Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Omezuje svoboda kreativitu?
Odborný článek

Omezuje svoboda kreativitu?

23. 10. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Informace o zajímavé vědecké hypotéze, která poněkud mění náš pohled na tvořivost, včetně souvislostí s výukovým procesem.

Při četbě blogu novinářky zaměřené na kognitivní vědy a autorky několika knih (poslední The Extended Mind: The Power of Thinking Outside the Brain) Annie Murphy Paul jsem narazil na zajímavý příspěvek, s jehož myšlenkou bych vás rád seznámil [1].

Mezi kreativitou a svobodou existuje určitý vztah. Annie ho ukazuje na známém příběhu amerického spisovatele knížek pro děti Dr. Seusse, který se po vydání své prvotiny (The Cat in the Hat), která pracuje jen s 236 slovy, se svým vydavatelem vsadil, že dokáže napsat knihu jen s 50 slovy. A tak vznikla kniha Green Eggs and Ham, kterou od roku 1960 dodnes čtou miliony anglicky mluvících začínajících čtenářů.

Na tomto příkladu ukazujícím, jak může určité omezení umocnit kreativitu, založila původem rumunská psycholožka Catrinel Haught-Tromp z Rider University v New Jersey svou stejnojmennou hypotézu [2]. Výzkum, který nedělá Catrinel sama, ukazuje, že naše zaběhané představy o tom, že ideální tvůrčí proces má být nestrukturovaný, otevřený a bez vnějších omezení, nemusí být vždy správné. Zadání, které ukládá nějaké mantinely, nutí tvůrce přicházet se svěžejšími a originálnějšími nápady.

Když totiž stojíme před široce otevřeným polem řešení (například prázdná stránka či plátno), sáhneme po asociacích, které nás napadnou jako první. Pak tíhneme k nápadům, které se nám dříve osvědčily. To je recept na klišé a možné přehmaty. Omezení nás nutí hledat řešení, která uspokojí konkrétní soubor požadavků. Domén, ve kterých tato řešení hledáme, je méně, a proto tyto domény prohledáváme hlouběji. Využíváme nové znalosti, reorganizujeme a restrukturalizujeme ty existující, vymýšlíme nové důmyslné asociace a souvislosti.

Výzkum zjistil, že nejkreativnější lidé jsou obzvláště zběhlí v tom, co psychologové nazývají „zvládání omezení“. Zde je pět kroků, jak se vypořádat s omezeními způsoby, které vás učiní kreativnějšími.

  1. Začněte přemýšlet o omezeních hned na začátku tvůrčího procesu. To odporuje obvyklé praxi (jako například brainstorming), ve které si na začátku dáváme neomezenou svobodu a teprve na konci posuzujeme funkčnost (správnost) svých nápadů. Výzkum zjistil, že omezení slouží nejúčinněji, když jsou zavedena a zvažována v rané fázi práce.

  2. Promyslete si svá omezení, a poté je zapište. Vytvořte přehled svých omezení stejným způsobem, jakým byste vymýšleli nové nápady. Výsledek umístěte viditelně tak, abyste ho během práce viděli. Cílem je všechna omezení soustavně vnímat.

  3. Pokuste se najít optimální postup, který aplikuje daná omezení, ale přitom dává maximální prostor k experimentování. Kreativní projekt by měl být „umírněně uzavřený“.

  4. Chcete-li dosáhnout ideální úrovně omezení, stanovte si svá vlastní. V úvahu přicházejí 2 varianty: vylučovací a usměrňovací. Vylučovací omezení diktují, co nesmíte dělat (například nepoužívat určitou barvu). Omezení usměrňovací doporučují, kam máte přednostně nasměrovat svou pozornost (například prozkoumejte a použijte mnoho odstínů modré). Některé výzkumy naznačují, že omezení usměrňovací jsou pro zvýšení kreativity užitečnější než omezení vylučovací.

  5. Osvojte si k omezením přátelský a kooperativní přístup. Je vhodné na ně pohlížet ne jako na limity, ale jako na nástroje, které používáte k vytyčení nového kreativního území.

Pozornost bychom měli věnovat i dalším myšlenkám, které Annie přináší. Zajímavá je například podstata její již výše zmíněné poslední knihy, která osvětluje, jak je důležité při řešení problému nespoléhat jen na svůj mozek (Thinking Outside Our Brains). Doporučuje vhodným způsobem uspořádat potřebné informace mimo vlastní hlavu. To může být třeba pomocí zápisníku, tabule, myšlenkové mapy a podobně. Typickou ukázkou je právě vizualizace pracovních mantinelů. Je zřejmé, že zde může být uplatnění digitálních technologií významnou pomocí (srovnej s transaktivní pamětí).

Zvláštní význam Annie přikládá pohybu, který na rozdíl od statického sezení v lavici kreativní myšlení povzbuzuje. Dokonalou ukázku přináší její příspěvek To understand an abstract concept, get moving, do něhož vložila následující vítězné video ze soutěže Dance Your Ph.D, které je výsledkem práce tří doktorandů University of Helsinky pod vedením českého studenta Jakuba Kubečky.

Molecular Clusters [Dance Your PhD 2020/2021 OVERALL WINNER]

 

Literatura a použité zdroje

[1] – MURPHY PAUL, Annie. Freedom is Bad for Creativity. 2023. [cit. 2023-9-3]. Dostupný z WWW: [https://anniemurphypaul.substack.com/p/freedom-is-bad-for-creativity?publication_id=396126].
[2] – HAUGHT-TROMP, Catrinel. The Green Eggs and Ham Hypothesis: How Constraints Facilitate Creativity. 2017. [cit. 2023-9-3]. Dostupný z WWW: [http://www.cct.umb.edu/630/files/HaughtTromp2017-GreenEggsandHam.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Jan Maršák
24. 10. 2023, 14:48
5 z 5
"...je důležité při řešení problému nespoléhat jen na svůj mozek (Thinking Outside Our Brains). Doporučuje vhodným způsobem uspořádat potřebné informace mimo vlastní hlavu. To může být třeba pomocí zápisníku, tabule, myšlenkové mapy a podobně. Typickou ukázkou je právě vizualizace pracovních mantinelů. Je zřejmé, že zde může být uplatnění digitálních technologií významnou pomocí (srovnej s transaktivní pamětí)." Ale i k vhodnému uspořádání potřebných informací pomocí zápisníku, tabule či myšlenkové (!) mapy nebo digitálních technologií vždy použijeme svůj vlastní mozek. Tudíž "Thinking Outside Our Brains" je contradictio in adiecto, neboť neexistuje žádné myšlení vně mozku či bez mozku!
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.