Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak učit hybridně – část 2.: kurzy pro učitele a podpora online výuky
Odborný článek

Jak učit hybridně – část 2.: kurzy pro učitele a podpora online výuky

Tento článek je součastí seriálu: Hybridní vzdělávání

Anotace

V druhém dílu konkrétního návrhu realizace hybridní výuky se autor zaměřuje na přípravu učitelů a jejich podporu při přípravě online vzdělávacího prostředí.
Autor: pikisuperstar, freepik.com

 

V úvodním dílu seriálu Jak učit hybridně jsem vám představil základní koncepci a přípravu hybridní výuky a detailně popsal základní kroky její implementace v závislosti na obecných zásadách online pedagogiky na škole, kde působím.

Návrhem konkrétní strategie hybridního vzdělávání to ovšem teprve začíná. Její naplnění je mnohem důležitějším a náročnějším procesem, který už nezávisí jen na vás a vašem realizačním týmu, ale na všech učitelích a vedení školy. A kurzy pro učitele jsou prvním krokem, jak toho dosáhnout.

Stejně jako minule budu i tentokrát zmiňovat prostředí Microsoft Teams, které u nás používáme, principy nicméně opět zůstávají univerzální a platí pro libovolnou platformu.

Kurzy pro učitele

Tyto kurzy ovšem nemají být jen o tom naučit učitele pracovat v prostředí dané platformy či konkrétního vzdělávacího prostředí, ale též je seznámit s principy online výuky, jednotlivými scénáři hybridní výuky a jednotným přístupem, který musí všichni dodržovat.

Minimum, které musí zvládnout všichni

Je potřeba, aby učitelé pochopili, co je nezbytným minimem, které musí v prostředí pro vedení online výuky zvládnout všichni. V našem případě to je:

  • organizace asynchronní výuky jednotlivých předmětů pomocí kanálů v Týmech (co kanál, to jeden předmět v dané třídě)
  • práce se soubory (sdílení výukových materiálů, vytvoření adresářového prostoru pro odevzdání úkolů žáky apod.)
  • komunikace se žáky pomocí chatu
  • vytvoření a vedení videokonferenčního hovoru

V průběhu našeho kurzu si učitelé vytvořili svůj první Tým pro jednu třídu, ve které učí všechny své předměty (viz naše pojetí týmu), dále kanály pro dané předměty, strukturu složek pro své materiály a vygenerovali kód Týmu pro žáky, aby se do něj sami mohli přidat.

Informace nad rámec základního kurzu

Přestože se jednalo o základní kurz, učitelé byli též seznámeni se situacemi, které mohou během online výuky nastat, a jak je mají řešit, například jak moderovat kanály, aby v nich mohli vytvářet příspěvky jen oni, nebo že do nově vytvořených adresářů mají stejné právo čtení i zápisu všichni žáci (členové týmu) a co by znamenalo tato práva změnit, aby si do nich neviděli, nebo je alespoň nemohli vzájemně upravovat či dokonce mazat.

Skupinový chat pro komunikaci se žáky

Učitelé si na kurzu též vyzkoušeli skupinový chat se svými kolegy a kolegyněmi a seznámili se s tím, jak jej vytvořit pro celou třídu/skupinu, kterou mají v daném Týmu jako další způsob komunikace, jelikož týmové kanály převážně slouží k jednostranné komunikaci od učitele směrem k žákům.

Videohovor pro případ distanční výuky či konzultací

V roli žáků se následně připojili do videohovoru vytvořeného školitelem v rámci ukázkového Týmu, jehož byli pro kurz součástí, a seznámili se s možnostmi, které videohovor nabízí, jako je například zobrazení účastníků hovoru, stažení docházky, chatu pro pokládání dotazů v jeho průběhu, zvednutí ruky během přenosu, sdílení obrazovky nebo nahrávání vysílání a jeho následného sdílení v kanálu.

Pravidla chování během videohovoru

Také v případě videohovoru nestačí učitele pouze seznámit s funkcionalitou, ale představit jim situace, které mohou v synchronním režimu nastat a nechat na nich, aby se rozhodli, jak budou postupovat. Například zda chtějí, aby žáci během videohovoru měli neustále zapnutou webkameru nebo ji zapínali jen v důležitých okamžicích (přivítání, loučení, odsouhlasení, při zpětné vazbě apod.), a jak budou řešit případy, kdy žák nemá ani webkameru, ani mikrofon, případně ani internet, aby se předešlo případným nedorozuměním. Stejně tak jsou v tomto případě žáci instruováni, aby dali učiteli předem vědět, mají-li nějaká technická omezení.

