlouva o digitálním učení, Jak říci ne technologiím, když se mi nechce?, Jak vypadá zdravé užívání médií?, Jak se digitální média snaží ovlivňovat, co si myslíš?, Jsou média návyková? Common Sense se zabývá též propojováním školních aktivit s domácím prostředím (např. Rozhovor u večeře) a cíleně oslovuje rodiče (např. službou specializovaného chatbota Tech Balance). U nás má k podobné komplexní podpoře učitelů nejblíže Jeden svět na školách Člověka v tísni.

Digitální technologie, hlavně chytré mobily, jsou všude. Naším úkolem je usměrnit jejich používání žáky ke smysluplným, pro jejich osobní růst prospěšným aktivitám. Postupně by měli pochopit, jak to udělat, aby jim byly ku prospěchu. To znamená, že se musí naučit nastavit si přijatelnou rovnováhu. Navíc potřebují pochopit též to, které činnosti jsou prospěšné a které ne.

K těm prospěšným samozřejmě patří hlavně aktivně orientované výukové aktivity (viz např. Hodina géniů). Hlavním cílem je dovést žáky k chápání role technologií v jejich životě, tj. ke schopnosti maximálně využívat jejich potenciál nejen ve škole, ale i mimo ni. Součástí takového pochopení je i znalost rizik spojených s rozvojem závislosti (Rizika spojená s technologiemi podle Rosena).

Je to cíl, kterého není snadné dosáhnout. Škola je přitom velmi důležitým místem, kde lze potřebné schopnosti získat. Pro mnohé děti, zvláště ty ze znevýhodněného prostředí, je možná vhodně nastavená výuka dokonce jedinou šancí.

Pause & Think Online

Literatura a použité zdroje

[1] – BARNWELL, Paul. Screen Time in School: Finding the Right Balance for Your Classroom. 2022. [cit. 2022-3-30]. Dostupný z WWW: [https://www.commonsense.org/education/articles/screen-time-in-school-finding-the-right-balance-for-your-classroom].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.