Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Asistent pedagoga Edthena
Odborný článek

Asistent pedagoga Edthena

4. 3. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Informace o inspirativní službě, která s pomocí učitelů a pro učitele vzniká v USA.

Edthena je společnost založená učiteli orientující se na využití videa ve výuce. Učitelům poskytuje nástroje umožňující aplikovat nejnovější profesionální postupy. Základem je budování zpětné vazby k realizované výuce na základě videozáznamů jdoucí nad rámec osobního pozorování. Edthena poskytuje robustní mechanismy pro stanovování a sledování profesionálních cílů, podávání zpráv o pokroku a organizování videí do sdílených knihoven. Důležité podněty mohou přinášet komentáře a spolupráce s kolegy. Edthena se v rámci stávajícího boomu nasazení umělé inteligence snaží své produkty umocnit pomocí umělé inteligence.

AI asistent (AI Coach) je nástroj, který je na dobré cestě stát se osobním poradcem učitele, vedoucím ho ke zlepšování jeho stávající praxe. Dokáže analyzovat jeho výkon a dát mu zpětnou vazbu zahrnující výsledky celé třídy se zachováním soukromí.

Analýza nahraného videa je založena na dnes již tradičním zkoumání toho, jak je ten který žák či učitel při výuce aktivní. Od té doby, co začalo být používáno strojové učení, jsme se hodně posunuli. Připomeňme, že již před 6 lety jsme na Spomocníkovi informovali o aplikaci, která ve zvukovém záznamu dokáže identifikovat tzv. „autentické“ (aktivizující) otázky (Jak může umělá inteligence učitelům pomoci).

Současné postupy samozřejmě též nevystačí s pouhým měřením času. Začínají sice zjištěním, jak dlouho ten který účastník výuky mluví, ale jdou dál. Asistent Edthena se v první fázi analýzy vloženého videozáznamu soustřeďuje na činnost učitelů, v druhé se pak orientuje především na žáky.

Učitelé

U učitelů zkoumá tyto jejich schopnosti [1]:

  • Jasnost prezentace akademického obsahu.

  • Techniky dotazování, které podněcují myšlení žáků.

  • Existence produktivní diskuse a dialogu ve třídě.

Takováto analýza aktivit učitele přináší mnoho informací a nápadů, jak zlepšit výuku, aby byla efektivnější. Metodika Edthena založená na vědeckých poznatcích doporučuje učitelům nesnažit se aplikovat všechny navrhované změny naráz. Vhodné je provádět je postupně, měřitelným a opakovatelným způsobem, ale zato nikdy nepřestávat.

Jakmile učitel vybere jedno doporučení, které by chtěl ve své výuce aplikovat, měl by si předem naplánovat, jak bude shromažďovat data ověřující dopad na výsledky žáků. Jedině tak bude možné posoudit, zda se změna osvědčila a zda by tato praxe měla být zavedena nastálo (též viz akční výzkum). Touto cestou mohou učitelé ověřitelným způsobem vylepšovat své přímé působení na žáky během vyučování, než pak přejdou k dalším dovednostem.

Žáci

Asistent Edthena pochopitelně analyzuje též zapojení žáků do výuky. Dosavadní zkušenosti naznačují, že videozáznam odhalí mnohem víc detailů o tom, jak na tom žáci jsou, než co dokáže učitel v reálném čase během výuky. Analýza vychází opět z měření četnosti a času mluvení žáků, ale zahrnuje i další prvky – třeba kolikrát kdo zvedl ruku ad. Jenže ani takováto statistika ve skutečnosti ještě nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. Analýza se u žáků zaměřuje hlavně na toto [1]:

  • Co naznačují reakce žáků o pochopení, nebo naopak o mylných představách ohledně probíraného obsahu.

  • Zda aktivní žák oslovuje nejen učitele, ale i spolužáky.

  • Jestli jsou žáci ochotni se vyjádřit a nebojí se zapojit do společných aktivit.

Díky hlubšímu pochopení toho, co projevy žáků ukazují o kvalitě výuky, mohou učitelé zkoušet nové strategie a ověřovat jejich účinnost. I zde platí doporučení postupovat obezřetně krok za krokem a ověřovat dopad.

Edthena se snaží vývoj svých služeb sladit s aktuálním pokrokem vědy ve všech oblastech. Nástroj AI Coach provádí naznačenou analýzu automaticky a s pomocí AI se stále zdokonaluje. Je schopen měřit výkon učitele a navrhovat pro něj konkrétní výukové strategie včetně toho, jaká data by bylo vhodné získat. Po vložení dat a aktuálního záznamu výuky pak analyzuje dosažený pokrok. Nakonec učiteli doporučí, jak dál postupovat.

Přestože AI Coach zaručuje učitelům soukromí, Edthena klade velký důraz na jejich spolupráci. Vede je k soustavnému zdokonalování prostřednictvím vzájemné spolupráce a komentování záznamů. Proto zřídila specializovaný portál #Pltogether s volně dostupnými materiály, jehož cílem je další vzdělávání učitelů.

Edthena: Putting Research to Work

Je jasné, že naši učitelé asi placené služby Edthena moc využívat nebudou, přesto je pro nás nepochybně zajímavé sledovat, co umí.

Literatura a použité zdroje

[1] – GELLER, Adam. You’re Measuring Student Talk Time Wrong. How to Really Analyze and Improve Classroom Engagement. 2023. [cit. 2024-1-26]. Dostupný z WWW: [https://thelearningcounsel.com/articles/youre-measuring-student-talk-time-wrong-how-to-really-analyze-and-improve-classroom-engagement/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.