Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Pozitivní dopady sociálních médií na žáky z pohledu učitelů
Odborný článek

Pozitivní dopady sociálních médií na žáky z pohledu učitelů

31. 5. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Jak naše žáky lépe připravit na používání sociálních médií? Pro začátek stačí vidět jejich pozitivní dopady. Nedávno provedený průzkum jich odhalil celkem 15.

Existují dvě skupiny učitelů. Ta první zastává názor, že sociální média odvádí pozornost žáků od učení, ztěžují osobní komunikaci dětí, udržují dospívající v pocitu izolace nebo snižují celkové sebevědomí žáků.

Druhá skupina učitelů naproti tomu dokáže v sociálních platformách vidět pozitivní dopad a shodnout se na tom, že sociální média dávají studentům příležitost získat znalosti nebo se zabývat tématy, o kterých se ve škole nedozvědí. 

„Sociální média jsou místem, kde se mladí lidé zapojují do určitého sebeřízeného a neformálního učení,“ říká Jeff Carpenter, bývalý středoškolský učitel a profesor pedagogiky na Elon University, který se zde sociálními médii zabývá.

„A řekl bych, že učitelé mají zájem povzbuzovat studenty nejen k učení v rámci školní budovy a toho, co jim říkají, že se musí naučit, ale také, aby si uvědomili, že se můžeme učit i mimo školní prostředí, že se můžeme učit o tématech, která nám nebyla zadána. Jděte za svými touhami. Poznejte život,“ dodává.

Třicet procent z celkem 595 amerických pedagogů v celostátním průzkumu provedeném Výzkumným centrem EdWeek během prosince a ledna vidí pozitivní přínos sociálních médií, která podle nich dávají studentům příležitost získat znalosti nebo se ponořit do témat, o kterých se ve škole neučí. Další čtvrtina dotázaných pedagogů pak uvedla, že jejich studenti byli schopni díky sociálním médiím hlouběji proniknout do témat, o kterých se ve škole učí, navázali pozitivní přátelství, zlepšili své kreativní dovednosti nebo získali uznání či pochvalu za své úspěchy.

V uvedeném průzkumu na otázku Jaké, pokud vůbec nějaké, pozitivní výsledky zaznamenali vaši studenti v důsledku používání sociálních médií? jich dotazovaní učitelé, ředitelé a oblastní vzdělávací lídři uvedli celkem 15. Šlo o následující (s poměrovým zastoupením těchto učitelů uvedeným v závorce):

15 případů pozitivního dopadu sociálních médií na žáky z pohledu učitelů

 1. Získali znalosti a/nebo dovednosti nesouvisející s tím, co se učili ve škole. (30 %)
 2. Zlepšili své kreativní dovednosti. (24 %)
 3. Navázali nová přátelství nebo si vybudovali pozitivní vztahy. (24 %)
 4. Získali znalosti a/nebo dovednosti související s tím, co se učili ve škole. (24 %)
 5. Byli oceněni/pochváleni za dosažené úspěchy nebo práci. (23 %)
 6. Seznámil se s různými oblastmi a kulturami tím, že se spojili s lidmi mimo svou komunitu. (22 %)
 7. Cítili se méně osamělí či méně o samotě. (20 %)
 8. Rozvinuli své podnikatelské dovednosti. (18 %)
 9. Objevili nové záliby. (18 %)
 10. Pomohli druhým. (17 %)
 11. Navázali spojení s mentory. (13 %)
 12. Zlepšili komunikační dovednosti. (12 %)
 13. Jiní pomohli jim. (11 %)
 14. Získali lepší představu o tom, čemu se chtějí věnovat po ukončení střední školy. (8 %)
 15. Vzrostlo jejich sebevědomí. (5 %)

Na druhou stranu celá jedna čtvrtina dotázaných nepřišla na jediný pozitivní přínos vyplývající z používání sociálních médií žáky. S vysvětlením, proč někteří učitelé považují sociální média za problematická, přichází Stefanie McKoy, vysokoškolská učitelka University of Arkansas, zabývající se studiem sociálních médií v rámci svého doktorského studia. Její pohled je však mnohem komplexnější.

„Sociální média poskytují studentům způsob, jak se spojit se světem. Dávají jim moc a pocit volby. Myslím, že to, co studenty přitahuje k sociálním médiím, je, že si říkají: ‚Jé, tady se můžu cíleně podívat na tohle,‘ nebo ‚Hele, tady je jiný student, který vypadá jako já, ale možná chodí na jinou školu.‘ A to je podle mě opravdu skvělé.“

McKoy se domnívá, že studenti potřebují pomoc při bezpečné a kritické navigaci sociálními médii.

„Myslím, že naše studenty musíme na používání sociálních médií lépe připravovat. Jako učitelé jsme se tak daleko zatím ještě nedostali.“

[1]

Otázkou zůstává, co uděláme pro to, abychom naše žáky na používání sociálních médií lépe připravili.

Na úvod bude úplně stačit, když se od nich nebudeme distancovat a začneme vidět nejen jejich negativní stránku, ale také pozitivní dopady, které dokážou na naše žáky mít. A to nebude úplně jednoduché.

Sociální média jsou vedle generativní umělé inteligence a mobilních telefonů dalším příkladem technologie, jejíž používání dokáže společnost, zejména pak tu vzdělávací, poměrně snadno rozdělit. Pokud zajistíme, aby se jí to nepodařilo, může to být dobrý začátek, jak v naší snaze nakonec uspět.

Literatura a použité zdroje

[1] – KLEIN, Alyson. 15 Reasons Teachers Say Social Media Isn’t All Bad for Students. 2024. [cit. 2024-5-28]. Dostupný z WWW: [https://www.edweek.org/technology/15-reasons-teachers-say-social-media-isnt-all-bad-for-students/2024/04].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.