Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nové pojetí ověřování výsledků učení podle Aurora Institute
Odborný článek

Nové pojetí ověřování výsledků učení podle Aurora Institute

Anotace

Zpráva o studii amerického Aurora Institute popisující nové formy zaznamenávání výsledků studia od SŠ přes VŠ až k celoživotnímu včetně příkladů již existujících řešení.

S americkým Aurora Institute jsme se seznámili v roce 2014, když ještě nesl název iNACOL. Tehdy jsme zkoumali jeho standardy online učitele. Od té doby jeho práci sledujeme, viz např. Jak vypadá na kompetence orientovaná výuka?

Nejnovějším jeho výstupem je publikace Going Beyond the Traditional: Next Gen Credentials and Flexible Learning Pathways [1], s níž se dnes seznámíme. Uvozuje ji tento citát Vicki Phillips z časopisu Forbes:

„Je pravděpodobné, že vaše kariéra nebude podobná té, kterou měli vaše rodiče. Dnešní pracovní místa se vesměs změnila oproti těm, která byla před generací, nebo dokonce jen před deseti lety. V důsledku toho se též mění kvalifikace a zkušenosti potřebné k zajištění nových pracovních míst. Ve vzdělávací politice a praxi se objevuje požadavek, aby naše školy dělaly lepší práci při vybavování studentů dovednostmi a znalostmi, které potřebují k úspěchu v rychle se měnícím světě práce.“

Aurora Institute tvrdí, že tradiční diplomy založené na zastaralém systému neposkytují úplný ani přesný obraz studentových schopností. Kredity a diplomy jsou tradičně založeny na „době strávené v kurzu nebo době strávené ve třídě“ a „nespolehlivě zachycují množství získaných znalostí“. Proto je třeba zavést nové způsoby jejich sledování.

Zpráva doporučuje změnit systém ověřování výsledků vzdělávání a popisuje několik příkladů implementace nových postupů v praxi. Všechny případy dobré praxe mají určité společné rysy:

 • Definují a vytvářejí nový profil absolventa ve znalostech, dovednostech a kompetencích s přispěním zainteresovaných stran z oboru.

 • Ukazují několik cest k cíli, které jsou s profilem v souladu.

 • Upravují vzdělávací programy tak, aby se více orientovaly na kompetence a podporovaly učení kdykoli a kdekoli.

 • Podporují změny státní politiky a realizují pilotní programy k jejich přijetí.

 • Definují vizi toho, jak má vypadat systém celoživotního vzdělávání.

 • Vytvářejí příležitosti pro sladění školního vzdělávání s profesním a zaměstnaneckým zvyšováním kvalifikace.

 • Budují kapacitu a investují do místní i celostátní digitální infrastruktury tak, aby bylo možné vytvářet a sledovat novou generaci záznamů o dosažené kvalifikaci.

 • Vytvářejí spolupracující koalice v rámci škol, pracovišť, komunit, regionů, států a vlád, aby podpořily vzdělávání založené na kompetencích.

Podívejme se alespoň na jeden příklad systému, který tyto požadavky splňuje.

International Big Picture Learning Credential

Australský International Big Picture Learning Credential (IBPLC) je systém určený primárně středoškolákům, který je doprovází na cestě za odborným růstem (získání zaměstnání) či k vysokoškolskému studiu. Byl vyvinut ve spolupráci s University of Melbourne a je již používán stovkami středních škol nejen v Austrálii. Desítky univerzit ho uznávají jako náhradu přijímaček.

Systém je plně personalizovaný, to znamená, že si ho každý může přizpůsobit svým potřebám. Díky tomu ani není možné přímé srovnávání výsledků a vytváření žebříčků.

Systém IBPLC je založen na zkoumání šesti oblastí komplexně popisujících schopnosti a zkušenosti studentů (barevný květ uprostřed obrázku níže). Konkrétně je to: schopnost učit se, dedukce, kvantitativní myšlení, sociální vcítění, komunikace, osobní kvality – vždy v podobě vývojového kontinua, které má pět úrovní (pod obrázkem na webu). Výsledek je pak prezentován v profilu studenta a je podložen důkazy o jeho práci.

Australský systém IBPLC

Profil studenta je navržen tak, aby odrážel bohatství jeho reálných zkušeností, osobní kvality i akademické výsledky. Obsahuje: životopis s osobními vzdělávacími cíli, schopnosti a dovednosti (praxe), absolvované kurzy (certifikáty), portfolio (důkazy o učení, videa, vyjádření učitele).

Studenti shromažďují podstatné důkazy pro svá portfolia a předkládají tyto důkazy dle potřeby každému, kdo má oprávnění se s nimi seznámit. Hodnocení je založeno na kompetencích – studenti jsou posuzováni podle svého mistrovství (mastery learning). Studenti mohou dosáhnout každé úrovně odbornosti pomocí různých metod inovativního hodnocení – pozorování, diskuse, prezentace ad. V poslední fázi studia bývá zařazen závěrečný projekt či závěrečná práce.

IBPLC je příkladem hodnocení nové generace, protože:

 • se zaměřuje na studenty jako na vlastníky jejich poznání kontrolující své vzdělávací cesty;

 • studenti mají možnost volby v tom, co je zahrnuto v jejich profilu;

 • komplexně dokumentuje učení ve školním prostředí i mimo něj;

 • jeho mnohostranná, inovativní forma zaručuje, že studenti všech typů mohou ukázat, co v nich je;

 • nabízí nový koncept vysvědčení, který (ve srovnání s tradičním diplomem) poskytuje studentovi větší hodnotu.

Capturing What Matters: Redefining Student Assessment for Lifelong Success

Zpráva Aurora Institute rozebírá ještě tyto 2 případy inovativního hodnocení výsledků studia – New Zealand Record of Achievement, Mastery Transcript Consortium.

Literatura a použité zdroje

[1] – GAGNON, Laurie; PATRICK, Susan; WEAVER, Alyssa. Going Beyond the Traditional: Next Gen Credentials and Flexible Learning Pathways. 2023. [cit. 2023-9-25]. Dostupný z WWW: [https://aurora-institute.org/resource/nextgencredentials/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.