Domů > Spomocník > Gymnaziální vzdělávání > Kurz s drony #1: teoretická příprava
Odborný článek

Kurz s drony #1: teoretická příprava

22. 2. 2023 Gymnaziální vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Drony ve škole

Anotace

V první lekci tohoto kurzu se detailně podíváme na základní pravidla létání s drony.
 

Úvod našeho seriálu o dronech ve škole patřil důvodům, proč drony pořídit, a také jejich nákupu. V následujících dílech se již plně zaměříme na konkrétní aktivity, které bychom mohli se žáky ve škole realizovat, ať už v rámci samostatného kurzu s drony, nebo jako součást stávající výuky.

A nemůžeme začít ničím jiným než trochou teorie, bez které se ve vzduchu neobejdeme.

Rozdělení do droních týmů

Ještě předtím ale nechte žáky vytvořit 2–3členné týmy, ve kterých budou v průběhu kurzu spolupracovat.

Teoretická příprava v týmech

Po vytvoření týmů dostanou žáci první úkol. Zjistit odpovědi na následující otázky:

 • Tým 1: Do jakých kategorií drony řadíme?
 • Tým 2: Kdo může s dronem létat a co musí splnit?
 • Tým 3: Jaká jsou základní pravidla pro létání s dronem?
 • Tým 4: Jaké jsou povinnosti pilota dronu?
 • Tým 5: Kde všude lze s dronem létat?
 • Tým 6: Je potřeba dron pojistit a jaké máme možnosti?
 • Tým 7: Co všechno kromě samotného dronu potřebujeme?
 • Tým 8: Bez jakých aplikací se při létání s dronem neobejdeme?
 • Tým 9: Kde najdeme aktuální informace o dronech?
 • Tým 10: U koho se můžeme inspirovat, pokud jde o drony?

Po přibližně 20 minutách všichni členové uvedených týmů postupně představí ostatním ve třídě vše, co zjistili. V průběhu nebo na konci jejich vystoupení můžete žáky stručně doplnit, pokud je to potřeba. K důležitým informací, které by v prezentacích měly zaznít, patří tyto:

Tým 1: Do jakých kategorií drony řadíme?

Drony z hlediska jejich provozu dělíme do tří základních kategorií: otevřené (Open), specifické (Specific) a certifikované (Certified), které podléhají odlišnému způsobu regulace a míře požadavků na provozovatele, piloty, techniku apod. [1]

Otevřená kategorie je určena široké veřejnosti, protože zahrnuje drony, které jsou provozovány s relativně nízkým provozním rizikem a nepodléhají potřebě certifikace ani povolení Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Tato kategorie se dále dělí do tří podkategorií (A1, A2, A3) s odlišnými požadavky na maximální hmotnost dronu, minimální vzdálenost od lidí, úroveň proškolení pilota apod. [1]

Do jednotlivých podkategorií (A1–A3) následně spadají váhové kategorie dronů C0–C4, udávající váhové limity pro každou z nich (viz obrázek níže).

Provoz dronů ve škole tak bude nejčastěji realizován v podkategoriích A1/A3, do nichž je nezbytné, aby se žáci i učitelé, kteří budou s drony létat, registrovali, a to dříve, než s drony odstartují (viz dále).

Rozdělení v rámci otevřené kategorie (zdroj: ŘLP)

Tým 2: Kdo může s dronem létat a co musí splnit?

Minimální věk pilota dronu v otevřené a specifické kategorii je 16 let. [2]

Registrace provozovatele dronu (školy)

Nejprve je nutné provést registraci provozovatele dronu na stránkách dron.caa.cz. Tuto registraci provede někdo z vaší školy, pokud ta drony pořídila.

Označení dronu

Registrací provozovatele získáte jedinečné „registrační číslo“, kterým následně označíte veškeré své drony (například ve formě nálepky). Toto číslo musíte též nahrát do systému identifikace na dálku, pokud je jím dron vybaven. [2]

Registrace pilota (žáků a učitelů, kteří budou s drony létat)

Registrace pilota platí pro všechny, kteří budou létat s dronem těžším než 250 g nebo s dronem lehčím než 250 g, pokud je současně vybaven kamerou bez ohledu na její rozlišení, případně senzorem schopným zaznamenávat osobní údaje. Výjimku z registrace tvoří drony označené jako hračky s vahou do 250 g. [2]

