Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak učit zároveň prezenčně i distančně
Odborný článek

Jak učit zároveň prezenčně i distančně

Anotace

Zpráva o metodice výuky hyflex, při níž jsou někteří žáci ve škole a jiní ve stejném okamžiku doma připojeni online, kterou přináší portál Common Sense. Součástí je výklad často nesprávně používaných pojmů souvisejících s učením na dálku.

Dá se očekávat, že většina učitelů už má v souvislosti s učením na dálku díky soustavnému nesprávnému používání pojmů zmatek v tom, co který z nich znamená. Tento článek bude o formě výuky zvané hyflex, ale nejprve krátký přehled.

forma výuky popis
prezenční Všichni žáci se osobně účastní školní výuky a mimo vyučování dělají jen domácí úkoly.
domácí (homeschooling) Celá výuka se odehrává doma, za realizaci jsou zodpovědní rodiče, škola jen kontroluje.
distanční (e-learning) Výuka se odehrává na dálku (typicky online a bez kontaktu s učitelem), činnost řídí učitel (lektor).
kombinovaná (blended) Výuka počítá s tím, že některé aktivity jsou realizovány prezenčně a jiné online, přitom na sebe navazují.
hybridní Prezenční a online výukové aktivity nelze oddělit, můžou se odehrávat ve stejném čase a ty online lze realizovat odkudkoli (i ze školy).
hyflex Hybridní výuka organizovaná tak, že může být zároveň prezenční i distanční (na nejvyšší úrovni žák může formu dle momentální potřeby volit sám).


Portál americké neziskovky Common Sense je pro nás nevyčerpatelným zdrojem inspirace a poznání (zde). Nedávno mě zaujal článek Paula Barnwella Jak zorganizovat prezenční i distanční výuku ve stejném čase (Managing In-Person and Distance Learning at the Same Time) [1]. Jedná se primárně o vysvětlení formy hyflex, která se sice začala používat nejprve na vysokých školách, ale díky pandemii se stále více uplatňuje i v regionálním školství. Stále častěji se stává, že během prezenční výuky se část žáků jedné třídy připojuje z domova. Samozřejmě zde jsou trochu jiná specifika. Paul na základě praktických zkušeností učitelů základních a středních škol formuluje následujících 6 doporučení pro úspěšné nasazení hyflex výuky:

1. Vyberte nástroje pro spravedlivý přístup

Mělo by být samozřejmé, že všichni žáci ve vaší třídě mají přístup k výukovým aktivitám i materiálům. To znamená, že hyflex výuka musí být vedena bezpapírově (paperless). Také výběr správných digitálních nástrojů bude ještě důležitější než obvykle. Některé aplikace a programy budou lépe pomáhat prezenčním, jiné vzdáleným účastníkům dané lekce.

Common Sense nabízí přehled vybraných vhodných nástrojů včetně stručného popisu, k čemu se hodí – zde. Paul doporučuje zvláště Pear Deck, což je nástroj specializovaný na interaktivní online prezentace umožňující stejné zapojení žáků prezenčních i online.

2. Snižte očekávání a zpomalte

Neočekávejte, že látku proberete tak rychle, jako v plně prezenční formě. To prostě není realistické, a mohlo by to ohrozit vaše duševní zdraví. Jestliže učitel musí normálně dělat během okamžiku obrovské množství různých rozhodnutí, při hyflexu se toto množství může exponenciálně zvýšit. Absolvování takové lekce může být skličující. Musíte se věnovat žákům ve třídě i těm online, sledujete několik obrazovek, zapínáte a vypínáte mikrofony a kamery, sdílíte dokumenty, reagujete na chat. Je zřejmé, že musíte upravit výukové cíle (ŠVP) a nesnažit se za každou cenu předávat žákům všechny poznatky, jak jste byli zvyklí dříve. Chcete-li udržet kontrolu nad všemi činnostmi, které se ve vaší hyflex třídě odehrávají, musíte zpomalit.

