Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Kurz s drony #5: natáčíme s drony ve škole
Odborný článek

Kurz s drony #5: natáčíme s drony ve škole

5. 4. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Drony ve škole

Anotace

Pátá lekce tohoto kurzu je věnována prvnímu natáčení pomocí dronů se žáky ve škole a všemu podstatnému, co s touto tvorbou souvisí.
 

Všechny zkušenosti, které žáci získali v předchozí lekci při focení s drony, využijí i při natáčení videí. To je obvykle náročnější než fotografování, proto je vhodné jej zařadit až do závěrečné lekce a ideálně se mu, stejně jako fotografii, věnovat samostatně. Lekcí zaměřených na video ovšem může být i více. V následujícím článku si představíme jednu z nich, zaměřenou na tvorbu videa o škole.

Základní principy

K nejčastějším chybám při natáčení videa – ať s dronem, nebo obecně – patří nesprávná práce s kamerou. Nejde jen o její pozici či plynulost, ale zejména o pohyb, který ve scéně provádí.

Na začátku lekce proto nejdříve žáky seznamte s několika základními pohyby dronu, které jsou pro natáčení vhodné. Pro tyto účely se výborně hodí skvělá instruktážní videa Jevena Doveyho, např. 10 DRONE Moves I Capture With Every Flight.

U jednotlivých pohybů je dobré myslet na optimální rychlost dronu v jejich průběhu. Zrychlit či zpomalit daný pohyb lze samozřejmě také ve střižně.

Před vlastním natáčením by si měli žáci všechny pohyby vyzkoušet. Důležitý není jen pohyb samotný, ale také jeho plynulost.

Na tomto místě je dobré zmínit, že při natáčení konkrétní scény se dron a gimbal nemusí vždy nutně pohybovat, ale mohou zůstat v klidu, respektive levitovat na místě.

Základní pohyby dronu při 1. natáčení

Chtějte po žácích, aby si pro 1. natáčení (např. upoutávkového videa o škole) vybrali omezený počet pohybů a ty střídali. V každém záběru bude však vždy pouze jeden. Pro začátek klidně stačí 3 základní, které později mohou rozšířit o další.

Základní pohyby

1. Pohyb dronu vpřed nebo vzad (s kamerou směřující dopředu nebo kolmo dolů)

2. Pohyb dronu nahoru nebo dolů (s kamerou směřující dopředu nebo kolmo dolů)

3. Pohyb dronu do boku, vpravo nebo vlevo (s kamerou směřující dopředu nebo kolmo dolů)

Pokročilejší pohyby

4. Kombinace 1. s 2.

5. Kombinace 1. nebo 2. s pohybem gimbalu opačným směrem

6. Orbit (viz video výše)

Omezením pohybů záběry zjednodušíte a současně minimalizujete scény s trhavou kamerou způsobenou složitým manévrem dronu. Méně je v tomto případě více. Než komplikovaný pohyb kamery, to ať je dron raději v klidu. [1]

Využití přednastavených Quickshots režimů

Jsou-li pro žáky některé z výše uvedených pohybů příliš složité, mohou vyzkoušet přednastavené režimy pro video, ve kterých pouze označí objekt, který má být natočen, a dron provede daný pohyb včetně pořízení videa zcela automaticky. Pozor je třeba si dát pouze na dostatečný prostor, který konkrétní režimy vyžadují, aby nedošlo ke kolizi dronu s okolní překážkou, případně je nutné dron včas během provádění režimu zastavit. Ukázku přednastavených, tzv. Quickshots režimů pro model DJI Mini 2 najdete zde. [2]

Příprava scénářů

Příprava scénářů bude obdobná jako u tvorby fotografií, jen přizpůsobená formátu videa. Vedle popisu každé scény by mělo být nyní uvedeno, co bude dělat dron, resp. kamera dronu, tj. jakým pohybem (viz výše) bude situace zachycena.

Rozdělení týmů a rolí

Složení týmů nechte opět na žácích. Pokud nechtějí zůstat ve stejných týmech, v jakých fotili, vytvořte s nimi týmy nové. Stále ale platí, že si role v týmu střídají, aby si vyzkoušeli jak natáčení, tak úpravu videa.

