Domů > Spomocník > Gymnaziální vzdělávání > 20 důvodů, proč se bráníme online výuce
Odborný článek

20 důvodů, proč se bráníme online výuce

24. 11. 2021 Gymnaziální vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Online vzdělávání

Anotace

Proč se bráníme online výuce? Důvodů lze najít hodně. Dokážeme najít i protiargumenty?
Autor: freepik.com

 

V posledních týdnech jsem si pokládal stále dokola jednu a tutéž otázku: proč se tak urputně bráníme zavedení čistě online výuky? Myslím, že odpověď je poměrně přímočará: máme z ní strach. A než bychom si to připustili a tomuto strachu se postavili, budeme hledat výmluvy, proč k zavedení online výuky není důvod, a chovat se vůči ní odmítavě a říkat: už tady bylo dost online výuky, teď musíme za každou cenu chodit do školy.

Dal jsem dohromady 20 důvodů, proč je online výuka oproti té prezenční nevýhodná. Všechny jsem je od různých lidí z oblasti vzdělávání slyšel v tomto i minulém školním roce mnohokrát. Určitě těch důvodů bylo mnohem víc, tyhle ale myslím budou stačit.

20 důvodů proti online výuce

V souvislosti se žáky

 1. Žáci se během online výuky nic nenaučí.
 2. Žáci jsou při online výuce mnohem víc rozptylováni a nedokážou se dostatečně soustředit.
 3. Žáci se budou vymlouvat.
 4. Žáci budou v online výuce podvádět (při prezenci, testech, úkolech, …).
 5. Žáky nebude možné neustále a dostatečně kontrolovat.
 6. Žákům nebude mít kdo pomáhat.
 7. Žáci budou potřebovat následné prezenční doučování.
 8. Žáci ztracený čas z online výuky už nikdy nedoženou.
 9. Žáci nemají potřebné technické vybavení.
 10. Žákům bude chybět sociální kontakt.

V souvislosti s výukou

 1. Online výuka je neefektivní.
 2. Online výuka postrádá neverbální složky.
 3. Online výuka limituje učitele i žáky.
 4. Online výuka akceleruje nekvalitu.
 5. Online výuka přetěžuje dobré učitele.
 6. Online výuka nahrává špatným učitelům.
 7. Online výuka je náročná na organizaci.
 8. Online výuka zahlcuje.
 9. Online výuka zapomíná na rodiče.
 10. Online výuka se dlouhodobě nevyplatí.

Po pravdě mi nedalo moc práce sestavit tenhle výčet. Není obecně těžké vymyslet 10 důvodů, jak něco nejde. Mnohem těžší je najít jeden důvod, jak by to šlo. A v případě online výuky tento princip platí dvojnásob. Budete-li chtít, každý z výše uvedených bodů velmi rychle a lehce obhájíte ve prospěch prezenční výuky. Když si však připustíte, že to jsou všechno především naše výmluvy, protože nedokážeme v režimu online pracovat a učit efektivně a neumíme naučit takto pracovat a učit se ani naše žáky, pak se možná přestaneme tohoto přístupu tolik bát a dáme mu v budoucnu mnohem větší prostor. Protože online výuka není primárně o výuce, ale o důležitějších věcech.

Bylo by ale poměrně laciné na tomto místě skončit.

Co kdybychom se nyní společně pokusili ke každému bodu výše najít jeden osobní protiargument ve prospěch online výuky?

Můžete se nyní sami vrátit výše a vytvořit svůj vlastní seznam a pak jej porovnat s tím mým.

20 důvodů pro online výuku

V souvislosti se žáky

 1. Žáci se během online výuky nic nenaučí.

  Vytvořím pro ně podmínky, aby se naučili minimum, které budou potřebovat, nebo jinou, odpovídající alternativu a nechám je přijít na důvody, proč je učení online pro ně důležité.

 2. Žáci jsou při online výuce mnohem víc rozptylováni a nedokážou se dostatečně soustředit.

  Budeme společně hledat lepší podmínky pro soustředění a způsoby, které nám v soustředění pomáhají.

 3. Žáci se budou vymlouvat.

  Přizpůsobím výuku tak, aby výmluvy nebyly potřeba, nebo aby byly minimalizovány.

 4. Žáci budou v online výuce podvádět (při prezenci, testech, úkolech, …).

  Žáci dostanou dostatek prostoru a příležitostí, aby pochopili, že podvádět nepotřebují a že existuje lepší cesta.

 5. Žáky nebude možné neustále a dostatečně kontrolovat.

  Mí žáci nepotřebují učitele, aby je neustále a dostatečně kontroloval, co dělají. Společně hledáme cesty, jak umět kontrolovat technologie a sami sebe při jejich používání i bez nich.

 6. Žákům nebude mít kdo pomáhat.

  Pomoc řešíme v rámci týmové práce formou rychlé a pomalé komunikace mezi žáky navzájem i mezi týmy či samotnými žáky a učitelem.

 7. Žáci budou potřebovat následné prezenční doučování.

  Hledám individuální možnosti, jak bychom jej plně, nebo alespoň částečně mohli nahradit/doplnit online formou?

 8. Žáci ztracený čas z online výuky už nikdy nedoženou.

  Je potřeba detailně rozebrat, co znamená ztracený čas v online výuce.

 9. Žáci nemají potřebné technické vybavení.

  Pokud tomu tak je, vždy se ptám, zda a jak jsme to v naší škole dokázali vyřešit.

 10. Žákům bude chybět sociální kontakt.