3. Nezapomínejte na skupinovou práci

Při hyflex výuce je spolupráce mezi žáky mnohem náročnější. Přesto není nemožná. Můžete například spojit žáky ve škole s domácími pomocí oddělené chatovací (či videokonferenční) místnosti a zadat jim společnou práci. Kombinací pro rozdělení je nepřeberné množství – od dvojic až po týmy. Totéž platí o činnosti, kterou vykonávají – od společné editace dokumentu přes cílenou diskuzi až k projektu. Jedna z metod, která se osvědčila, je nechat pokročilejší žáky pomáhat těm, kteří jsou pozadu. Jen nezapomeňte, že ve třídě musí být žáci vybaveni sluchátky, aby se nerušili.

4. Udělejte ze socio-emocionálního učení prioritu

Přiznejme si to. Během pandemie se výuka stává obtížnější. Sociální odloučení umocňuje stres a úzkosti. Socio-emocionální učení je bezesporu snadnější prezenčně, přesto je třeba se snažit ho rozvíjet i na dálku. Common Sense připravila k této tematice celý balíček podpůrných materiálů, který se detailně zabývá empatií, čestností, sebekontrolou, soucitem, komunikací, pokorou, vděčností, odvahou, zájmem poznávat, vytrvalostíspoluprací. Paul dává za vzor paní učitelku Jessicu Stargardter z Norwalku v Connecticutu, která vypustila ze své výuky všechny požadavky na okamžité výsledky (např testování). Vždy v pondělí ráno zadá žákům vhodnou socio-emocionální aktivitu, a pak je zbytek týdne nechá realizovat ji samostatně. Žáci si již na tento způsob práce zvykli.

5. Věnujte pozornost ochraně soukromí

Specifika hyflex výuky spočívá v tom, že to, co dělá učitel, vidí všichni žáci přítomní ve třídě, ti vzdálení jen to, co zabírá kamera. Se zvukem je to podobné. Výuka typicky probíhá s využitím některého z videokonferenčních systémů, jehož výstup se zobrazuje na tabuli či velké obrazovce tak, aby ho všichni přítomní viděli. Problém může nastat, potřebuje-li učitel komunikovat s některým žákem soukromě. Ve škole si s ním může promluvit na chodbě nebo v kabinetu, online je to horší. Může si s ním domluvit individuální schůzku mimo výuku. Má-li však dojem, že mu jen chce žák něco říci tak, aby to ostatní neslyšeli, stačí přepnout výstup zvuku z reproduktorů na sluchátka, která je dobré mít při ruce. Jedna z rad pro učitele pracující na dálku zní: nastavte si v rozvrhu pravidelné konzultační hodiny, v nichž jste žákům k dispozici pro individuální konzultace.

Sečteno a podtrženo: S kamerami, projektory a mikrofony, bez nichž se hyflex výuka neobejde, musí být učitelé mnohem svižnější a flexibilnější.

6. Udržujte rovnováhu

Pandemie vyvolala potřebu trávit daleko více času u počítače. Spolu s tím roste přesycenost ve vztahu k technologiím a rizika negativních dopadů na duševní zdraví. Je na učiteli, aby tento problém vnímal a snažil se ho eliminovat. To znamená hledat rovnováhu mezi online a offline aktivitami. Tuto věc na Spomocníkovi řešíme opakovaně v rámci digitální (a mediální) gramotnosti či wellbeingu (digitální minimalismus). Common Sense jí zahrnuje primárně do digitálního občanství (Digitální občanství podle Common Sense).

Podstatou rovnováhy je cíleně do hyflex (i hybridní) výuky zařazovat offline aktivity. Paul doporučuje využít jako zdroj nápadů, jak na to, specializovaný web Common Sense Wide Open School, kde lze nalézt též celou řadu námětů na offline aktivity pro různé věkové kategorie žáků. Je důležité již při plánování výuky nastavovat technické parametry a sdělovat žákům, jaké technologie mají použít – zda mají mít zapnutou kameru, kdy zapínat mikrofon apod. Zároveň je třeba pravidelně každý den zařazovat i offline aktivity vyžadující fyzický pohyb, nejlépe venku.

Literatura a použité zdroje

[1] – BARNWELL, Paul. Managing In-Person and Distance Learning at the Same Time. 2021. [cit. 2021-2-20]. Dostupný z WWW: [https://www.commonsense.org/education/articles/managing-in-person-and-distance-learning-at-the-same-time].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.