Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Máme AI slona ve třídě?
Odborný článek

Máme AI slona ve třídě?

15. 1. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zamyšlení nad způsobem využití umělé inteligence ve výuce inspirované americkým odborníkem A. J. Julianim.

Anglický idiom „elephant in the room“ je, zdá se, hojně používaný. Poprvé jsme o něm na Spomocníkovi mluvili v roce 2012, když ho náš oblíbený inspirátor Derek Wenmoth použil v souvislosti s tichým odporem (novozélandských) učitelů k technologiím. Hodí se však stále. Technologie se vyvíjejí mnohem rychleji než vzdělávací postupy, a tak nás jistě nepřekvapí, když se se „slonem“ v docela podobném významu zase setkáme. Tentokrát u jiného nám dobře známého čelného učitele A. J. Julianiho, který toto podobenství použil v souvislosti s využitím umělé inteligence [1].

Juliani v AI vidí velký transformační potenciál – možnou úsporu času, rozvoj poutavých zkušeností a zahájení nové éry toho, jak může učení vypadat. Jenže zároveň vnímá značná rizika.

Nutně to nemusí být jen zkreslení (halucinace) či etické problémy, které vidíme u všech druhů umělé inteligence. To je známý problém, mnoho lidí si to již uvědomuje a na zlepšení v aktualizovaných verzích se pracuje. Není to ani množství energie, která je potřeba k provozování současných modelů LLM. I to je něco, co bylo široce diskutováno, analyzováno a bude jistě zohledněno. A není to dokonce ani ochrana osobních údajů, kterou všichni požadují, a bude proto při dalším vývoji na ni brán ohled.

Juliani při zavádění AI do výuky otevírá jiný, pro pedagogy mnohem závažnější problém: „Využíváme tuto technologii ke skutečné inovaci výuky, nebo k tomu, abychom staré věci dělali novými způsoby?“ Když se podíváte třeba na výčet desítek funkcí jednoho z nejlépe AI integrujících amerických portálů pro učitele Magic School, najdete tam hned na začátku podporu tvorby tradičních testů s výběrem odpovědí nebo třeba generátor učebních textů vycházejících z aktuálních potřeb učitele (prosím, povšimněte si toho, že AI je již nyní schopna zcela nahradit, a možná někdy dokonce předčit učebnice). Jenže inovace výuky vypadá trochu jinak.

AI přímo revolučním způsobem mění to, jak se učíme. Zůstaneme-li na Magic School, můžeme se inspirovat třeba tím, jaké další funkce zde jsou učitelům k dispozici. Namátkou třeba:

 • Přeformulování textu – vložený text přepíše dle zadaných kritérií (např. pro určitou věkovou kategorii).

 • Korektura vloženého textu – např. vědecké zprávy.

 • Propojení s reálným světem – návrhy na řešení problémů, které zvýší zájem žáků o učení.

 • Otázky či shrnutí videa – generátor pracující na základě vloženého YouTube videa.

 • Generátor slovní matematické úlohy – pro zadanou probíranou látku.

 • Psaní zpráv – v mnoha různých podobách (rodičům, žákům, kolegům, odpověď na mail apod.).

 • Komplexní úkol – návrh zadání, které mapuje celý proces řešení (úvod, zdroje, postup).

 • UDL zadání – návrh možných postupů řešení úkolu v duchu Universal Design.

 • Generátor skupinové práce – návrh aktivity na základě vloženého tématu.

 • Projektová výuka – návrh projektu pro danou problematiku.

 • Budování týmu – návrh aktivit utužujících kolektiv na základě vložených parametrů.

 • Příprava na test – cvičení generované na základě známých zadání standardizovaných testů.

Možností je ovšem daleko více. Jedná se o pomoc navádějící učitele k tomu, jak s AI pracovat. Ti nejlepší se bez podobných nástrojů obejdou, musí však umět psát pro LLM strukturované prompty, chtějí-li získat specifickou použitelnou a práci usnadňující reakci. Je to dovednost, která má již blízko k programování a jasně je součástí informatického myšlení.

Zjednodušeně řečeno, AI nás konečně dovádí do stavu, v němž je nezbytné pochopit, že s technologiemi se učí jinak. Donedávna jsme chápali ve výuce digitální gramotnost především jako schopnost získávat informace, nově je do ní třeba zahrnout též schopnost s technologiemi spolupracovat i při jejich zpracování. Nedostatek této schopnosti by mohl vést k neschopnosti inovativní výukové metody zavádět.

To riziko je všudypřítomné, a tak je přirovnání ke slonovi na místě. Je na nás, jak si s tímto problémem poradíme.

Obrázek vygenerovaný pomocí craiyon.com promptem „elephant sitting under desk in a classroom“

 

Literatura a použité zdroje

[1] – JULIANI, A. J. The Elephant in the Artificial Intelligence Classroom. 2023. [cit. 2023-12-21]. Dostupný z WWW: [https://www.ajjuliani.com/blog/elephant-in-the-ai-classroom].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.