Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nekončete u umělé inteligence, začínejte u ní
Odborný článek

Nekončete u umělé inteligence, začínejte u ní

19. 12. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Umělá inteligence

Anotace

Konec roku 2022 se nese ve znamení umělé inteligence, jejíž dokonalost dokáže děsit. Co to pro nás znamená? A co si z toho odnést do budoucna?
 

Rok 2022 mohl být jen dalším poměrně nevýznamným technologickým rokem, nebýt společnosti Open AI, která si řekla, že to tak nenechá. Když v září ukončila beta testování nové verze umělé inteligence pro generování realistických obrázků a umění s názvem DALL-E 2 a zpřístupnila ji veřejnosti, ta si během tvorby generativního umění pomocí textových vstupů (promptů) začala velmi rychle uvědomovat potenciál umělé inteligence. Ale tím to celé neskončilo. [1][2]

ChatGPT – dokonalost, která dokáže děsit

Na konci listopadu společnost Open AI představila optimalizované jazykové modely pro dialog s názvem ChatGPT. Po krátké komunikaci s tímto AI nástrojem lidé najednou zjistili, že nejde jen o konverzaci vykazující značnou míru inteligence, v jejímž průběhu se navíc AI dokáže učit ze svých předchozích chyb, ale že je schopna napsat libovolné texty (smlouvy, e-maily, eseje) nebo vytvořit, opravit či vysvětlit kódy ve vybraném programovacím jazyce a mnoho dalšího.

A ve vzduchu byla naráz otázka, které děsila: kde bude umělá inteligence za rok nebo za pět, když dnes dokáže tohle? [3][4]

ChatGPT píše esej o umělé inteligenci

Budou ještě učitelé při současné dokonalosti AI schopni poznat, že danou práci nepsal žák, ale umělá inteligence? A jak kvalitní daný text bude po stránce obsahové (odbornost a styl) a formální (typ zdrojů, jejich věrohodnost a relevantnost)? Na tyto otázky jsem hledal odpovědi v konverzaci s ChatGPT (viz následující text), předstíraje žáka, majícího za úkol napsat ročníkovou práci o umělé inteligenci.

Napiš esej o umělé inteligenci.

ChatGPT:

Umělá inteligence (UI) je pojem, který se začal používat v polovině 20. století, kdy se začali vědci a odborníci zabývat možností vytvoření umělých systémů, které by měly schopnosti podobné lidskému mozku. Tyto systémy se mohou učit, přemýšlet a rozhodovat se, a to díky složitým algoritmům a sofistikovaným počítačovým technologiím.

UI se v současnosti používá v široké škále oblastí, od hledání informací a zpracování přirozeného jazyka po automatizaci průmyslových procesů a vývoj nových léků. Díky svým schopnostem se UI stává stále důležitějším nástrojem pro řešení složitých problémů a poskytuje možnosti, které dříve byly považovány za nemožné.

Existuje však také řada obav ohledně vývoje UI, zejména v souvislosti s tím, že se může stát nebezpečným pro lidstvo. Někteří lidé se obávají, že UI se může vyvinout tak, že překoná lidské schopnosti a stane se nezávislým a neovladatelným. Tato obava vedla ke vzniku řady sci-fi příběhů a filmů, které se zabývají možnými důsledky rozvoje UI.

Je důležité, aby se vývoj UI dál vedl s rozvahou a zodpovědností, a to za účelem zajištění, že bude sloužit lidstvu ku prospěchu, aniž by ohrožovalo jeho bezpečnost. To vyžaduje spolupráci mezi vědci, inženýry a dalšími odborníky z různých oblastí, aby se zajistilo, že se UI bude

Doplň zdroje pro právě vytvořený text.

ChatGPT:

Omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám přístup k žádným zdrojům a nemohu tedy doplnit žádné zdroje pro právě vytvořený text. Jsem jen programový kód, který je schopen generovat text na základě svého naučeného modelu, ale nemám přístup k externím zdrojům informací.

Pokračuj v eseji výše.

ChatGPT:

Rozvoj UI má také široké důsledky pro společnost jako celek. Jedním z nejvýznamnějších je změna pracovních míst, protože UI může nahradit mnoho lidských pracovníků v různých oborech. To může vést ke snížení nezaměstnanosti a v důsledku toho i k sociálním problémům. Je proto důležité, aby se při vývoji UI bral ohled na tyto možné důsledky a byly přijaty opatření, která by pomohla lidem přizpůsobit se nové situaci.