  Vymysleme, jaké možnosti sociální komunikace a kontaktu máme v online světě a jak jimi můžeme doplnit/vykompenzovat ten osobní.

V souvislosti s výukou

 1. Online výuka je neefektivní.

  Ve skutečnosti může být a často je mnohem efektivnější.

 2. Online výuka postrádá neverbální složku.

  U větší skupiny to může být benefit, v komunikaci 1 : 1 nebo v malých skupinách ji můžeme částečně kompenzovat zapnutými kamerami.

 3. Online výuka limituje učitele i žáky.

  Jen do té míry, pokud se jí sami nechají limitovat.

 4. Online výuka akceleruje nekvalitu.

  Platí jak pro školu, učitele i žáky.

 5. Online výuka přetěžuje dobré učitele.

  Řešením může být například těchto 20 tipů.

 6. Online výuka nahrává špatným učitelům.

  Neřešme důsledek tohoto stavu (proč tomu tak je), ale příčinu (co za tím je).

 7. Online výuka je náročná na organizaci.

  Online výuka vyžaduje nejen kvalitní přípravu, ale pravidelné zlepšování a přizpůsobování potřebám učitelů a žáků v kontextu školy.

 8. Online výuka zahlcuje.

  Můžeme se tomu vyhnout, pokud například nastavíme správné podmínky a prostředí a budeme efektivně komunikovat.

 9. Online výuka zapomíná na rodiče.

  Chyba je často v nedostatku komunikace.

 10. Online výuka se dlouhodobě nevyplatí.

  Vyplatí, pokud se naučíme online přístup (nejen online výuku) správně využívat.

Až doposud jsme většinou zaváděli online výuku, ať už plnou, nebo v kombinaci s tou prezenční, a to v různých hybridních scénářích, protože jsme k tomu byli okolnostmi spojenými s kovidovou situací donuceni. Je však načase naučit se pravidelně online výuku implementovat i tehdy, když nemusíme, zkrátka proto, že můžeme, že je tato forma pro nás na určitých stupních vzdělávání, v určitých ročnících, výukových formách, skupinách či situacích krátkodobě či dlouhodobě výhodnější. Jaké situace a scénáře to jsou, záleží na každé vzdělávací instituci, aby je dokázala se svým vedením a týmem online podpory posoudit a dostala od MŠMT patřičnou volnost si tuto cestu kdykoliv zvolit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Ivan Ryant
29. 11. 2021, 21:25
5 z 5
Vezměte si třeba takového Foglara za protektorátu. Z prezenčního vedení skautského oddílu přešel na distanční výchovu: založil Mladého hlasatele, kluby a zpětnou vazbu poštou. Je potřeba jen zadávat správné otázky, úkoly a soutěže. Jakmile jsou členové klubů motivovaní, pracují soustředěně a nenechají se rozptylovat. Vědí, co a proč dělají, a chtějí to dělat. Baví je to víc než se nudit doma. Rozvíjí se týmová spolupráce, schopnost samostatně řešit problémy a překonávat překážky atd. To jsou cíle, o které jde v RVP, nikoli o látku: látka je prostředek, nikoli cíl. S doháněním látky nebyl zásadní problém ani po válce -- některé děti doháněly látku od páté třídy dál, vězňové z koncentráků mnohdy dokonce celou školu, totálně nasazená mládež doháněla maturity atd.

Vlastně jedinou dovedností učitele, která je je zcela v jeho kompetenci, je operativně volit metody a formy -- je to nejen právo, ale především povinnost. Učitel má pět let vysoké školy, aby se to naučil, a státnici, která má potvrzovat, že to opravdu umí. Ve skutečnosti to ale z učitelů umí málokdo -- představte si, že by třeba lékařská fakulta nechala projít studenta, který nedokáže poskytnout ani první pomoc... Učitel, který se neobejde bez MS Teams, protože neumí nic jiného než frontálně vykládat, napomínat a vyvolávat, by si měl najít zaměstnání, kde bude méně škodit. Např. sanitářů v nemocnicích je stále nedostatek, je to povolání úctyhodné a nesmírně náročné a mladý silný učitel na to má fyzicky i psychicky. Problém pro mnohé vhodné potenciální sanitáře je v tom, že sanitář poskytuje své služby potřebným za skromný plat bez ohledu na společenskou prestiž a povinnou úctu veřejnosti. Ale nikdo z nás neví, kdy bude ležet bezmocně a bez společenské prestiže odkázán na služby takového sanitáře.
5 z 5
Lukáš Hartmann
29. 11. 2021, 22:34
Reakce na Ivan Ryant
Nemám s distančkou problém, naopak, vidím v ní spoustu příležitostí a vlastně mám hlavně radost, když to tak je týden dva. I tři. Jeden brutál byl jednak půlrok, kdy ztratilo smysl už cokoli a druhý brutál je hybridní nebo kombinovaná (termín nevím - prostě očkovaní ve škole a druhá část doma). No rozdal jsem tablety i ve škole a je to...ale těžké... A pak mě ještě napadá, jakkoli je ten Foglar boží příklad budu jej teď vytahovat (dík!) tak to bylo v relativně bezkonkurenčním prostředí...dneska na stejné placce co je "škola" jeden překlikem Fortnite, sociální sítě, muzika... Prostě není to snadné, ale i tak to střídání mě baví...i bych to už nechal nafurt - dlouhý/krátký týden a je to ;)
Bohumil Havel
30. 11. 2021, 15:33
5 z 5
Problémem použití distanční výuky je "překlopení" presenční výuky do distanční. Upozorňuji na články o SAMR, třeba https://clanky.…l?rate=1 , které problém diskutují.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.