Průběh registrace

Registrace spočívá ve složení online testu na stránkách dron.caa.cz, sestávajícího ze 40 otázek s tématy, jako jsou letecká bezpečnost, omezení vzdušného prostoru, předpisy týkající se letectví, omezení lidské výkonnosti, provozní postupy, obecné znalosti o bezpilotních systémech, ochrana soukromí a ochrana údajů, pojištění a ochrana před protiprávními činy. Test je zdarma a k jeho úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí. Celý test je třeba dokončit do 60 minut. Po jeho úspěšném absolvování obdrží pilot doklad o absolvování online výcviku (řidičák na dron). V případně neúspěšného absolvování testu je možné jej opakovat též bezplatně. [2]

Osvědčení (online teoretická způsobilost) pilota dronu v podkategoriích A1 a A3 je platná pět let od data úspěšného provedení registrace. [4]

K přípravě na online test je možné využít materiály ÚCL. Ukázkové otázky z testu si lze vyzkoušet například v mobilní aplikaci Testy pilota UAS, dostupné pro Android i iOS.

Schéma registrace (zdroj: ŘLP)

Tým 3: Jaká jsou základní pravidla pro létání s dronem?

Mezi 10 základních pravidel létání s dronem patří:

 1. Jsi zodpovědný za každý svůj let.
 2. Létej pouze s registrovaným dronem a až po úspěšném absolvování pilotního testu (registrace pilota).
 3. Svůj dron měj neustále v dohledu.
 4. Nelétej do výšky nad 120 m (400 ft).
 5. Udržuj řádnou vzdálenost od lidí a majetku.
 6. Nepřibližuj se k letištím a letadlům.
 7. Zkontroluj, kde máš povoleno létat.
 8. Nauč se, jak svůj dron pilotovat dle uživatelské příručky.
 9. Připrav svůj dron na každý let.
 10. Respektuj soukromí lidí.

[4]

Všechna uvedená pravidla najdete v dokumentu EASA a ÚCL zpracovaném ve formě infografiky, kterou si můžete vystavit ve své třídě nebo škole.

Ukázka infografiky EASA a ÚCL (zdroj: ÚCL)

Tým 4: Jaké jsou povinnosti pilota dronu?

Dálkově řídící pilot musí:

Před letem:

 • absolvovat požadovaný pilotní test pro provoz, do kterého budete zapojen (viz Tým 2: Kdo může s dronem létat a co musí splnit?),
 • mít relevantní aktuální informace zeměpisných zón (viz Tým 5: Kde všude lze s dronem létat?),
 • zkontrolovat překážky a přítomnost osob nezapojených do provozu,
 • zkontrolovat, zda je dron způsobilý pro let a provoz, který bude provádět (detailně v příštím dílu),
 • zkontrolovat, že dálkové ovládání pracuje správně (detailně v příští dílu),
 • zajistit, že hmotnost dronu je v mezích kategorie nebo podkategorie zamýšleného provozu.

Během letu v otevřené kategorii musí:

 • nepilotovat dron, je-li nezpůsobilý, ať už v důsledku konzumace psychoaktivních/halucinogenních látek nebo alkoholu, nebo se necítí dobře z důvodu nemoci,
 • udržovat dron ve vzdálenosti, ve které jste schopen jej jasně vidět,
 • pokud uvidí letadlo s pilotem na palubě, dá mu přednost a ujistí se, že je od něj daleko. V případě jakýchkoli pochybností ohledně provozu by měl s dronem okamžitě přistát,
 • dodržovat omezení daných zeměpisných zón (viz Tým 5: Kde všude lze s dronem létat?),
 • provozovat dron v souladu s uživatelskou příručkou výrobce,
 • dodržovat postup provozovatele (dbát pokynů učitele, který kurz vede),
 • nelétat tam, kde probíhají záchranářské práce (např. v případě nehody se držet mimo oblast, protože může být potřeba použití vrtulníku záchranné služby). [3]

Tým 5: Kde všude lze s dronem létat?

Každý členský stát EASA (Agentury EU pro bezpečnost letectví) si určí zeměpisné zóny, ve kterých by drony neměly létat (např. národní parky, centra měst nebo oblasti blízko letišť), nebo kde mohou létat pouze za určitých podmínek, nebo se zvláštním povolením k letu. V ČR se ke zjištění míst, kde lze s dronem létat, využívá speciální aplikace s názvem DronView, která je dostupná také v mobilní verzi pro Android nebo iOS.

Maximální výška letu je standardně 120 m od zemského povrchu. [3]

Další detaily k pravidlům létání s drony v otevřené kategorii viz následující infografika.

Pravidla pro létání s drony v otevřené kategorii (zdroj: ŘLP)

Tým 6: Je potřeba dron pojistit a jaké máme možnosti?

