Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > WikiProjekt Ženy je příležitostí, jak přivést žáky k editaci Wikipedie
Odborný článek

WikiProjekt Ženy je příležitostí, jak přivést žáky k editaci Wikipedie

13. 3. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Pojďme naše žákyně a žáky zapojit do snižování genderového rozdílu na Wikipedii. V budoucnu se nám to může vyplatit, až půjde o něco důležitějšího.

Logo Měsíce žen na Wikipedii, autorka: Emajeblahova

 

Měsíc žen na Wikipedii

Březen patří na Wikipedii již tradičně ženám. Spolek Wikimedia Česká republika v něm letos už pošesté pořádá iniciativu s názvem Měsíc žen na Wikipedii (dříve WikiGap), v níž se snaží nejen upozorňovat na skutečnost, že na české Wikipedii je pětkrát více článků o mužích než o ženách a také že pouze 10 procent editorů Wikipedie jsou ženy, ale pořádáním mnoha editačních maratonů (tzv. editatonů) a doprovodných akcí tento genderový rozdíl snižovat. [1]

WikiProjekt Ženy

WikiProjekt Ženy je pak celoročním prodloužením této iniciativy s cílem trvale obohacovat články o ženách a tématech s nimi souvisejícími. Inspirací jsou mimo jiné anglický projekt Women in Red, francouzský Les sans pagEs či německý Frauen in Rot.

Česká Wikipedie, stejně jako další její jazykové verze, podléhá genderové nevyváženosti zapříčiněné skutečností, že většina lidí editujících Wikipedii jsou muži. Právě WikiProjekt Ženy má ambici tuto nevyváženost pozitivním způsobem dorovnávat. Chce tímto způsobem poskytnout prostor a podporu při zpracovávání témat, která se týkají žen, a přinést na Wikipedii také ženský úhel pohledu, aby byla bohatší a lépe odpovídala skutečnému rozložení společnosti. [1]

Příležitost, jak přivést žáky k editaci Wikipedie

Přestože se iniciativa Měsíc žen na Wikipedii i WikiProjekt Ženy zaměřují na ženy a témata s nimi spojená, není určena pouze ženám. Mohou se do nich zapojit všichni, jejichž pozornost si toto téma získá a již se s myšlenkou snižování genderových rozdílů ztotožňují.

Dávají tak příležitost učitelům otevřít toto téma ve škole a poskytnout svým žákyním a žákům možnost prostřednictvím editace Wikipedie tyto genderové rozdíly snižovat.

Úvodní aktivity aneb než začneme editovat

Začít můžete jednoduchými needitačními aktivitami, které vás následně k editaci dovedou. Zde je ukázka několika z nich.

  1. Vyhledejte ženské osobnosti, o kterých není na české Wikipedii článek. Zjistěte, zda neexistuje v jiných jazykových verzích Wikipedie, např. na anglické, a pokud ano, jak by se dal využít pro napsání toho českého. V případě, že článek neexistuje, zamyslete se nad důvody, proč by měl o této osobnosti vzniknout. Diskutujte argumenty pro a proti.
  2. Obdobně postupujte při hledání témat pojednávajících o ženách nebo s nimi souvisejících, která na české Wikipedii chybí. Diskutujte o jejich dostatečné encyklopedické významnosti.
  3. Z výše uvedených osobností (či témat) si zvolte tu, o které byste chtěli článek vytvořit či rozšířit. Nezapomeňte, že při psaní musíte zůstat objektivní a dodržet nezaujatý úhel pohledu, přestože možná danou osobnost obdivujete a je vaším vzorem.
  4. Vyhledejte dostatečné množství věrohodných zdrojů, jež o dané osobnosti referují a jež budete následně moci využít pro tvorbu článku či jeho rozšíření.
  5. Projděte si několik existujících článků o ženách na české Wikipedii a zaměřte se na to, jakou mají strukturu, tj. jaké všechny části obsahují (úvod, kapitoly a jejich rozvržení, sekci reference, fotografie, infobox, kategorie, wikilinky, citace ad.) a také na encyklopedický styl, jakým jsou psané. Diskutujte, co se vám na článku líbí, případně co vám v něm chybí. Porovnat můžete též různé jazykové verze pojednávající o téže osobnosti a bavit se o tom, proč se liší a co je v které lepší a proč.

