Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Caulfieldův model SIFT
Odborný článek

Caulfieldův model SIFT

Anotace

Článek o metodice laterálního zkoumání informací vytvořené výzkumným pracovníkem University of Washington Mikem Caulfieldem, jež se stává základem digitální gramotnosti.

Mike Caulfield je výzkumným pracovníkem Center for an Informed Public University of Washington. Náplní jeho práce je zlepšit schopnost veřejnosti vyhodnocovat informace. Není sice jediný, kdo se zabývá problematikou laterální formy přijímání přicházejících podnětů, je ale na nejlepší cestě, aby výsledky jeho práce byly všeobecně přijímány. Seznamme se proto s jeho modelem SIFT, který je určen primárně pro aplikaci ve výuce [1].

Při zkoumání informací doporučuje pracovat ve čtyřech postupných krocích.


Caulfieldův SIFT model laterálního zkoumání informací [1]

 1. Zastav
  Než si přečteš obsah, zastav!
  Než nasdílíš video, zastav!
  Než začneš jednat podle vlastní emocionální reakce na sdělení, zastav! Zamysli se, zda znáš daný informační zdroj. Zda víš, jakou má pověst.
  Než budeš pokračovat, projdi ještě následující 3 kroky.

 2. Prozkoumej zdroj
  Použij dostupné prostředky (např. Google, Wikipedie) k prozkoumání původu zprávy.
  Mike pro tuto aktivitu zavedl techniku vznášení se na místě (hovering). Je to způsob, jak se dozvědět více o tom, kdo za zprávou stojí. Zjednodušeně řečeno, je dobré zjistit, zda autor o dané problematice něco ví, zda nemá na věci osobní zájem, nebo zda byl opravdu svědkem popisované události. Mike doporučuje věnovat průzkumu vždy minimálně 60 vteřin, a teprve pak se rozhodnout, zda zprávu dále zkoumat.

 3. Hledej lepší zdroj
  Často se nezajímáš ani tak o formu, v jaké se k tobě zpráva dostala, ale spíše o to, zda je pravdivá. Pak je dobré se podívat, jaké další informace jsou k danému tématu k dispozici. Sleduj hlavně důvěryhodné zdroje. Je dobré zjistit, zda je zpráva většinově akceptována, nebo naopak.
  Používej specializované nástroje pro ověřování faktů (např. HOAX.cz nebo Manipulátoři).
  U fotografií proveď reverzní vyhledávání (How to use reverse image search to Find Trusted Coverage). Není vyloučeno, že se dobereš originálu a budeš moci prostudovat původní verzi zprávy. Pozor, umělá inteligence tento problém značně zkomplikovala (5 Tips to Identify Ai Generated Images). Problematikou se u nás zabývá projekt E-Bezpečí.

 4. Prozkoumej tvrzení, citace a odkazovaná média
  Projdi odkazy ze zkoumaného zdroje.
  Věnuj zvláštní pozornost seznamu použité literatury, případně jeho neexistenci.
  Zjisti, zda nebyl původní význam nějak změněn.

V některých případech vám metoda SIFT pomůže zjistit, že je určité tvrzení zcela nesprávné nebo že se vás zdroj snaží oklamat. Ale ve velké většině případů touto cestou získáte hlavně lepší vhled do problematiky a najdete kontext, který mnoho zpráv tak často odstraňuje. To vám umožní mnohem dokonalejší vyhodnocení digitálních informací.

Evaluating Sources: SIFT Method

Budete-li mít chuť se do problematiky ponořit více, podívejte se, jak metodiku SIFT aplikuje nám známý specialista na mediální výchovu z Oklahomy Wesley Fryer (SIFTing our Sources), případně si projděte jeho Kurz – SIFT.

Literatura a použité zdroje

[1] – CAULFIELD, Mike. SIFT (The Four Moves). 2019. [cit. 2024-4-22]. Dostupný z WWW: [https://hapgood.us/2019/06/19/sift-the-four-moves/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.