Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Převrácené učení 3.0
Odborný článek

Převrácené učení 3.0

Tento článek je součastí seriálu: Převrácené učení 3.0

Anotace

Zpráva o aktuálním vývoji metodiky převrácené třídy, z níž se stává celosvětový fenomén šíření kombinovaných forem výuky.

Model převrácené třídy existuje již přes 10 let (10 let převrácené třídy ve světě a u nás). Postupně se stal odrazovým můstkem pro většinu učitelů experimentujících s kombinovanou výukou (snažících se jít nad rámec pouhého předávání materiálů). Metodika se stále vyvíjí a její vývojáři a uživatelé se celosvětově sdružují ve Flipped Learning Global Initiative. Podívejme se alespoň rámcově, kam se tato problematika posunula.

Na webu Iniciativy se nachází stránka nazvaná Flipped Learning 3.0, která je uvozena poměrně sugestivními slovy: „Převrácené učení se nám přímo před nosem transformovalo do něčeho nového a velmi zajímavého. Naše data ukazují, že až 80 % učitelů tuto metodiku praktikujících dosud nezaznamenalo, že jsme dospěli do nové éry.“ Ta má 5 vývojových znaků:

 1. Převrácené učení není statické
  Klasická představa znamená přesun frontálního výkladu do podoby videotutoriálů, které si žáci pouštějí ve svém volném čase mimo školu, a ve škole pak, vybaveni teoretickými znalostmi, látku aplikují při řešení vhodných problémů. Jak uvidíme dále, hranice nejsou dnes již zdaleka tak ostré a vše se rychle vyvíjí. Realita je mnohem dynamičtější.
 2. Převrácené učení má 3 hlavní pilíře:
  Výzkum – již potvrdil, že převrácené učení je efektivní, a teď zkoumá, jak ho úspěšně aplikovat v praxi.
  Inovace výuky – kreativní učitelé vymýšlejí nekonečné množství způsobů, jak převrácené učení zrealizovat, často přizpůsobených místním podmínkám.
  Nové technologie – vývojáři si již stačili povšimnout růstu využívání metodiky převráceného učení, a snaží se spolu s učiteli přicházet se specializovanými nástroji, které ji podporují.
 3. Globální hnutí
  Převrácené učení se rychle šíří. Stává se z něj nejlépe založené, robustní a organicky se rozrůstající vzdělávací hnutí na světě.
 4. Nové možnosti
  Rychlé šíření metodiky převráceného učení dává učitelům nové možnosti. Ti, kteří dříve pracovali často v izolaci, dnes mohou mnohem snadněji najít kolegu pro spolupráci a přímé sdílení zkušeností.
 5. Metastrategie
  Převrácené učení řeší mnoho obtížných problémů. Vytváří prostor pro aplikaci takových vzdělávacích postupů, jako je badatelsky či projektově orientovaná výuka, řešení problémů a mnoho dalších. Zároveň je cestou k efektivnímu využití technologií.

Aby bylo každému na první pohled jasné, že se původní převrácená třída posunula do nové éry, začala Flipped Learning Global Initiative pro ni používat označení převrácené učení 3.0. Důkazem pro úspěšné šíření této metodiky je např. to, že dnes existují již celé školy, které ji plošně zavedly. O jedné takové referuje The Journal [1].

Jedná se o alternativní soukromou tzv. „mikro“ školu LEADPrep ze Seattlu (6–12 ročník). Vyznačuje se tím, že žáci pracují v 15členných věkově různorodých skupinách a jeden den v týdnu se věnují mimoškolním komunitním aktivitám. Škola používá metodiku převrácené třídy 3.0 formálně popsanou ve standardech vyvinutých Academy of Active Learning Arts and Sciences.

Základem je samozřejmě získávání faktických poznatků prostřednictvím digitalizovaného výkladu na počítači typicky v individualizované podobě doplněné o praktické činnosti typicky ve skupině ve třídě. Zřizovatel si představuje, že se zde použitý model „mikro“ školy bude šířit a brzy se stane základem pro celou síť podobných „převrácených“ škol.

Dodejme jen to, že zavedení kombinovaného modelu převráceného učení 3.0 je třeba podpořit vhodným systémem řízení výuky disponujícím analýzou výukových výsledků (např. Khanova škola). Učitel je schopen mnohem účinněji plánovat výukový proces, má-li přehled o tom, co každý žák online dělá.

Literatura a použité zdroje

[1] – SCHAFFHAUSER, Dian. Flipped Learning Global Initiative Teams with Micro-Schools. 2020. [cit. 2020-3-29]. Dostupný z WWW: [https://thejournal.com/articles/2020/03/04/flipped-learning-global-initiative-teams-with-microschools.aspx].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Převrácené učení 3.0.
Ostatní články seriálu: