Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Personalizovaný Lumen Courseware s OER

Ikona informativni

Personalizovaný Lumen Courseware s OER

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o inovativním systému řízení výuky firmy Lumen, který do kontroly činnosti zapojuje uživatele. Na vývoji se podílí známý propagátor otevřených výukových zdrojů (OER) David Wiley.
Klíčová slova: LMS, OER, courseware, David Wiley, personalizace, Lumen

Poměrně zajímavou zprávu [1] publikoval nedávno na svém blogu Iterating toward openness duchovní otec OER (Open Educational Resources) David Wiley. Již jsme se s ním setkali, když jsme se s tímto pojmem seznamovali (Vliv volné dostupnosti materiálů na školství), a v polemice, kterou vedl se Stephenem Downesem nad možností komerčního využívání volně dostupných materiálů (Mají volné výukové materiály podporovat podnikání?).

Naši studenti by měli znát Wileyho definici OER v podobě 5R [2]:

  1. Retain (právo uživatele na kopii materiálu)
  2. Reuse (právo na vlastní použití materiálu)
  3. Revise (právo materiál upravovat)
  4. Remix (právo kombinovat materiál s jinými)
  5. Redistribute (právo předat ho někomu jinému – sdílet)

Proč David Wiley obhajuje možnost komerčního využití OER, není těžké pochopit (i když s ním v tomto spolu s Downesem nesouhlasím). Jde o to, umožnit podnikání v oblasti školství. A to se neobejde bez nutnosti návratnosti nákladů. Modelů dnes existuje celá řada. Někteří poskytovatelé volně dostupných MOOC kurzů např. umožňují přístup k použitým výukovým materiálům (typicky nejde o OER) pouze registrovaným účastníkům. Snaží se jich mít co nejvíce, a to jim umožňuje profitovat na velkých datech jimi vytvořených (Coursera má 12 mil. uživatelů). Firma Lumen, jejímž je Wiley zakladatelem, zvolila jiný přístup. Nabízí spolupráci vzdělávacím institucím na vývoji kurzů používajících jejich systém řízení výuky (LMS) Lumen Courseware. Za tyto služby se platí, ale uvnitř kurzů se používají většinou již existující OER, které jsou dle definice volně dostupné každému i mimo systém. Cena kurzů se tak výrazně snižuje a náklady na vývoj systému snad mohou být v budoucnosti pokryty příjmy. Zatím je vývoj financován grantem od Gates Foundation.

Tolik úvodem, podívejme se na to, co o vlastnostech tohoto systému sděluje Wiley.

Jistě nás nepřekvapí, dozvíme-li se hned na začátku, že hlavním cílem při vývoji systému je personalizace. To je mantra (mem), k níž dnes chtějí dospět všichni autoři výukových aplikací (Kdy dojde k technologické personalizaci výuky?). Vývojáři firmy Lumen své cíle specifikovali do tří hlavních bodů:

  1. Vytvořit interní model toho, co student zná a dokáže.
  2. Nastavit postupy pro interpretaci modelu.
  3. Poskytnout studentovi jedinečnou nabídku výukových aktivit založenou na analýze modelu.

Wiley si je ale dobře vědom, že současné pojetí systémů LMS naráží na jeden zásadní problém. Řízením se student stává pasivním. Model možná může postihnout jeho osobní vlastnosti, ale říká-li mu, co má dělat, znemožňuje jeho vývoj k samostatnému celoživotnímu poznávání. Lumen Courseware se proto pokouší tento nedostatek alespoň částečně eliminovat.

Buduje model popisující vlastnosti studenta a zároveň mu umožňuje mít ho pod kontrolou a spolupodílet se na rozhodnutích, která systém v rámci personalizace dělá. Prakticky to vypadá např. tak, že při ověřování znalostí je třeba vložit nejen odpověď na otázku, ale též to, do jaké míry student věří, že je jeho odpověď správná (jen hádám, skoro jistota, úplná jistota). Ukázka je na následujícím obrázku.

Systém pak kromě běžných dat, jako je správnost řešení či doba řešením strávená, může pracovat i s úrovní sebedůvěry uživatele ve vlastní schopnosti. Analýza je pak schopna mnohem lépe přizpůsobit svá doporučení skutečným potřebám studenta. Vývojáři Lumen Courseware ale rozhodně trvají na zásadě, že „systém dává doporučení a uživatelé dělají rozhodnutí“.

Bude zajímavé sledovat, zda se firmě Lumen podaří na bouřlivě se rozvíjejícím trhu vzdělávacích technologií uspět a rozšířit tak užívání OER v praxi. Některé jejich kurzy si můžete vyzkoušet i bez personalizace (katalog), případně si můžete nechat vše podrobně vysvětlit na webináři (přehled). V tomto semestru se nový Lumen Courseware poprvé nasazuje ve výuce na Wiley College v Texasu (shoda jmen je náhodná, založil ji jako první černošskou VŠ na západ od Mississippi v roce 1873 Davidův jmenovec Isaac Wiley). Uvidíme?

Na závěr ještě zmíním, co o Davidově článku říká Jon Dron z Athabasca University [3]. Zamýšlí se nad tím, zda tradiční výuka, při níž rozhodnutí o další cestě dělá učitel, vlastně není úplně stejně problematická, jako když ho dělá stroj. Myslím, že se shodneme na tom, že optimální je, když se student sám rozhoduje, co chce dělat. Jen pořád nevíme, jak naložit s těmi, kteří nechtějí dělat nic. To se ale vysokých škol netýká.

Citace:
[1] - WILEY, David. Personalization in Lumen’s “Next Gen” OER Courseware Pilot. 2015. [cit. 2015-9-15]. Dostupný z WWW: [http://opencontent.org/blog/archives/3965].  
[2] - WILEY, David. The Access Compromise and the 5th R. 2014. [cit. 2015-9-15]. Dostupný z WWW: [http://opencontent.org/blog/archives/3221].  
[3] - DRON, Jon. Personalization in Lumen’s “Next Gen” OER Courseware Pilot. 2015. [cit. 2015-9-15]. Dostupný z WWW: [https://landing.athabascau.ca/bookmarks/view/11666...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 12. 10. 2015
Zobrazeno: 2684krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Personalizovaný Lumen Courseware s OER. Metodický portál: Články [online]. 12. 10. 2015, [cit. 2020-07-10]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/20345/PERSONALIZOVANY-LUMEN-COURSEWARE-S-OER.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.