Výběr vhodného nastavení

Domluvte se se žáky na jednotném rozlišení pro natáčení, např. 4K (30 fps).

Ostatní nastavení můžete pro začátek nechat v automatickém režimu, abyste se vyhnuli problémům zejména s přeexponováním. Budeme-li točit například propagační videa školy, nemusíme ani řešit dosažení efektu pohybové neostrosti (motion blur) ve videu s využitím ND filtrů (viz úvodní video), jelikož půjde zpravidla o pomalejší a méně dynamické záběry.

Předletová příprava a kontrola po skončení letu

Předletová příprava a kontrola dronu po skončení letu se zde neliší od té, kterou žáci prováděli při focení s dronem. Jelikož je však u natáčení videí větší pravděpodobnost srážky dronu s okolními předměty (stromy, zdmi, apod.) především při pohybu do směrů, kde dron nemá senzory (např. u DJI Mini 2 je pouze spodní), zvažte i pro létání venku nasazení ochrany vrtulí – v tom případě i upravte nastavení v rámci aplikace aktivováním vyšší zátěže. Zkrátíte tím sice celkovou délku letu, ale předejdete nechtěným kolizím.

Úprava natočených videí

Základní kritéria pro výsledná videa

Se žáky si předem odsouhlaste všechna kritéria, která mají jejich videa splňovat, například v následujících oblastech:

 • Rozsah scénáře (viz výše)
 • Pohyb kamery (viz výše)
 • Vzhled začátku a konce videa
 • Úvodní titulek (název) a závěrečné titulky
 • Přechody mezi záběry
 • Hudební podklad ve videu (licence CC, Copyright Free)
 • Celková min. a max. délka videa
 • Exportní formát a komprese videa

Aplikace pro úpravy videa

Podobně jako u úpravy fotografií, i v případě videa není nutné sahat po robustních střižnách typu DaVinci Resolve, Adobe Premiere nebo Final Cut Pro, přestože zejména s první z nich mají žáci často zkušenosti. Úplně postačí aplikace jako CapCut, LightCut, InShot či jiné mobilní alternativy. K úpravě videa lze nakonec použít i Canvu.

Zpětná vazba

U prvního videoprojektu s drony je vhodné provádět zpětnou vazbu v průběhu nebo po dokončení následujících výstupů:

 • scénáře (učitel a žáci v týmu)
 • natočených scén (učitel a žáci v týmu)
 • první verze videa (učitel a žáci napříč týmy)
 • finální (doupravená) verze (učitel a žáci napříč týmy)

Sdílení výsledných prací

Na způsobu sdílení výsledných videí se domluvte s PR týmem vaší školy tak, aby jejich cílové umístění a podoba (formát) odpovídaly vaší komunikační strategii. Pro veřejnou prezentaci videí o škole je pravděpodobně nejvhodnější použít platformu YouTube, videa by ale stejně tak mohla být publikována na Instagramu nebo Facebooku. Vedle toho je možné je vystavit i na displejích v prostorách školy během konkrétních akcí, jako jsou dny otevřených dveří, přípravné kurzy apod.

Na ukázku výsledného videa, které vytvořili žáci v našem kurzu s drony, se můžete podívat zde.

Shrnutí 5. lekce

Natáčení pomocí dronů může mít různou podobu. Pro úvodní lekci je lepší použít jednodušší koncepci bez vysokých nároků na ovládání dronu. Na ni pak může navázat další, vyžadující nejen pokročilejší úroveň práce s kamerou, ale také vyšší úroveň spolupráce, která se z týmů posune na celou skupinu. Takovou aktivitu si popíšeme příště.

*

Seriál Drony ve škole

Tento článek je součástí seriálu Drony ve škole, ve kterém doposud vyšlo:

 

Související odkazy

Literatura a použité zdroje

[1] – DOVEY, Jeven. 10 DRONE Moves I Capture With Every Flight. 2021. [cit. 2023-4-2]. Dostupný z WWW: [https://youtu.be/6PXYa4HupEc].
[2] – DJI Tutorials. DJI Mini 2 | How to Use QuickShots. 2020. [cit. 2023-4-2]. Dostupný z WWW: [https://youtu.be/IWrZk4CWSK0].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.