Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Tři varianty hybridní školy
Odborný článek

Tři varianty hybridní školy

Tento článek je součastí seriálu: Hybridní vzdělávání

Anotace

Nejlepší vzdělávání je to, které je personalizované. A to platí i v případě vzdělávání hybridního. Následující text nabízí konkrétní řešení, jak vytvořit hybridní školu s využitím modulového systému.
Autor: vectorjuice, freepik.com

 

O hybridním vzdělávání se v posledních týdnech mluví mezi učiteli a odborníky na vzdělávání poměrně často. Důvod je zřejmý. Čím víc se blíží přechod z online výuky zpět do té prezenční, tím naléhavější a zásadnější je otázka, jak obě uvedené formy mezi sebou co nejlépe propojit (otázku zda je propojovat si doufejme nepokládáme).

Od konce srpna loňského roku, kdy jsme na Spomocníkovi publikovali první a zcela zásadní článek nazvaný Hybridní modely vzdělávání pro podzim 2020, se tématu hybridního vzdělávání věnujeme opakovaně. Po představení mnoha různých přístupů je však nyní na místě zamyslet se nad konkrétním řešením, které bychom mohli aplikovat přímo v naší škole.

Když o tom tak přemýšlím, docházím stále ke stejnému závěru. Že totiž vytvoření obecného (jednotného) řešení hybridní výuky pro všechny nebude fungovat. Spíše bude potřeba nastavit personalizovaný hybridní model pro každou školu. To ovšem neznamená, že by se oba uvedené přístupy (obecný i konkrétní) spolu navzájem vylučovaly.

Modulová hybridní výuka

Řešením by tak mohl být jakýsi modulový systém hybridní výuky, ve kterém by si každá škola vybrala jen ty části, které by jí vyhovovaly. Základní varianta by navíc zahrnovala několik doplňků, o které by bylo možné ji kdykoliv rozšířit, opět individuálně dle předmětu či zaměření. Pojďme se detailněji na toto modulové řešení podívat.

Tři varianty hybridní výuky

Základní varianta (minimální) = výuka online doplňuje prezenční výuku jen asynchronně.

  • Doplněk 1 – zapojení kalendáře a dalších komunikačních kanálů a nástrojů pro organizaci výuky v rámci školního vzdělávacího prostředí
  • Doplněk 2 – zapojení videa – nahrávání výuky předem (převrácená třída)
  • Doplněk 3 – zapojení streamu – živé vysílání ve výuce

Rozšířená varianta = základní varianta + individuální/skupinová synchronní online výuka (po skončení prezenční výuky).

Úplná varianta = základní varianta + dočasná online synchronní výuka v závislosti na výukovém obsahu či možnostech žáků (výuka online – synchronní i asynchronní probíhá například jeden den v týdnu, jen týden v pololetí apod.).

Základní varianta podrobně

Základní varianta znamená pouze nahrazení synchronní výuky, realizované přes videokonferenci, výukou prezenční. Jinak řečeno, ty informace, které potřebuje učitel předat žákům v reálném čase, realizuje osobně během prezenční výuky. Veškerá podpora dané prezenční výuky (tj. všechny informace, materiály, úkoly, ad.) i nadále zůstává v asynchronním prostředí online učebny (Google Classroom, Tým Třída v MS Teams, Moodle kurz apod.). Tato základní varianta pak může být rozšířena o výše uvedené doplňky.

Rozšířená varianta podrobně

Rozšířená varianta se nabízí tehdy, kdy někteří žáci nemohou navštěvovat školu a účastnit se prezenční výuky a současně učitel nemá prostor k nahrávání či živému vysílání prezenční výuky. Online synchronní setkání s těmito žáky pak probíhá po skončení prezenční výuky a může být zkráceno jen na nejnutnější čas (vysvětlení, doplnění, upřesnění apod.) v řádu minut, když učitel usoudí, že právě synchronní online forma je pro něj nejrychlejší nebo nejefektivnější a že ta asynchronní ji nemůže zastoupit.

Úplná varianta podrobně

Úplná varianta hybridní výuky pak počítá se scénářem, kdy některé dny v týdnu – případně dokonce týdny v měsíci nebo v pololetí – probíhá výuka výhradně online, kdy žáci nejsou osobně přítomni ve škole nebo zde pracují odděleně v různých vzdálených prostorách. Hodí se například pro projektovou práci (projektové dny/týdny) po vzoru Hodiny géniů.

Všechny výše uvedené varianty hybridní výuky lze stejně tak aplikovat pro pravidelná setkávání s rodiči nebo při poradách učitelů. Vypadalo by to následovně:

Hybridní varianty pro setkání s rodiči a porady učitelů 

Základní varianta = setkávání online je pouze asynchronní v prostředí online učeben (Google Classroom, tým PLC v MS Teams).

Rozšířená varianta = základní varianta + individuální/skupinové synchronní setkávání přes videokonferenci (online třídní schůzky, porady, setkání komisí apod. pro ty, kteří se nemohou účastnit osobně).

Úplná varianta = základní varianta + občasná (pravidelná) synchronní online setkávání (online třídní schůzky, porady, setkání komisí apod. pro všechny, tj. např. střídání prezenčních a online setkání).

Hybridní výuka jako základ spravedlivého a personalizovaného přístupu

Zavedením hybridní výuky položíme základy spravedlivého vzdělávání a současně nastavíme vhodné personalizované prostředí pro naše žáky.

Hybridním přístupem tak můžeme každému žákovi a každé žákyni poskytnout maximální možnou podporu, aby se mohli vzdělávat, a snad i to, aby v tomto vzdělávání viděli smysl a našli v něm vlastní zájem. A nezáleží na tom, zda jsou ve škole fyzicky nebo ne.

Žáci, kteří do školy nemohou z jakéhokoliv důvodu chodit, nesmějí být školou trestáni a ostrakizováni tím, že jim neposkytneme potřebnou synchronní a asynchronní online výuku nebo tím, že jim budeme pouze zasílat úkoly přes e-mail či prostřednictvím školního informačního systému.

A pokud žáci do školy chodit nechtějí, nehledejme primárně chybu v nich, ale v nás – učitelích a škole, a především pátrejme, proč tomu tak je.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.