Jak zapojit AI chatboty

V aktivitách 1, 2, 4 výše byste si určitě mohli vypomoci AI chatboty, stejně jako v bodě 5 při porovnání různých jazykových verzí článků. Zapojení chatbotů v přípravné fázi by nicméně vždy mělo mít jasný cíl a předem vymezený čas, který jim v přípravě hodláte věnovat. Primárním cílem totiž není diskuze s chatbotem, ta je pouze prostředkem k naplnění daného cíle, tj. zvolit téma a obsah pro editaci.

AI chatboty ovšem můžete využít i jinak. Více tipů najdete v článku 10 způsobů využití AI chatbotů při psaní Wikipedie. Tvorba obsahu Wikipedie by však měla být výhradně na vás, viz 10 pravidel využití AI chatbotů při psaní Wikipedie.

Jak se pustit do psaní se žáky bez předchozích zkušeností

Pokud vás WikiProjekt Ženy s iniciativou Měsíc žen na Wikipedii zaujaly a chtěli byste se do ní se žáky ve své škole zapojit, a jako učitelé zatím nemáte žádné zkušenosti s psaním Wikipedie, nabízí se hned několik možností, jak postupovat:

  1. Navštivte nejprve sami některý z editatonů, kde vás zkušení wikipedisté a wikipedistky psát Wikipedii naučí.
  2. Připojte se do online Wikiporadny, která probíhá každé pondělí od 18 hodin, a nechte si poradit od lektorů Wikipedie.
  3. Kontaktujte garanty Wikiprojektu přes diskuzní stránku akce nebo stránky Wikimedia Česká republika.

Můžete to ale klidně zkusit i bez pomoci druhých. Stačí se seznámit s detaily Wikiprojektu, základními pravidly Wikipedie a začít editovat s odvahou.

Inspirace pro pravidelné editace

Měsícem žen na Wikipedii ovšem vaše editační aktivity na Wikipedii nemusí zdaleka skončit. Každý měsíc si společně se žáky můžete zvolit téma jiné a psaní Wikipedie se věnovat např. v rámci Wikikroužku během celého školního roku.

A jak do něj sebe a především žáky namotivovat?

Nejlépe slovy Seleny Deckelmann, produktové a technologické ředitelky nadace Wikimedia Foundation:

„Proces otevřeného vytváření vědomostí, jejich sdílení a vylepšování, veřejně a za pomoci stovek tisíc dobrovolníků, za 20 let zásadně formoval Wikipedii a mnoho dalších Wikimedia projektů. Wikipedie obsahuje důvěryhodné, spolehlivé a podložené informace, protože je vytvářena, diskutována a kurátorována lidmi. Je založena na otevřeném, nekomerčním modelu, což znamená, že je dostupná a sdílená zdarma a vždy bude. V době, kdy je internet zaplaven strojově generovaným obsahem, se tím Wikipedie stává ještě hodnotnější.“

Je jen otázkou času, než strojově generovaný obsah převládne nad tím lidským. A právě Wikipedie může být jedním z mála komunitních projektů, pokud ne jediným, který má potenciál tento rozdíl alespoň částečně snižovat, podobně jako se nyní snažíme v rámci WikiProjektu Ženy snižovat ten genderový.

Původní výzva „pojďme snížit internetový gender gap“ by se tak v budoucnu mohla změnit na „pojďme snížit internetový AI gap“. No řekněte sami, kdo by se na takovém projektu nechtěl podílet? A naši žáci by v něm mohli sehrát zásadní roli.

*

Související články

  1. 2 x 22 žen pro WikiGap 2022
  2. Mohla by generativní AI nahradit Wikipedii?

 

Literatura a použité zdroje

[1] – Wikipedie:WikiProjekt Ženy. 2024. [cit. 2024-3-9]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Ženy].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.