Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 10 pravidel využití AI chatbotů při psaní Wikipedie
Odborný článek

10 pravidel využití AI chatbotů při psaní Wikipedie

18. 10. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Tvoříme Wikipedii

Anotace

Jaká pravidla je vhodné dodržet, pokud se rozhodneme využít AI chatboty při psaní Wikipedie.
 

Řidiči, nikoliv pasažéři

Pokud se při psaní Wikipedie rozhodnete využívat generativní umělou inteligenci, konkrétně AI chatboty, například v situacích, které jsme zmínili v předchozím článku s názvem 10 způsobů využití AI chatbotů při psaní Wikipedie, vždy dbejte na to, abyste v daném kreativním procesu tvorby encyklopedických textů byli těmi, kdo celý proces řídí, a nestali se v něm pouhými pasažéři, kteří z jakýchkoliv důvodů jen přijímají výstupy AI, ať jsou jakkoliv přesné či dokonalé. AI při vaší tvorbě může sehrát vedlejší, a někdy dokonce hlavní roli, vy ale musíte být v pozici scénáristů a režisérů, kteří mají vše pevně pod kontrolou. Při psaní textů na Wikipedii jste hlavní autoritou až do chvíle jejich zveřejnění. Pak se k vám přidávají další wikipedisté a wikipedistky, aby svými schopnostmi tyto texty zkontrolovali nebo je sami vylepšili.

Při tvorbě Wikipedie s AI chatboty je dobré řídit se základními pravidly platnými pro jakoukoliv jinou tvorbu využívající generativní umělou inteligenci. Následující výčet jich nabízí celkem 10.

10 pravidel využití AI chatbotů při psaní Wikipedie

  1. Nenechte generativní AI tvořit obsah Wikipedie za vás. Můžete u ní začínat například dotazováním AI chatbotů na pravidla psaní Wikipedie či při hledání vhodného (chybějícího, nesprávného či zastaralého) obsahu pro její rozšíření. Neměli byste však u AI končit.
  2. Nesmiřte se s prvním výstupem, který vám AI chatbot poskytne. Ověřte uvedené informace z jiných zdrojů. Odhalte případné nedostatky či halucinace AI. Zapojte kritické myšlení a mediální gramotnost.
  3. Nespokojte se pouze s AI chatbotem od jedné společnosti, vyzkoušejte jich víc. Každý má své výhody a nevýhody. Zvolte ten, který vám nejlépe pomůže v té které oblasti (přesnost, zdrojování, překlad atd.). A pokud začne být limitem při využívání AI chatbotů čeština, přejděte do angličtiny.
  4. Ověřujte existenci, typ a relevantnost zdrojů, které AI chatbot u svých generovaných textů uvádí. Nezapomeňte, že jedním z kritérií při posuzování významnosti je poskytování kvalitních sekundárních zdrojů.
  5. Pokud vyjdete z textů generovaných AI, nezapomeňte je upravit tak, aby splňovaly základní pravidla, zejména encyklopedickou významnost, encyklopedický styl a nezaujatý úhel pohledu.
  6. Používáte-li generativní AI při rozšiřování hesel prostřednictvím překladu z cizojazyčných Wikipedií, vždy proveďte finální korektury překladu v kontextu cílového článku a s ohledem na pravidla z bodu 5 výše včetně vložení šablony Překlad.
  7. Buďte stoprocentně transparentní při využívání generativní AI. Vždy uvádějte, kdy, kde, a především jak jste nástroje generativní AI při tvorbě Wikipedie použili. Na vhodné formě této transparentnosti se domluvte s mentorem uvedeným na vaší Domovské stránce Wikipedie či lektorem vašeho kurzu psaní Wikipedie, případně v komunitě zkušených wikipedistů.
  8. Odkazy na konkrétní konverzace s AI chatboty není v tuto chvíli (říjen 2023) možné použít místo primárních a sekundárních zdrojů, které jsou stále jediné přípustné pro doložení významnosti a původu vložených informací.
  9. Obrázky vytvořené pomocí generativní AI (tzv. generativní umění) je možné použít na Wikipedii prostřednictvím platformy Wikimedia Commons, kam jsou nahrávány, pouze v případě, že můžete doložit původní autorství daného díla předtím, než bylo upraveno AI (viz Pravidlo 1: stejná práva k výstupu jako ke vstupu), a také za předpokladu, že zůstanete autorem výstupu dle podmínek provozovatele dané služby definujících autorské nároky uživatelů, kteří jeho služby využívají.
  10. Základním principem Wikipedie je poskytovat důvěryhodné, spolehlivé a podložené informace, které jsou vytvářeny, diskutovány a kurátorovány lidmi. Jde o proces otevřeného vytváření vědomostí, jejich sdílení a vylepšování, veřejně a za pomoci stovek tisíc dobrovolníků. Udržte tento unikátní zdroj originálního lidského obsahu tím, že finální podoba textu bude výhradně vaše, nikoliv generovaná umělou inteligencí.

[1][2][3]

Wikipedie nemá neměnná pravidla

Výše uvedená pravidla jsou návrhem, který by mohl posloužit pro sestavení základních pravidel tvorby Wikipedie s umělou inteligencí. Možná, že se dřív nebo později některá z nich nebo úplně jiná stanou součástí oficiálních pravidel Wikipedie. Jedním z pěti pilířů Wikipedie je, že Wikipedie nemá neměnná pravidla, proto i možná spolupráce s nástroji generativní AI bude komunitou na Wikipedii diskutována tak, aby byly zachovány její základní principy.

Jak se píše na stránce Wikipedie:Nevšímejte si žádných pravidel:

„Jen mějte na paměti, že cílem Wikipedie je vytvořit encyklopedii, takže využívejte zdravý rozum a přirozený cit.“ A to platí i při zapojení generativní AI.

Současně s uvedeným cílem ale nesmíme zapomínat ani na to, jakou roli při jeho naplňování mají lidé a jakou stroje.

*

Související články

Literatura a použité zdroje

[1] – MAŠEK, Jaroslav. [Mohla by generativní AI nahradit Wikipedii?]. 2023. [cit. 2023-10-10]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/23561/MOHLA-BY-GENERATIVNI-AI-NAHRADIT-WIKIPEDII.html].
[2] – VYKOUKAL, Ondřej. et al. Generativní AI vs. právo: Intro. 2023. [cit. 2023-10-10]. Dostupný z WWW: [https://kroupahelan.notion.site/INTRO-15b9256ff8364b1abc73334e4989243d].
[3] – Umělá inteligence a právo — #educast AI dětem 10 s Janem Zibnerem. 2023. [cit. 2023-10-10]. Dostupný z WWW: [https://youtu.be/wuQqQrB0MeE?si=lANNyFL8goIVJ4Ge].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.