Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 10 let Horizon Reportů
Odborný článek

10 let Horizon Reportů

4. 3. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Horizon Reports

Anotace

Přehled desetiletého vývoje projektu, který pravidelně publikuje výroční zprávy sdružení New Media Consortium a Educause zabývající se trendy vzdělávacích technologií spolu s výsledky za rok 2013.

Nedávno byla zveřejněna zpráva Horizon Report 2013. Máme ve zvyku o ní každý rok touto dobou naše čtenáře informovat. Jedná se o výstup projektu NMC (New Media Consortium) a EDUCAUSE (mezinárodní asociace vysokých škol) předpovídající, které typy technologií budou v příštích letech mít na školství největší vliv. Nebudu vás tentokrát unavovat detaily vzniku této zprávy, které jsou obsaženy v minulých článcích, a podíváme se na věc trochu jiným úhlem pohledu. Již vloni jsem začal používat přehledné zobrazení všech Spomocníkem od roku 2009 v rámci Horizon Reportů publikovaných progresivních technologických řešení pěkně přehledně v jedné tabulce. Má to tu výhodu, že lze rozeznat i určité trendy ve vývoji této prognózy budoucnosti. Jenže Horizon Report je vydáván již od roku 2004. Proto jsem s potěšením zaznamenal, že jeden ze známých amerických odborníků na vzdělávací technologie - koordinátor technologií obvodu Canyons v Utahu - Darren E. Draper, jenž provozuje blog Drape's Takes, přišel s podobným přehledem, avšak rozšířeným na všechny ročníky [1].

Podívejme se na celý dosavadní desetiletý vývoj projektu Horizon Report jeho očima.

Celkový přehled vydaných Horizon Reportů

 

Uplatní se za

1 rok 2-3 roky 4-5 let
2004 Výukové objekty Rychlé prototypování
(
3D tisk)
Kontextové programování (Rozšířená realita)
Škálovatelná vektorová grafika Víceúčelové interfejsy Znalostní (sémantický) web
2005 Celoživotní vzdělávání Inteligentní vyhledávání Sociální sítě
Všudypřítomné bezdrátové (mobilní) připojení Výukové
hry
Kontextové programování (Rozšířená realita)
2006 Sociální sítě Mobilní telefony v kapse Rozšířená realita a vizualizace
Osobní vysílání Výukové
hry
Kontextové prostředí (Rozšířená realita)
2007 Uživateli generovaný obsah Mobilní telefony Nové formy vědeckého publikování
Sociální sítě Virtuální světy Masivní víceuživatelské hry
2008 Všudypřítomné uživatelské video Rychlé mobilní sítě Kolektivní inteligence
Kolaborativní weby Sdílení dat Sociální operační systémy
2009 Mobilní zařízení Zjišťování pozice Sémantické aplikace
Cloud computing Osobní
web
Chytré
objekty
2010 Mobilní konektivita Elektronické knihy Snímání dotyku a pohybu
Volné výukové materiály Rozšířená realita Vizualizace
dat
2011 Elektronické knihy Rozšířená realita Snímání dotyku a pohybu
Mobilní zařízení Výukové
hry
Analýza výuk. výsledků
2012 Mobilní aplikace Výukové
hry
Snímání dotyku a pohybu
Tablety Analýza výuk. výsledků Internet
věcí (
Chytré
objekty
)
2013 MOOC Hry a gamifikace 3D tisk
Tablety Analýza výuk. výsledků Nositelné technologie

Když se na přehled zadíváte, vidíte, že ne vždy se podařilo expertům vývoj odhadnout správně. Tam, kde ano, posouvá se daná položka, byť i třeba trochu obsahově modifikovaná, postupně vlevo. Je celkem logické, že díky tomu, že se jedná o výsledek získaný hlasováním vybrané skupiny expertů, nemůžeme žádnou velkou pravidelnost očekávat. Prognóza byla takto teoreticky úspěšná jen v několika málo případech. Velmi pěkně vychází např. u rozšířené reality nebo u elektronických knih. Jindy je vývoj zdánlivě opačný (např. 3D tisk).

Podle Darena právě u těch technologií, které jsou v přehledu již dlouho bez posunu, nemůžeme v blízké budoucnosti nějaký velký skok očekávat. Podle něj se například „před rokem 2020 zásadní integrace her do vzdělávacího procesu nedočkáme“. Naproti tomu v důsledku růstu společenského uplatnění technologií očekává další zvyšování významu mobilního vzdělávání a předpovídá rychlý průnik využití analýzy výukových výsledků do běžné praxe našich škol.

Nakonec Daren spolu s Alanem Kayem konstatuje, že „nejlepším způsobem předvídání budoucnosti je ji vytvořit“. Velmi hezký názorný příklad nám poskytl Steve Jobs se svými tablety (iPady), které se objevily poprvé v loňské zprávě, a hned v tom nejkratším časovém horizontu. Něco podobného můžeme nejspíše očekávat od MOOC kurzů, které se objevují letos poprvé, a masivně ovlivňují vlastně již naši přítomnost.

Horizon Report 2013

Pokud jde o poslední letošní zprávu, není v ní nic zvlášť překvapivého. Všechna témata (včetně těch, která se objevují poprvé) jsme zde na Spomocníkovi již probírali. Odkážu vás proto jen na příslušné články:

MOOC

Tablety

Hry a gamifikace

Analýza výukových výsledků

3D tisk

Nositelné technologie

Klíčové trendy

V letošním Horizon reportu je však jako obvykle ještě jedna důležitá pasáž, která stojí za zmínku. Je to shrnutí klíčových trendů ovlivňujících příští vývoj využití vzdělávacích technologií. Zde je alespoň přehled:

  1. Koncept otevřenosti (u obsahu, dat, zdrojů) spolu s transparentností a snadnou dostupností informací se rozšiřuje a nabývá na významu.
  2. Masivní otevřené online kurzy začínají být ve velkém ověřovány a stávají se alternativou k tradiční vysokoškolské výuce.
  3. Schopnosti potřebné pro uplatnění na trhu práce se stále více získávají prostřednictvím informálního vzdělávacího prostředí.
  4. Stoupá zájem o využití nových zdrojů dat k personalizaci vzdělávacího procesu a k měření jeho úspěšnosti.
  5. Role učitelů se díky zvyšující se dostupnosti internetových výukových zdrojů stále mění.
  6. Didaktické teorie se vyvíjejí směrem k integraci online i hybridního učení a využití kolaborativních výukových modelů (místo kolaborativních má by nejspíše kooperativních).

Kromě vlastní zprávy [2] můžete jako obvykle najít bližší podrobnosti o procesu, jak vznikala, na Horizon Report Wiki, které je pracovním místem expertů do projektu zapojených.

Literatura a použité zdroje

[1] – DRAPER, Darren E. Predictions for Education and Technology. 2013. [cit. 2013-2-20]. Dostupný z WWW: [http://drapestakes.blogspot.cz/2013/02/predictions-for-education-and-technology.html].
[2] – The New Media Consortium, Educause Learning Initiative. Horizon Report 2013. 2013. [cit. 2013-2-20]. Dostupný z WWW: [http://www.nmc.org/system/files/pubs/1360189731/2013-horizon-report-HE.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.