Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Common Sense Media
Odborný článek

Common Sense Media

8. 1. 2015 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Tamara Müllerová

Anotace

Informace o jedné zajímavé americké organizaci poskytující evaluační služby výukových materiálů, programů, a aplikací včetně na digitální gramotnost zaměřených metodických postupů.

"Hodnotíme, vzděláváme a doporučujeme dětem, rodinám a školám."

Toto je podtitul webu neziskové organizace Common sense media založené v roce 2003 v San Francisku. Hlavní činností této organizace je pomoc dětem a jejich rodičům ve světě médií a technologií. Organizace prostřednictvím svých webových stránek poskytuje rodičům i učitelům objektivní hodnocení a recenze knih, aktuálních filmů, televizních pořadů, hudby, webových stránek, vydávaných video her a aplikací. Hodnotí různé typy médií a zároveň uvádí vzdělávací obsah nebo výchovnou hodnotu pro dítě, spolu s informací o věkové kategorii dítěte, pro kterou je daný titul nejvhodnější. Snaží se upozornit na nevhodnost obsahu (například výskyt násilí, drog, sexu nebo urážení náboženského vyznání). Zároveň poskytuje důvěryhodné poradenství a inovativní nástroje, které mohou pomoci využít média a technologie jako pozitivní sílu v životě dětí.

V dnešní době je používání médií a technologií základní dovedností, kterou by měli všichni ovládat. Mnoho dětí tráví více než 60 hodin svého času týdně před obrazovkami, většinou ale bezmyšlenkovitě, bez hlubšího cíle najít si nebo získat podstatné a důležité informace. Rozhodně nevyhledávají informace, které by podpořily jejich osobní růst, nesnaží se o ověřování fakt a skutečností, kterými by si doplnily znalosti, jež získávají ve škole nebo z učebnic. Většinou převažuje "mrhání časem", protože se neumí jinak zabavit. Stačilo by možná málo, jen se více zajímat o to, kam děti směřují svou pozornost. Kdyby dospělý člověk projevil zájem a navrhl jim alternativu, na co se mohou podívat, co všechno lze zjistit a jaké možnosti jim nabízejí různé instituce, určitě by to mělo pozitivní dopad. A právě to je hlavním cílem Common sense media. [1]

Digital Citizenship

Common sense media poskytuje možnost orientace ve výchově dětí digitálního věku. Podívejme se na pár příkladů naznačujících, co tato služba nabízí.

Jedna z poskytovaných služeb nese název Digitální občanství. Jedná se o učební plán, který je poskytován zdarma školám a učitelům a je zaměřen na digitální gramotnost. Součástí jsou nástroje, které pomohou žákům a studentům využít technologie pro učení a pro život a naučí je, jak dělat bezpečná, inteligentní a etická rozhodnutí v digitálním světě.

Pokud se chtějí učitelé přesvědčit o výstupech vlastní výuky a o kvalitě nabízených programů, mohou využít hodnocení, které organizace poskytuje. K posouzení, zda a do jaké míry studenti pochopili probírané téma, jsou nabízeny tři formy a to závěrečné otázky, krátký kvíz nebo test. Učitelé tak získají kvalitní zpětnou vazbu.

Digital Bytes

Další forma vzdělávání je "Digital Bytes". Tento projekt je založený na zkušenostech a spolupráci. Studenti se učí na základě zkušeností svých vrstevníků, a to prostřednictvím vytvářených projektů, které se týkají digitálního světa. Na webových stránkách si vyberou téma, které by je zajímalo. Následně své myšlenky a nápady prezentují pomocí multimediálních projektů, prezentací nebo videí.

Digital Passport

Jiným užitečným nástrojem je "Digital Passport". Digitální pas obsahuje různá videa, zábavné hry a další činnosti, které se týkají klíčových problémů dnešního digitálního světa. Obsahuje moduly zaměřené na dovednosti týkající se digitální bezpečnosti, podporuje spolupráci žáků ve třídě, vyhodnocuje jejich úspěšnost a zasílá zprávy učitelům. Je poskytován zdarma školám.

What Common Sense stands for: Digital Literacy & Citizenship

Služby, které organizace Common sense media nabízí, jsou poměrně široké a jednotlivci z řad dětí nebo rodičů a zároveň i odborné pedagogické veřejnosti z nich určitě mohou čerpat. Common sense media sledují za učitele a rodiče, co je aktuální, vhodné, méně přínosné a průběžně o tom podává zprávy, které jsou volně přístupné všem. Nezbývá než ocenit široký a kvalitní záběr toho, co stránky nabízejí a využít je.

Literatura a použité zdroje

[1] – Our Mission. 2014. [cit. 2014-11-30]. Dostupný z WWW: [https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-mission#about-us].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tamara Müllerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.