V ČR si pojištění odpovědnosti musí sjednat provozovatelé:

 • kteří s drony létají a natáčejí pro komerční účely,
 • jejichž dron má více jak 20 kg,
 • kteří létají v otevřené kategorii A2 nebo A3 s dronem těžším než 4 kg,
 • kteří létají ve specifické kategorii.

Mezi možnosti pojištění patří tyto:

 • pojištění odpovědnosti dronu
 • havarijní pojištění dronu
 • komplexní pojištění dronu (odpovědnosti + havarijní)
 • DJI Care (havarijní pojištění pro drony od společnosti DJI) – v jednoleté variantě (se dvěma výměnami dronu), nebo dvouleté variantě (až se 3 výměnami dronu), vždy za poplatek. [5]

Tým 7: Co všechno kromě dronu potřebujeme?

Základní vybavení

Mezi základní vybavení, pořizované k dronu, patří:

 • náhradní baterie
 • náhradní vrtule
 • přenosná taška nebo kufr pro dron a příslušenství
 • ochrana vrtulí
 • paměťová karta
 • ND filtry
 • clona a ochrana objektivu
 • přistávací plocha pro dron
 • osvětlení dronu v zelené barvě (povinná výbava při nočním letu nebo za šera)

Doplňkové vybavení

K doplňkovému vybavení patří:

 • zvýšené přistávací nohy dronu (zejména u menších modelů)
 • powerbanka pro nabíjení baterií nebo ovladače dronu
 • ovladač s displejem (nahrazuje mobilní telefon s instalovanou aplikací)

Tým 8: Bez jakých aplikací se při létání s dronem neobejdeme?

Povinné aplikace

 • aplikace pro ovládání dronu (např. DJI Fly), pokud nepoužíváme ovladač s vlastním displejem
 • DronView (pro předletovou přípravu a kontrolu vzdušného prostoru ČR)
 • libovolná aplikace pro předpověď počasí s údaji o větru, UV záření, srážkách a teplotě vzduchu

Doplňkové aplikace

 • AirMap (pro sledování informací o vzdušném provozu), dostupná pro Android i iOS
 • AisView (podrobnější mapa vzdušného prostoru nejen pro dronaře), taktéž pro Android i iOS
 • Dronald – pro usnadnění orientace v pravidlech dle parametrů konkrétního dronu (například jeho hmotnosti) a zamýšleného letu

Tým 9: Kde najdeme aktuální informace o dronech?

Mezi hlavní portály věnující se dronům a jejich provozu patří:

Tým 10: U koho se můžeme inspirovat, pokud jde o drony?

Mezi velmi inspirativní tvůrce nejen v oblasti dronů patří:

Shrnutí 1. lekce

Přestože je teoretická příprava poměrně rozsáhlá, jak je vidět i z tohoto článku, rozhodně byste s ní neměli vaše žáky zahltit. Všechno během úvodní hodiny zaznít nemusí. I teorie by měla být především motivační.

Pokud tedy dáte žákům v úvodu 20 minut na přípravu, věnujte pak následným prezentacím včetně vaší reflexe maximálně 5 minut na skupinu. Budete-li mít týmů opravdu 10, rozdělte prezentace na 2 části (týmy 1–5 a 6–10) a proložte je přípravou na online testy, například prostřednictvím aplikace Testy pilota UAS, zmíněné v týmu 2, nebo s jinými materiály.

V příští, 2. lekci kurzu s drony, která na tuto úzce navazuje, se detailně podíváme na předletovou přípravu a pak už se konečně vrhneme do vzduchu.

Literatura a použité zdroje

[1] – Létejte zodpovědně: Legislativa – co nás čeká. 2020. [cit. 2023-2-20]. Dostupný z WWW: [https://letejtezodpovedne.cz/legislativa/co_nas_ceka?clid=150].
[2] – Létejte zodpovědně: Legislativa – jak létáme nyní. 2020. [cit. 2023-2-20]. Dostupný z WWW: [https://letejtezodpovedne.cz/legislativa/jak_letame_nyni].
[3] – Bezpilotní letadla: FAQ – často kladené dotazy. [cit. 2023-2-20]. Dostupný z WWW: [https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/faq-casto-kladene-dotazy/].
[4] – Bezpilotní letadla: Infografika. 2020. [cit. 2023-2-20]. Dostupný z WWW: [https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/06/infografika.pdf].
[5] – Pojištění dronu pro hobby i profesionální účely. [cit. 2023-2-20]. Dostupný z WWW: [https://dronpro.cz/pojisteni].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.