Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 10 největších výzev pro nový školní rok
Odborný článek

10 největších výzev pro nový školní rok

1. 9. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Jakým technologickým výzvám budeme v novém školním roce ve škole čelit? V tomto článku se podíváme na deset, které by mezi nimi neměly chybět.
 

Při používání technologií čelíme stále novým a náročnějším výzvám. A ve vzdělávání to platí dvojnásob. Názorným příkladem z posledních měsíců je hledání efektivního využívání generativní AI při rozvoji digitálních kompetencí žáků a učitelů. A přestože je umělá inteligence pro nás v současnosti nejen v oblasti vzdělávání asi tou největší výzvou, není zdaleka jedinou.

Každý školní rok bychom si proto měli ve škole stanovit výčet největších technologických výzev. Vedle umělé inteligence před námi i letos stojí celá řada nových výzev. Oblasti, kterých se dotýkají, však v řadě případů nové nejsou. Nové budou jen přístupy, jak dané technologie uchopíme, abychom je ještě lépe přizpůsobili potřebám učitelů, žáků a celé školy.

Níže přinášíme 10 oblastí s největšími technologickými výzvami pro školní rok 2023/2024. O všech z nich jsme již dříve na Spomocníkovi psali, někdy i opakovaně, proto uvádíme pouze jejich stručná shrnutí ve formě krátkých doporučení s odkazy na uvedené články či seriály.

10 největších technologických výzev pro nový školní rok

1. Integrace generativní AI

Integrujte nástroje generativní AI tak, abyste nejen maximálně rozvíjeli kreativitu žáků, ale také zvyšovali jejich motivaci a ochotu vytvářet vlastní obsah.

(Nekončete u umělé inteligence, začínejte u ní)

2. Posun v digitálních kompetencích

Posouvejte digitální kompetence žáků i učitelů volbou vhodných nástrojů a technologií korespondujících se zadanými úkoly a aktivitami, spíše než abyste zvyšovali digitální dovednosti prostřednictvím zvládání stále nových funkcionalit v robustních či all-in-one platformách.

(Od Wordu ke Craftu aneb ukázka posunu v digitálních kompetencích)

3. Podpora algoritmické gramotnosti

Podporujte algoritmickou gramotnost žáků i učitelů ve snaze propojit informatické myšlení s digitálními kompetencemi.

(Od informatického myšlení přes algoritmickou gramotnost k digitální kompetenci)

4. Rozvoj multimediální gramotnosti

Rozvíjejte multimediální gramotnost žáků integrací multimédií do výuky a vzdělávání, např. prostřednictvím žákovských videoprojektů.

(20+ témat pro žákovské videoprojekty)

5. Zlepšení školního vzdělávacího prostředí

Zlepšete své školní vzdělávací prostředí splněním jeho základních vlastností.

(12 vlastností školního vzdělávacího prostředí)

6. Aktualizace strategie hybridního vzdělávání

Aktualizujte strategii hybridní školy na základě aktivit z předchozího školního roku tak, aby vaše hybridní vzdělávání bylo ještě účinnější.

(Strategie hybridní školy pro nový školní rok)

7. Zajištění komunikačních procesů v rámci celé školy

Vytvořte funkční komunikační plán a zlepšete komunikaci ve vaší škole tak, aby všichni věděli, co dělají ti druzí, ať už v rámci managementu školy, předmětových komisí, nebo učitelských komunit a třídních kolektivů.

(Komunikační plán jako základ úspěšné školy)

8. Vylepšení komunikační strategie školy

Vylepšete komunikační strategii školy výběrem a vhodným používáním komunikačních a prezentačních nástrojů a správným nastavením procesů při jejím naplňování.

(10 platforem pro prezentaci školy v režii žáků)

9. Aplikování digitálního wellbeingu

Aplikujte takové způsoby používání technologií, které vám a vašim žákům pomohou zlepšit wellbeing v oblastech, které digitální wellbeing ovlivňují.

(10 oblastí, které ovlivňují digitální wellbeing)

10. Zapojení principů digitálního minimalismu

Zapojte co nejvíce principů digitálního minimalismu také při používání technologií ve škole ve všech výše uvedených oblastech.

(Jak souvisí digitální minimalismus s digitální gramotností)

Proměňte výzvy v příležitosti

Výše uvedený přehled je nabídkou toho, CO byste mohli a měli ve své škole za pomocí technologií v průběhu nového školního roku řešit. JAK to ovšem uděláte, záleží na mnoha okolnostech spojených zejména s předchozím nastavením a využíváním technologií ve vaší škole, s úrovní digitálních kompetencí všech důležitých aktérů (IT správců, ICT koordinátorů, všech učitelů a žáků, a samozřejmě také vedení školy), a především s jejich ochotou nejen daným výzvám čelit a snažit se je překonat, ale dokázat je proměnit v nové příležitosti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
15. 9. 2023, 15:10
3 z 5
Z velkého množství témat, která článek zmiňuje, se zaměřím na 5. Zlepšení školního vzdělávacího prostředí.
A jaké by tedy mělo být školní vzdělávací prostředí?
1. Komplexní, to beru.
2. Jednoduché? Pokud to školní prostředí obsahuje LMS, tak těžko může být jednoduché.
3. Intuitivní? Tady u mne "intuitivní" znamená, že neexistuje manuál. Dávám přednost situaci, kdy manuál existuje.
4. Dostupné 24/7, to by bylo pěkné. Ale občas probíhá údržba a upgrady - to se do 24/7 počítá nebo ne?
5. Multiplatformní? Dovedu si představit, že HTML+JS běhá na všech možných platformách, ale další aplikace? Odhaduji, že to by byla křeč.
6. Rozšiřitelné? Vyloučeno! Vidím to na rozpor s požadavkem 8.
7. Zálohované? Dejme tomu. Ale bude velice diskutabilní, jak často se má zálohování provádět, a co znamená "rychlá obnova".
8. Zabezpečené, souhlas. Ale opravdu ty programy na lokálních desktopech jedou "na zabezpečeném protokolu https" ?
9. Chráněné? Že prý "všechna data včetně datové komunikace musí být uložena výhradně v datových centrech Evropské unie". On někdo umí zaručit, kudy že internetová komunikace probíhá? A připomínám, že "Microsoft garantuje vysoké zabezpečení uložených dat. Data zálohuje paralelně na několika místech světa a jejich zabezpečení je jen těžko prolomitelné."
Pokud je zabezpečení dat těžko prolomitelné, nechápu, proč by ta data nemohla být v Číně.
10. Aktuální (moderní, současné) - pěkný požadavek, ale nerealizovatelný. To řešení bude nejspíš částečnš moderní a částečnš zastaralé, a časem bude zastarávat více a více, ale nikdo (doufejme?) není takový blázen, aby řešení měnil každý rok.
11. Trvalé - pěkný požadavek, ale nerealizovatelný. Tohle nikdo neodhadne.
12. Podporované - pěkný požadavek, ale nerealizovatelný. Tohle nikdo neodhadne.

"A máte někoho, kdo se vám o něj pravidelně stará, vylepšuje je a vymýšlí nové možnosti jeho využití?" Tak za sebe se ptám: z čeho ho, proboha, platíte?
3 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.