Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Americká ministerská podpora AI
Odborný článek

Americká ministerská podpora AI

9. 10. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Umělá inteligence

Anotace

Zpráva o tom, jak vypadá podpora využití umělé inteligence v USA ze strany tamního federálního ministerstva školství.

Aktuální vývoj v oblasti umělé inteligence nás nutí přemýšlet nad tím, jak ovlivní i naše školství. Přitom je mimořádně důležité sledovat, jak na to jdou jinde ve světě. Podívejme se tentokrát na aktivitu technologického oddělení amerického federálního ministerstva školství Ed.gov. Na webu má zvláštní sekci věnovanou umělé inteligenci. Existující podpora se koncentruje do publikace Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning [1]. Podívejme se alespoň na hlavní závěry a doporučení určená vedoucím pracovníkům rozhodujícím o budoucím nasměrování celého amerického školství.

Hlavní závěry:

 • AI umožňuje nové formy interakce
  Žáci a učitelé mohou mluvit, gestikulovat, kreslit a používat další přirozené lidské způsoby komunikace k interakci s digitálními přístroji a mezi sebou navzájem.

 • AI může generovat reakce podobné lidským
  Nové formy aktivit mohou poskytnout účinnou podporu žákům včetně hendikepovaných.

 • AI může pedagogům pomoci naplňovat odlišné potřeby žáků při učení
  S umělou inteligencí mohou návrháři předvídat různé výukové situace a řešit velké množství různých postupů tak, aby se mohl úspěšně učit každý. Zatímco tradiční výuka byla nejčastěji přizpůsobena průměrnému žákovi, s AI může akceptovat individuální schopnosti každého žáka.

 • AI podporuje účinnější formy adaptivity
  Konvenční technologie reagují na základě správnosti odpovědí žáků. Umělá inteligence umožňuje komplexně analyzovat celý žákův učební proces, který probíhá krok za krokem. Specifické postupy dovolují žákům překonávat překážky a dosáhnout pokroku díky rozpoznání jejich silných stránek.

 • AI může zdokonalit zpětnou vazbu
  Umělá inteligence může zvýšit kvalitu a úroveň zpětné vazby poskytované žákům a učitelům, stejně jako navrhnout postupy pro pokrok ve výuce a učení.

 • AI může podporovat pedagogy
  Pedagogové se mohou zapojit do navrhování nástrojů s umělou inteligencí, které jim pomohou zlepšit jejich práci a umožní jim lépe pomáhat svým žákům.

Technologicky umocněnou budoucnost si představujeme spíše jako elektrické kolo než jako robotický vysavač. Jízdu na elektrokole si člověk plně uvědomuje a má vše pod kontrolou, ale jeho zátěž je menší a jeho úsilí je umocněno doplňkovým technickým vylepšením.

Doporučení zodpovědným činitelům:

 1. Orientujte se se na lidi

  Použití umělé inteligence k náhradě učitelů je chybné. Učitelé a další lidé musí být i při použití AI do vzdělávání zapojeni. Je třeba, aby uměli využívat AI k podpoře vzdělávacího procesu. Orientace na člověka (žáka i učitele) se musí stát klíčovým kritériem integrace AI ve vzdělávání.

 2. Slaďte AI se sdílenou vizí pro vzdělávání

  Osoby s rozhodovací pravomocí ve vzdělávání, výzkumníci a hodnotitelé by měli určovat kvalitu vzdělávacích technologií nejen na základě výsledků učení, ale také podle toho, do jaké míry jsou použité postupy v souladu se sdílenou vizí (strategií rozvoje školství).

 3. Využívejte moderní principy učení

  Zvýšení efektivity systému vyžaduje více než zpracování velkých dat. Aplikace umělé inteligence musí být založeny na zavedených, moderních principech učení, moudrosti pedagogů a měly by využívat znalosti komunity odborníků zabývajících se hodnocením vzdělávání zvláště v oblasti odhalování zkreslení a snižování nerovností. Do budoucna bude třeba vytvořit systémy umělé inteligence, které budou kulturně citlivé a kulturně udržitelné. Systémy umělé inteligence by měly zajišťovat konkrétní podporu pro žáky hendikepované.

 4. Prioritou je posílení důvěry

  Technologie nám může pomoci dosáhnout vzdělávacích cílů pouze tehdy, když jí důvěřujeme. Přesto má učitelská veřejnost ke vzdělávacím technologiím a umělé inteligenci stále značně skeptický postoj. Protože se důvěra rozvíjí, když se lidé setkávají a komunikují, musíme se zaměřit na budování důvěry a stanovení kritérií důvěryhodnosti nově vznikajících metodik všude, kde se setkávají pedagogové, inovátoři, výzkumníci a tvůrci politik.

 5. Informujte a zapojujte pedagogy

  Nezapomínejte na prvořadý význam akceptace zaváděných nových postupů ze strany učitelů. Proto je nezbytné je včas o možnostech AI informovat a zapojit je do ověřování toho, co vyhovuje konkrétním potřebám výuky a jaká rizika mohou nastat. Tím, že je zapojíme do každého kroku procesu navrhování, máme příležitost ukázat respekt i to, jak moc si pedagogů vážíme. To zahrnuje jejich zapojení do revizí stávajících systémů, nástrojů a dat využívajících AI ve školách, navrhování nových aplikací AI na základě podnětů učitelů, provádění pilotních hodnocení navrhovaných nových výukových nástrojů, spolupráci s vývojáři za účelem zvýšení důvěryhodnosti použitých systémů, odhalování problémů a neočekávaných důsledků jejich nasazení.

 6. Zaměřte výzkum a vývoj na zkoumání výukových souvislostí a na posílení důvěry a bezpečnosti

  Chceme-li odpovědět na klíčovou otázku, zda konkrétní aplikace umělé inteligence fungují, musíme výzkum zaměřit na to, zda se dokážou přizpůsobit kontextu výukové situace (rozmanitosti mezi žáky, variabilitě výukových přístupů, rozdílům ve vzdělávacím prostředí). Výzkumní pracovníci i jejich sponzoři by proto měli upřednostňovat snahu komplexně řešit variabilitu učení, tj. řešit i ne zcela běžné výukové situace. Jde o to, jak může AI rozpoznávat různé vzorce chování a podle kontextu doporučovat žákům a učitelům možnosti dalšího postupu. Výzkumníci by dále měli zvýšit důvěru a bezpečnost ve vzdělávacích systémech s umělou inteligencí.

 7. Vypracujte specifické pokyny a předpisy

  Zákony na ochranu osobních údajů již existují a vztahují se i na bezpečnost dat ve školství. V souvislosti s novými schopnostmi a riziky AI však budou nutné úpravy a vylepšení současného stavu. Je třeba při úpravách sledovat všechny perspektivy vzdělávacích ekosystémů a nově definovat potřebný soubor pokynů a závazných předpisů (vyhlášek).

The U.S. Department of Education and Experts Discuss “AI and the Future of Teaching and Learning”

Literatura a použité zdroje

[1] – Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning. 2023. [cit. 2023-8-17]. Dostupný z WWW: [https://tech.ed.gov/files/2023/05/ai-future-of-teaching-and-learning-report.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.