Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Kdy a jak citovat AI podle MLA
Odborný článek

Kdy a jak citovat AI podle MLA

7. 4. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Umělá inteligence

Anotace

Kdy a jak citovat obsah vytvořený generativní AI? Asociace moderních jazyků (MLA) představila příručku s detailním manuálem.
 

Dne 1. 12. 2022 vstoupila v platnost nová citační norma ČSN ISO 690:2022 obsahující pravidla a příklady citování nových formátů, např. z oblasti sociálních sítí, uměleckých artefaktů, archiválií, rukopisů aj. [1] To, co bychom ale v současnosti asi potřebovali nejvíc, tj. pravidla a příklady citování umělé inteligence, tam ovšem chybí. Je to patrně dáno mimo jiné i nešťastným načasováním tohoto vydání, které spatřilo světlo světa pouhý jeden den poté, co společnost Open AI představila světu ChatGPT. A tak se asi brzy dočkáme nové verze, která formáty generativního AI už zahrnovat bude.

Návrh nové normy 2023 by mohl vycházet z již existující příručky vytvořené Asociací moderních jazyků (Modern Language Association, dále jen MLA), která obsahuje detailní manuál na to, kdy a jak generativní AI citovat. [2]

Pojďme si postupně některé situace a příklady z ní představit. 

Kdy bychom měli citovat generativní AI podle MLA

  1. Citujte generativní AI nástroj vždy, když parafrázujete, citujete nebo do své vlastní práce zahrnujete jakýkoli obsah (text, obraz, data nebo jiný), který byl tímto nástrojem vytvořen.
  2. Přiznejte všechna funkční použití AI nástroje (jako je např. úprava vašich textů, překladání slov) v poznámce, vašem textu nebo na jiném vhodném místě.
  3. Ověřujte sekundární zdroje, na které AI nástroj odkazuje.

[2]

Šablona MLA pro tvorbu citace

MLA též vytvořila šablonu, obsahující základní prvky, které by citace měla obsahovat. Patří sem následující:

  • Název zdroje (popis promptu)
  • Název AI nástroje (např. ChatGPT)
  • Verze AI nástroje (datum dané verze)
  • Název společnosti, která AI vytvořila
  • Datum vytvoření obsahu
  • URL adresa AI nástroje (případně unikátní URL konverzace, je-li k dispozici, viz dále)

[2]

4 příklady, jak citovat generativní AI podle MLA

1. Parafrázování generovaného textu

Zadání pro ChatGPT:

Popiš symboliku zeleného světla z románu Velký Gatsby od F. S. Fitzgeralda.

Parafrázování generovaného textu:

Zelené světlo především symbolizuje čtyři hlavní věci: optimismus, nedosažitelnost amerického snu, chamtivost a závist ("Popište symboliku“), a pravděpodobně ta nejdůležitější, která spojuje všechna čtyři témata, je chamtivost.

Uvedení zdroje:

“Popiš symboliku zeleného světla z románu Velký Gatsby od F. S. Fitzgeralda” prompt. ChatGPT, verze z 13. 2., OpenAI, 8. 3. 2023, chat.openai.com/chat.

2. Citování generovaného textu

Zadání pro ChatGPT:

Ve 200 slovech popiš symboliku zeleného světla z románu Velký Gatsby.

Citování generovaného textu:

Když byl ChatGPT požádán o popis symboliky zeleného světla v románu Velký Gatsby, poskytl shrnutí o optimismu, nedosažitelnosti amerického snu, chamtivosti a závisti. Nicméně, když byl dále vyzván k uvedení zdroje, ze kterého toto shrnutí vychází, uvedl, že mu chybí "schopnost provádět výzkum nebo citovat zdroje nezávisle", ale že může "poskytnout seznam vědeckých zdrojů souvisejících se symbolikou zeleného světla v knize Velký Gatsby" ("V 200 slovech").

Uvedení zdroje:

“Ve 200 slovech popiš symboliku zeleného světla z románu Velký Gatsby.” navazující prompt k uvedení zdrojů. ChatGPT, verze z 13. 2., OpenAI, 9. 3. 2023, chat.openai.com/chat.

3. Citování kreativních vizuálních prací (generativních obrázků)

Pokud do své práce začleňujete obrázek generovaný umělou inteligencí, vytvořte pro něj popisek s informacemi o zadání (promptech), následovaný názvem zvoleného nástroje AI, jeho verzí a datem vytvoření takto:

 

Obr. 1. “Pointillistická malba ovečky na prosluněném poli z modrých květin” prompt, DALL-E, verze 2, OpenAI, 8. 3. 2023, labs.openai.com/.

4. Citování kreativních textových prací (např. básní)

Pokud požádáte generativní nástroj AI o vytvoření díla, např. básně s názvem Slunečnice, odcitujete ji ve svém textu takto:

“Slunečnice“ báseň o slunečnici. ChatGPT, verze z 13. 2., OpenAI, 8. 3. 2023, chat.openai.com/chat.

Pokud práce název nemá, začleňte část nebo celou první řádku textu do popisu práce. Citace bude poté vypadat takto:

“Na pobřeží...” Shakespearovský sonet o pohledu na oceán. ChatGPT, verze z 13. 2., OpenAI, 8. 3. 2023, chat.openai.com/chat.

[2]

Uvádění unikátní URL adresy konverzace v citacích

Pokud máte možnost dostat se k vygenerování unikátní veřejné URL adresy vaší konverzace s chatbotem např. pomocí rozšíření ShareGPT v prohlížeči Chrome nebo jiným způsobem, používejte ji v citacích výše namísto adresy obecné. [2]

Pozn.: K datu publikování tohoto článku se nebylo možné k veřejné unikátní URL adrese konverzace s chatbotem ChatGPT dostat přímo z prostředí prohlížeče.

Než vyjde ČSN ISO 690:2023

Dá se předpokládat, že oficiální česká verze citační normy, obsahující všechny podoby citování AI, se od té americké, představené v manuálu MLA zase tolik lišit nebude. Než vstoupí v platnost, myslím, že můžete s klidem používat výše uvedené varianty. Je to pořád lepší, než obsah vygenerovaný AI necitovat vůbec.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – FIRSTOVÁ, Zdeňka. Citační norma ČSN ISO 690:2022: Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady. [cit. 2023-4-2]. Dostupný z WWW: [https://citace.zcu.cz].
[2] – How do I cite generative AI in MLA style?. 2023. [cit. 2023-4-2]. Dostupný z WWW: [https://style.mla.org/citing-generative-ai/?utm_campaign=sourcemar23&utm_medium=email&utm_source=mlaoutreach].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.