UI také představuje široké možnosti pro rozvoj nových technologií a zlepšení stávajících. Například v oblasti zdravotnictví může UI pomoci lékařům při diagnostice nemocí a předepisování léčby, což by mohlo vést ke zlepšení kvality léčby pacientů. Ve výzkumu může UI pomoci najít nové cesty pro vývoj nových léčiv a dalších inovací, což by mohlo vést k dalšímu pokroku v této oblasti.

V závěru lze říci, že UI představuje obrovský potenciál pro rozvoj nových technologií a řešení složitých problémů. Je důležité, aby se vývoj UI dál vedl s rozvahou a zodpovědností, aby byl schopen přinést skutečné přínosy pro lidstvo, aniž by způsoboval potenciální nebezpečí.

Kde mohu výše uvedené informace ověřit?

ChatGPT:

Omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám přístup k žádným externím zdrojům informací a nemohu vám poskytnout žádné konkrétní zdroje, kde byste mohli ověřit informace obsažené ve výše uvedeném textu. Jsem jen programový kód, který je schopen generovat text na základě svého naučeného modelu, ale nemohu poskytnout žádné další informace ani odkazy na další zdroje.

Jsou výše uvedené informace v eseji důvěryhodné?

ChatGPT:

Je třeba si uvědomit, že jsem umělá inteligence a nejsem schopen poskytnout žádné záruky ohledně důvěryhodnosti informací obsažených ve výše uvedeném textu. Jsem jen programový kód, který je schopen generovat text na základě svého naučeného modelu, ale nemohu poskytnout žádné další informace ani posoudit důvěryhodnost informací obsažených v textu. Je tedy na vás, abyste si ověřili pravdivost těchto informací pomocí dalších zdrojů a vlastního úsudku.

Nekončete u umělé inteligence, začínejte u ní

A co když žáci požádají umělou inteligenci, např. právě ChatGPT, aby za ně napsala esej či libovolnou práci, kterou měli napsat oni sami? Je to podvod, nebo ukázka rozvoje jejich digitálních kompetencí? A měli by za to dostat jedničku, nebo pětku?

I takové otázky začaly padat ve vzdělávacích komunitách v souvislosti s využitím či zneužitím (podle toho, jak se na to díváte) umělé inteligence ve škole.

Odpovědi jsou přitom velmi jednoduché, pokud se nebudeme ptát na to zda (jde o podvod/kompetenci) a co (s tím dělat), ale na to proč (na důvody použití AI).

Jinak řečeno, nehledat důsledek, ale jít za příčinou. Ptát se, co vede žáky k tomu, že si celá svá díla (a nejde teď o formu – psanou či multimediální) nechají kompletně vytvořit někým jiným – ať už člověkem, umělou inteligencí, nebo jejich kombinací.

A nezkoumejme jen samotné motivace žáků, ale také s nimi nacházejme chuť vytvořit i něco vlastního. U umělé inteligence, ať už jde například o zmíněné generativní umění, nebo ChatGPT, bychom neměli končit (tj. používat výhradně ji), ale měli bychom u ní začínat. Hledat v obsahu, který nám poskytne, inspiraci a potřebu na tento obsah navázat a využít ho k naší další tvorbě.

Literatura a použité zdroje

[1] – DALL-E. [cit. 2022-12-11]. Dostupný z WWW: [https://en.wikipedia.org/wiki/DALL-E].
[2] – NEČASOVÁ, Eva. Generování obrazů pomocí umělé inteligence. 2022. [cit. 2022-12-11]. Dostupný z WWW: [https://aidetem.cz/generovani-obrazu-pomoci-umele-inteligence/].
[3] – MÁRA, Petr. Umělá inteligence, která strčí Google i Siri do kapsy. ChatGPT od OpenAI. 2022. [cit. 2022-12-11]. Dostupný z WWW: [https://youtu.be/cn2lxfywbfc].
[4] – ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue. 2022. [cit. 2022-12-11]. Dostupný z WWW: [https://openai.com/blog/chatgpt/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.