Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS

Ikona informativni

Common Sense Media

Autor: Tamara Müllerová
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Informace o jedné zajímavé americké organizaci poskytující evaluační služby výukových materiálů, programů, a aplikací včetně na digitální gramotnost zaměřených metodických postupů.
Klíčová slova: informační gramotnost, metodika, evaluace, hodnocení, digitální gramotnost, materiály, Common Sense, digitální občanství

"Hodnotíme, vzděláváme a doporučujeme dětem, rodinám a školám."

Toto je podtitul webu neziskové organizace Common sense media založené v roce 2003 v San Francisku. Hlavní činností této organizace je pomoc dětem a jejich rodičům ve světě médií a technologií. Organizace prostřednictvím svých webových stránek poskytuje rodičům i učitelům objektivní hodnocení a recenze knih, aktuálních filmů, televizních pořadů, hudby, webových stránek, vydávaných video her a aplikací. Hodnotí různé typy médií a zároveň uvádí vzdělávací obsah nebo výchovnou hodnotu pro dítě, spolu s informací o věkové kategorii dítěte, pro kterou je daný titul nejvhodnější. Snaží se upozornit na nevhodnost obsahu (například výskyt násilí, drog, sexu nebo urážení náboženského vyznání). Zároveň poskytuje důvěryhodné poradenství a inovativní nástroje, které mohou pomoci využít média a technologie jako pozitivní sílu v životě dětí.

V dnešní době je používání médií a technologií základní dovedností, kterou by měli všichni ovládat. Mnoho dětí tráví více než 60 hodin svého času týdně před obrazovkami, většinou ale bezmyšlenkovitě, bez hlubšího cíle najít si nebo získat podstatné a důležité informace. Rozhodně nevyhledávají informace, které by podpořily jejich osobní růst, nesnaží se o ověřování fakt a skutečností, kterými by si doplnily znalosti, jež získávají ve škole nebo z učebnic. Většinou převažuje "mrhání časem", protože se neumí jinak zabavit. Stačilo by možná málo, jen se více zajímat o to, kam děti směřují svou pozornost. Kdyby dospělý člověk projevil zájem a navrhl jim alternativu, na co se mohou podívat, co všechno lze zjistit a jaké možnosti jim nabízejí různé instituce, určitě by to mělo pozitivní dopad. A právě to je hlavním cílem Common sense media. [1]

Digital Citizenship

Common sense media poskytuje možnost orientace ve výchově dětí digitálního věku. Podívejme se na pár příkladů naznačujících, co tato služba nabízí.

Jedna z poskytovaných služeb nese název Digitální občanství. Jedná se o učební plán, který je poskytován zdarma školám a učitelům a je zaměřen na digitální gramotnost. Součástí jsou nástroje, které pomohou žákům a studentům využít technologie pro učení a pro život a naučí je, jak dělat bezpečná, inteligentní a etická rozhodnutí v digitálním světě.

Pokud se chtějí učitelé přesvědčit o výstupech vlastní výuky a o kvalitě nabízených programů, mohou využít hodnocení, které organizace poskytuje. K posouzení, zda a do jaké míry studenti pochopili probírané téma, jsou nabízeny tři formy a to závěrečné otázky, krátký kvíz nebo test. Učitelé tak získají kvalitní zpětnou vazbu.

Digital Bytes

Další forma vzdělávání je "Digital Bytes". Tento projekt je založený na zkušenostech a spolupráci. Studenti se učí na základě zkušeností svých vrstevníků, a to prostřednictvím vytvářených projektů, které se týkají digitálního světa. Na webových stránkách si vyberou téma, které by je zajímalo. Následně své myšlenky a nápady prezentují pomocí multimediálních projektů, prezentací nebo videí.

Digital Passport

Jiným užitečným nástrojem je "Digital Passport". Digitální pas obsahuje různá videa, zábavné hry a další činnosti, které se týkají klíčových problémů dnešního digitálního světa. Obsahuje moduly zaměřené na dovednosti týkající se digitální bezpečnosti, podporuje spolupráci žáků ve třídě, vyhodnocuje jejich úspěšnost a zasílá zprávy učitelům. Je poskytován zdarma školám.

Common Sense Media's Digital Literacy & Citizenship Curriculum

Služby, které organizace Common sense media nabízí, jsou poměrně široké a jednotlivci z řad dětí nebo rodičů a zároveň i odborné pedagogické veřejnosti z nich určitě mohou čerpat. Common sense media sledují za učitele a rodiče, co je aktuální, vhodné, méně přínosné a průběžně o tom podává zprávy, které jsou volně přístupné všem. Nezbývá než ocenit široký a kvalitní záběr toho, co stránky nabízejí a využít je.

Citace:
[1] - Our Mission. 2014. [cit. 2014-11-30]. Dostupný z WWW: [https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-miss...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 08. 01. 2015
Zobrazeno: 2833krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MÜLLEROVÁ, Tamara. Common Sense Media. Metodický portál: Články [online]. 08. 01. 2015, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19363/COMMON-SENSE-MEDIA.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.