Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Příručka Uč (s) Wiki pomůže učitelům a žákům nejen při psaní Wikipedie
Odborný článek

Příručka Uč (s) Wiki pomůže učitelům a žákům nejen při psaní Wikipedie

Tento článek je součastí seriálu: Tvoříme Wikipedii

Anotace

Nově vydaná příručka Uč (s) Wiki nabízí učitelům 5 aktivit, které mohou využít ve výuce se žáky. Proč vznikla, jak je koncipována, o čem aktivity jsou a jak souvisí s editací Wikipedie, a nakonec, jaké principy v souvislosti s technologiemi obsahuje, se dozvíte v tomto článku.
Grafický návrh: Ema Bláhová

 

Když za mnou na podzim roku 2018 přišla tehdejší manažerka vzdělávacích aktivit spolku Wikimedia ČR Gabriela Boková s nápadem na vytvoření příručky Uč (s) Wiki a dotazem, zda bych se nechtěl stát jejím autorem, bral jsem to jako obrovskou poctu a čest. Současně to ale pro mě byl velký závazek. Příručku jsem dokončil na jaře následujícího roku a na její vydání si pak musel nějaký čas počkat. Nyní konečně vychází v původní, nezměněné podobě, kterou jsme tehdy spolu vymysleli, a navíc pod hlavičkou Wikimedia ČR, což byl od začátku náš společný záměr. Přestože se za poslední roky v technologiích řada věcí změnila, principy, které jsou v ní obsaženy, zůstávají neměnné a stále platné. A troufám si říct, že tomu tak bude i za několik let.

Proč příručka Uč (s) Wiki vznikla, komu je určena, jak je koncipována, jaké aktivity obsahuje, jak tyto aktivity souvisí s editací Wikipedie, kde všude je použít a jak na ně navázat se podíváme v následujících otázkách a odpovědích.

Příručka Uč (s) Wiki v otázkách a odpovědích

1. Proč vznikla příručka Uč (s) Wiki?

Hlavním důvodem bylo nabídnout učitelům aktivity, které by mohli využít ve výuce nebo při jiném vzdělávání se žáky.

2. Komu je příručka určena?

Samozřejmě učitelům a učitelkám a jejich žákům. Ale nejen jim. Mohou ji například použít i samotní žáci a žákyně, kteří mají s Wikipedií zkušenosti, a učit podle ní své spolužáky a spolužačky, ať už sami, nebo v tandemu se svými učiteli.

3. Jak je příručka koncipována?

Každá aktivita má 3 části: metodické shrnutí aktivity, detailní popis a vysvětlení aktivity pro učitele a pracovní list pro žáky.

4. Jaké aktivity v příručce najdeme?

Aktivit je zde celkem 5:

  • Aktivita 1: Poznáváme terciární zdroj
  • Aktivita 2: Tvoříme strukturu encyklopedického článku
  • Aktivita 3: Hledáme vhodné zdroje pro encyklopedický článek
  • Aktivita 4: Formulujeme encyklopedické texty
  • Aktivita 5: Citujeme zdroje z encyklopedického článku

5. Jak jsou aktivity propojeny s editací Wikipedie?

Pouze nepřímo. Příručka Uč (s) Wiki neučí žáky editovat Wikipedii, ale svými aktivitami je na editaci připravuje. Té se poté mohou věnovat například v návazném či samostatném kurzu Wikipedie.

6. Kde všude mohou učitelé příručku použít?

Ve svých oborových předmětech nebo v kurzech a kroužcích zaměřených na digitální gramotnost, mediální výchovu, případně přímo v kurzech psaní Wikipedie ať už ve školách, vzdělávacích institucích, nebo volnočasových centrech.

7. Jaké jiné možnosti, kromě této příručky, učitelé pro výuku s Wikipedií mají?

Nejlepší možností je účast na celodenním DVPP kurzu pro učitele spolku Wikimedia ČR, kde se seznámí s Wikipedií z pohledu editora, vyzkouší vybrané aktivity s Wikipedií a vytvoří si vlastní aktivity do své výuky.

8. Kde najdou učitelé další aktivity pro práci s Wikipedií?

Editační i needitační aktivity s Wikipedií najdou učitelé například na stránce programu Uč (s) Wiki nebo v některých mých článcích na Spomocníkovi, konkrétně v seriálu Tvoříme Wikipedii.

9. Vím o dalších aktivitách s Wikipedií nebo sdílím aktivity vlastní, mohu je nějak provázat s touto příručkou?

Dejte nám o aktivitách vědět na našem padletu nebo přímo kontaktujte spolek Wikimedia ČR.

10. Na koho se mohu obrátit pro radu s použitím této příručky či jinou otázkou ohledně vzdělávání s Wikipedií?

S dotazy na příručku se můžete obrátit přímo na jejího autora, nebo na spolek Wikimedia ČR. S dotazy ohledně vzdělávání s Wikipedií vám poradí manažerka vzdělávacích aktivit Wikimedia ČR Lucie Schubert.

11. Kde příručku seženu a v jaké podobě je dostupná?

Příručka Uč (s) Wiki je dostupná v elektronické podobě ve formátu PDF na portále Wikimedia Commons. Tištěná verze bude k dispozici během podzimu 2023.

Pět permanentně platných principů příručky

Jak jsem v úvodu nastínil, to, že příručka Uč (s) Wiki zůstává stále aktuální, je dáno nejen univerzálností jejích aktivit, ale také tím, že tyto aktivity v sobě ukrývají trvale platné principy, které úzce souvisí s digitálními technologiemi. Jedná se o následující:

  1. Pochopení významu důvěryhodnosti a objektivnosti obsahu při poznávání terciárního zdroje (aktivita 1)
  2. Integrování informatického myšlení (zapojení prvků abstrakce a dekompozice či rozeznávání vzorů) při vytváření struktury hesel (aktivita 2)
  3. Aplikování digitální (mediální) gramotnosti při práci se zdroji (aktivita 3)
  4. Zapojení lidské kreativity při tvorbě a přeformulování obsahu (aktivita 4)
  5. Uvědomění si důležitost autorství a jeho uznání při zdrojování textů (aktivita 5)

Jako autora příručky Uč (s) Wiki mě vždy zajímaly odpovědi na dvě otázky: za prvé, kdy příručka vyjde, a za druhé, zda ji vůbec někdo použije. První mám nyní zodpovězenou. Na tu druhou si budu muset ještě počkat. Použití příručky je pouze prvním krokem, ne však nejdůležitějším. Tím je, jak na ni učitelé dokážou navázat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.