Webovým prohlížečem to nekončí

Učitelům je též třeba vysvětlit, že jejich žáci budou přistupovat do dané platformy, a tudíž i do celého online vzdělávacího prostředí, převážně z mobilních zařízení a vyzvat je, aby si též přímo na školení dané aplikace (Teams, Outlook, OneDrive ad. v případě Office 365, resp. Google Classroom, Gmail, Google Disk ad. u G Suite) nainstalovali na svůj telefon a vyzkoušeli.

Týmy napořád

Ještě v průběhu kurzu nebo v následujících dnech dostanou učitelé prostor, aby si postupně připravili své předmětové Týmy, pozvali do nich své žáky a začali zde vést svou výuku.

Na kurzu je současně dobré připomenout, že tyto Týmy budou využívány nejen v distanční výuce, ale i v té prezenční, a to i poté, co již bude pandemie minulostí.

Tvorba týmů podle jmenné konvence

S předmětovými týmy mohou začít vznikat i Týmy pro předmětové komise, třídní Týmy pro komunikaci žáků s třídním učitelem nebo Týmy pro vedení kroužků, doučování a školních projektů. Před jejich vytvářením je nutné učitelům na kurzu sdělit jednotnou jmennou konvenci, podobně jako tomu bylo u předmětů. Předmětové Týmy mohou například začínat číslem školního roku, Týmy pro předmětové komise zkratkou PK, třídní pak zkratkou TR apod.

Infografika pravidel tvorby předmětových týmů
Autor: Jaroslav Mašek

Podpora učitelů

Vedle všech výše zmíněných Týmů jsme u nás vytvořili ještě jeden a nazvali ho Podpora online výuky. Do něj dáváme učitelům zajímavé tipy a rady pro práci s Teamsy či dalšími aplikacemi a nástroji, které v online výuce mohou využít. Uvedený Tým je centrálním místem, kde učitelé najdou nejen potřebné návody, ale kde se mohou našeho týmu na cokoliv zeptat, a kde dostanou potřebnou odpověď, kterou si zároveň mohou následně přečíst další.

Všichni učitelé, kteří se zúčastnili základního kurzu, byli do Týmu přidáni, pokud se do něj sami nezapsali pomocí QR kódu.

Vedle řešení problémů uvnitř Týmu podpory mohou učitelé řešit problémy s online výukou též osobně ve vybraných dnech a časech.

Samostatný kurz na vedení videohovoru a zopakování základního kurzu

Na základě vyhodnocení absolvovaných základních kurzů jsme se rozhodli, že učitelům nabídneme ještě samostatný základní kurz pro realizaci videohovoru, přestože jej v roli žáků na úvodním kurzu již absolvovali. V případě přechodu na plně distanční výuku je zcela nezbytné, aby videohovor uměli okamžitě vytvořit či naplánovat, vést, nahrát a pracovat se všemi dostupnými možnostmi, např. s již zmíněným chatem nebo sdílením obrazovky. Je také dobré myslet na ty učitele, kteří nemohli na úvodní kurz přijít nebo by jej potřebovali absolvovat ještě jednou, a připravit jim náhradní termín.

Kurzy pro pokročilé

Po kurzech pro začátečníky budeme organizovat také kurz pro pokročilé, kterého se budou moci zúčastnit jak učitelé, kteří prošli základním kurzem, tak ti, kteří jej nepotřebovali. Na něm učitelům ukážeme další možnosti práce v online prostředí, jako je Poznámkový blok předmětu, Zadání, Známky nebo aplikace integrované do prostředí Microsoft Teams, a také to, jak zabezpečit jednotlivé kanály nebo jak nastavit práva na adresáře. Součástí bude znovu připomenutí jmenné konvence a základních principů školní strategie.

Za hranice online prostředí

Podpora učitelů je nezbytnou součástí implementace hybridní výuky na každé škole. Přestože v tomto článku byla spojena zejména s organizací online výuky, její význam a potřeba je širší. Nestačí totiž učitele podporovat pouze po stránce technické a znalostní (vybavit je technikou a naučit je dané nástroje a aplikace používat), ale podporovat je například tím, že dostanou více prostoru jak pro samotnou přípravu online prostředí, tak pro to, aby vymysleli, jak v něm budou učit jinak. A to je úkol, který jde za vedením školy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.