Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak se MOOC mění na byznys
Odborný článek

Jak se MOOC mění na byznys

20. 9. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o transakci, v níž 2U kupuje edX a která bude mít nezanedbatelný vliv na další existenci volně dostupných MOOC kurzů i na trh s online vzdělávacími programy.

Koncem června byla zveřejněna zpráva, že 2U za 800 mil. $ kupuje edX [1]. To je natolik pozoruhodná novina, že stojí za to se podívat na souvislosti.

O fenoménu MOOC (Massive Open Online Course) jsme toho na Spomocníkovi (počínaje 2011) napsali již docela dost. Od roku 2012, kdy se stal pojmem roku, se samozřejmě hodně změnilo. Velmi brzy se zjistilo, že takové otevřené (zdarma dostupné) kurzy nebude možné provozovat jen jako reklamu (zvyšující zájem studentů o určitou školu). Poskytovatelé začali vymýšlet, jak zajistit příjmy tak, aby byl provoz udržitelný, tj. aby bylo možno financovat i rozvoj platformy, na níž kurzy běží. Výjimkou jsou kurzy, které mají zajištěný příjem z nějakého grantu či projektu (např. na European Schoolnet Academy nebo na našem Eduskopu, který používá open source software Open edX).

Ti největší poskytovatelé se postupně propracovali k modelu anglicky označovanému free-to-degree, tj. k možnosti zahájit studium zdarma, ale nutnosti platit za jakékoli další služby – počínaje přímým kontaktem s lektorem či získáním ověřeného certifikátu o úspěšném absolvování. Později začaly být nabízeny mikrodiplomy, které typicky slouží k prokázání určité omezené konkrétní způsobilosti ve specializovaném oboru. Ty jsou většinou udělovány na základě absolvování několika vybraných kurzů. Dnes jsou již běžně nabízeny celé bakalářské i magisterské programy online (degree). A tak se, navíc s přispěním pandemie, z platforem pro poskytování MOOC staly systémy OPM (Online Program Management). Tento trh prudce roste.

Schematické znázornění principu generování finančních zdrojů OPM, Earnings Presentation, Coursera, 2021

 

Možnosti budoucího vývoje tohoto segmentu do roku 2030 se na základě dotazníkového šetření u vybraných expertů pokusila zmapovat agentura Holon IQ. Tak vznikly následující čtyři scénáře [2]:

 1. PPP Oligopoly

  Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) se bude nadále rozvíjet a dominovat v něm bude jen několik málo organizací (Oligopoly). Budou vyvinuty standardy pro přípravu a realizaci online studia. Menší iniciativy snažící se o vlastní nezávislý postup budou pohlceny.

 2. Univerzitní sítě

  Univerzity budou vytvářet spolupracující organizace, které budou vyvíjet vlastní OPM systémy a nabízet vlastní služby. (To je, mimochodem, model, který edX, který je společným podnikem MITu a Harvardu, právě opouští.)

 3. Roztříštěná nabídka

  Trh OPM bude vysoce konkurenční s mnoha nabídkami a poskytovateli online programů. Univerzitám zůstane výhoda vlastníků obsahu a budou spolupracovat s větším počtem subjektů. Většina služeb bude placených.

 4. Samostatné univerzity

  Univerzity budou vyvíjet své vlastní nezávislé platformy a poskytovat vlastní nabídky programů. Pomalu rostoucí příjmy povedou k pozvolné integraci do činnosti škol. Související znalosti a dovednosti se budou pomalu šířit.

Jak už to tak u podobných předpovědí bývá, v roce 2030 budou nějakým způsobem ve světě přítomny všechny zde popisované scénáře. Jde o to, v jaké míře. Soudě podle aktuální transakce se zdá být ten poslední nejméně pravděpodobný. A to i přesto, že má díky primárnímu zaměření škol na vzdělávání (nikoli na byznys) asi největší potenciál odstraňovat tzv. třetí digitální propast, tj. rozdíly ve schopnosti využívat technologie ke svému osobnímu růstu mezi zvýhodněnými a znevýhodněnými skupinami lidí (Třetí propast podle OECD).

Právě snižování nerovností v dostupnosti vzdělání bylo od počátku důležitým cílem edX [3]. Záhy se však ukázalo, že socio-ekonomicky znevýhodněné skupiny obyvatel se o volně dostupné kurzy vedené nejlepšími světovými odborníky příliš nezajímají (Nezdařená disrupce podle Reicha). Většina účastníků kurzů již má vysokoškolské vzdělání a chtějí si jen doplnit specializované aktuální poznatky ve svém oboru. Jedním z důvodů pro spojení edX s 2U je proto schopnost této společnosti rekrutovat nové zájemce o studium. Obě organizace slibují, že otevřené programy (např. projekt Open edX) budou i nadále podporovány.

Rád bych tomu věřil. Sám jsem v posledních letech absolvoval několik kurzů, které mi hodně pomohly být tzv. „v obraze“ (např. Jak se stát spravedlivějším učitelem, Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. století). Pohled některých uznávaných odborníků na aktuální „fúzi“ je však docela kritický – např. viz Phil Hill [4], Michael Feldstein [5], Martin Weller [6].

Vypadá to, že na OPM trhu, pro nějž do budoucna budou MOOC kurzy již jen marketingovým nástrojem, nadále zůstanou jen dva opravdu velcí hráči 2U a Coursera.

Literatura a použité zdroje

[1] – 2U, Inc. and edX to Join Together in Industry-Redefining Combination. 2021. [cit. 2021-8-22]. Dostupný z WWW: [https://www.transformingdigitaleducation.com/press-release/].
[2] – OPM + MOOC = OPX. 244 University Partnerships in the first half of 2021. 2021. [cit. 2021-8-22]. Dostupný z WWW: [https://www.holoniq.com/notes/opm-mooc-opx.-244-university-partnerships-in-the-first-half-of-2021/].
[3] – SHAW, Jonathan. Harvard and MIT to Sell edX for $800 Million. 2021. [cit. 2021-8-22]. Dostupný z WWW: [https://www.harvardmagazine.com/2021/06/sale-of-edx].
[4] – HILL, Phil. Coursera, 2U, and the Emerging Education Platform Market. 2021. [cit. 2021-8-22]. Dostupný z WWW: [https://philonedtech.com/coursera-2u-and-the-emerging-education-platform-market/].
[5] – FELDSTEIN, Michael. Is the edX Acquisition a Big Deal?. 2021. [cit. 2021-8-22]. Dostupný z WWW: [https://eliterate.us/is-the-edx-acquisition-a-big-deal/].
[6] – WELLER, Martin. No, Mr University, I expect you to die. 2021. [cit. 2021-8-22]. Dostupný z WWW: [http://blog.edtechie.net/oer/no-mr-university-i-expect-you-to-die/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
20. 10. 2021, 08:44
MOOCs Are Back https://teachon…are-back - článek kanadského VŠ portálu Teachonline.ca tvrdící, že se zájem o tyto kurzy díky pandemii vrací v podobě zvýšeného zájmu studentů univerzit.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.