Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > No Need To Study
Odborný článek

No Need To Study

21. 10. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zamyšlení nad službou nabízející na komerční bázi vytvoření práce, vykonání online testu či přímo kompletní účast v celém online kurzu za toho, kdo si zaplatí.

Nemusíte studovat (NoNeedToStudy) je nová online služba, která na komerčním principu nabízí komukoli pomoc při studiu. Svou propagaci staví na nabídce, že za úplatu vypracuje libovolný úkol, a to až do úrovně vědeckých článků v celé řadě oborů. S něčím podobným jsme se již dříve setkali i u nás, jenže NoNeedToStudy přichází v duchu aktuálního vývoje vzdělávacích technologií s docela inovativním nápadem. Kromě jiného nabízí též vypracování online testu a zastoupení účasti v online kurzech včetně dnes tolik oblíbených MOOCech. Chlubí se tím, že pro ni pracují špičkoví navazující magisterští a postgraduální studenti z těch nejprestižnějších univerzit z celého světa.

Stephen Downes si ve svém komentáři (No Need To Study), jistě ve shodě s většinou z nás, myslí, že využít podobnou nabídku je zcela nesprávné a nemorální. Přitom konstatuje, že „taková služba může existovat pouze tehdy, když je certifikát (diplom) důležitější, než vlastní učení“.

Stephenovo přirovnání k často podobně nemorální optimalizaci webových stránek pro vyhledávače (SEO) sledovat nebudu. Podobnost nepovažuji za dostatečně přiléhavou. Podívejme se spíše trochu blíže na to, za jakých podmínek má takovéto podnikání naději na úspěch.

Dejme tomu, že se naplní vize futurologů a stále více lidí bude v blízké budoucnosti (čím dál tím obtížněji) hledat své pracovní uplatnění prostřednictvím sítě. Budeme-li zastánci neoliberálních principů a podporovateli tržních mechanizmů, pak nemůžeme proti podobným službám vůbec nic namítat. Učí studenty podnikat v globálním online prostředí. Jde jen o to, aby byli schopni ve výsledku na základě investice do určitého certifikátu generovat nějaký zisk. To samé se pak může odehrávat i později v praxi. Je přece celkem jedno, kdo ve skutečnosti nějakou práci vykoná. Podstatné je to, kdo za ni dostane zaplaceno. Outsourcing (zadávání vlastní práce externím firmám) je dnes běžnou praxí mnoha vážených institucí (včetně našich školských).

Problém by mohl vzniknout pouze tehdy, kdyby student (nebo později pracovník, kterého se na to ale asi nikdo ani ptát nebude) tvrdil, že práci vykonal sám bez pomoci někoho jiného. V takovém případě se jedná o podvod, který je podle zákonů většiny zemí světa stíhatelný. Skoro si myslím, že by mohla být trestná i samotná nabídka takovému podvodu napomáhající, ale právními aspekty se zabývat nehodlám, a ani nemohu, protože jim nerozumím. Tak jako tak přijmutí podobné pomoci zavádí studenta na cestu, na níž dochází ke zvětšování rozporů mezi jeho online a off-line osobností, jak jsme to popisovali u online rezidentů v článku Soukromí je pryč, naučme se s tím žít! A to je cesta většinou končící krachem.

Recept na to, jak se s podobnými nabídkami vypořádat, se přitom zdá být až zázračně jednoduchý. Teoreticky by přece stačilo, kdybychom liberalizaci dotáhli až k úplné svobodě a netrvali na tom, jakým způsobem byl ten který úkol vykonán. Pokud je výsledek přijatelný, může nám být nakonec jedno, kdo práci udělal. Zásadní je jen to, aby certifikát skutečně garantoval, že dotyčný je schopen demonstrovat, že potřebnými schopnostmi disponuje. Je na něm, aby později dokázal, že je skutečně má, nebo aby si opět najal někoho, kdo za něj práci udělá.

Tento přístup samozřejmě předpokládá, že lidé nebudou najímáni na základě „papíru“, ale výhradně na základě prokazatelných výsledků, což se již dnes velmi často v online světě děje (Disrupce vzdělávacího systému podle Siemense a Karnjanaprakorna).

Existuje samozřejmě hned několik odlišných přístupů ke vzdělávání. Tradiční konzervativní se opírá o prověřování toho, zda někdo při ověřování znalostí nepodvádí. To pak v online prostředí vede k vývoji různých sofistikovaných metod zjišťování, kdo vlastně u počítače při realizaci testu sedí (Jak bránit podvodům u online testů). V blízké budoucnosti, kdy budou analyzována velká data získaná během dlouhodobé soustavné činnosti žáka, by to znamenalo vyvinout nástroje odhalující, zda uživatel svůj mobilní přístroj nepůjčil někomu jinému (Nový pohled na schopnost technologií ověřovat výukové výsledky).

Je zde ale ještě další konstruktivismem a konektivismem ovlivněný směr chápání vzdělávání ve světě všudypřítomné propojenosti. Ten klade důraz na osobní zájem o studium a snaží se vytvářet prostředí tvořivé činnosti vedoucí k realizaci osobních vzdělávacích cílů. Zde pak ztrácí tradiční ověřování znalostí smysl a dochází k centrálně neřízenému hodnocení výsledků na základě veřejně dostupných produktů vykonané práce (např. viz Pedagogika nejistoty podle Jima Grooma). K tvorbě kvalitních produktů je téměř vždy třeba mít též určité faktické znalosti, a tak velmi často dochází k jejich osvojení i zcela nečekanými netradičními způsoby.

Jenže naše společnost zatím bohužel není schopna povýšit vlastní zájem o poznání na nejvyšší příčku žebříčku hodnot. A k tomu navíc ve skutečnosti existují i takové základní znalosti, které lze nejsnadněji získat tradičním drilováním. Z toho vyplývá závěr, že ta správná cesta je nejspíše založena na kombinaci různých výukových metod a způsobů ověřování výukových výsledků. Důležité je jen to, do jaké míry je naše školství schopno dovést absolventy až k těm nejvyšším cílům - k dosažení vlastního životního úspěchu.

Takže bychom vlastně asi měli startupovým podnikatelům stojícím za NoNeedToStudy poděkovat. Nutí nás přemýšlet nad tím, kam se vzdělávání v online světě ubírá, a to nepochybně může být jedině prospěšné.

Literatura a použité zdroje

[1] – DOWNES, Stephen. No Need To Study. 2013. [cit. 2013-10-19]. Dostupný z WWW: [http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=61242].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.