Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak vnímá AI generace Z
Odborný článek

Jak vnímá AI generace Z

4. 9. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Umělá inteligence

Anotace

Informace o výzkumu agentury IDEO, který se zabýval přístupem generace Z k umělé inteligenci, a přináší vhled do obsahu AI gramotnosti.

O umělé generativní inteligenci mluvíme od spuštění služby ChatGPT na podzim 2022 skoro pořád. Nejdříve to bylo o tom, jak tvořit smysluplné texty založené na digitalizovaných poznatcích celého lidstva, pak jsme zjistili, že s její pomocí lze mnohem snadněji a rychleji dělat mnoho věcí na mnohem vyšší úrovni, než bez ní (třeba psát seminární práce). Poslední verze již umí též kreslit a skládat hudbu. Zvolna nám začíná docházet, že nastává zásadní zlom ve vývoji lidstva. Jako houby po dešti se množí aplikace, které se snaží udržet krok s konkurencí a implementují umělou inteligenci, jak nejvíce to jde, např. k tvorbě hudby, seznamování, či dokonce plní funkci osobního společníka.

Přitom si však jsme vědomi toho, že dosud vždy každá velká změna přinesla kromě pozitiv i něco špatného. Podívejme se spolu s výzkumem (nám již dobře známé) mezinárodní poradenské společnosti IDEO na to, jak se k vývoji AI staví mladí lidé ve věku 13–21 (generace Z), pro něž má budoucnost AI zvláštní význam. Stojí za to zjistit, zda je současný vývoj v souladu s jejich zájmy a zda nenarušuje jejich základní hodnoty. [1]

Výzkum IDEO zjistil u generace Z silný konsenzus v tom, že je AI užitečným nástrojem pro zvýšení produktivity a efektivity, zejména pro školní práci (pomoc s domácími úkoly), kariérní rozvoj (psaní životopisu nebo motivačního dopisu) a každodenní rutinu (zjišťování potřebných poznatků). Trochu jiný postoj se však objevuje v jiných specifických oblastech – kreativita, mezilidské vztahy a duševní pohoda (wellbeing). Přitom právě toto jsou zásadní pilíře utvářející identitu a vnímání sebe sama. A nesmíme zapomínat, že všechny tři byly již dříve významně ovlivněny sociálními médii a pandemií.

Respondenti výzkumu měli za úkol posoudit několik hypotetických případů využití umělé inteligence, které v souladu s aktuálním vývojem namísto pouhé podpory problémy uživatelů přímo řeší. Na základě této zkušenosti vyjádřili touhu po příležitostech učit se prostřednictvím skutečných vztahů, zkoušet nové věci a přijmout selhání jako součást svého růstu. Měli obavy, že sofistikované chování AI může ovlivnit jejich očekávání ve skutečných a komplikovaných vztazích s lidmi. „Mohli byste začít srovnávat svého simulovaného přítele se svými skutečnými přáteli“, řekl jeden 20letý student. „A pak si začněte mnohem více všímat všech nedostatků svých skutečných přátel.“

Účastníci výzkumu se zamýšleli též nad důsledky využití nástrojů, které odstraňují chyby či pomáhají řešit problémy. Podle nich možná vytvářejí až příliš dokonalou realitu. Pohlížejí na tuto problematiku jako na základní součást života samotného a zdůrazňují: „Pojďme si své problémy řešit sami, propracujme se k pochopení a mějme s tím spojené emoce. Dejte nám nástroje, které by nám mohly pomoci na cestě, ale neberte nám vlastní zkušenost, protože ji potřebujeme.

Jsem pro to, aby mi umělá inteligence pomohla najít ten nejoptimálnější způsob učení, jakmile budu vědět, co se chci naučit,“ řekl student prvního ročníku vysoké školy, „ale vybírat pro mě, o co se mám zajímat – to ne." Zdá se, že mladí lidé nehledají produkty, které by za ně mohly být kreativní, chtějí nástroje, které jim pomohou, aby byli sami kreativní – drobný, ale důležitý rozdíl.

Stejně jako digitální mapy zničily náš kolektivní smysl pro směr, generace Z se obává, že generativní umělá inteligence může snížit schopnost vytvářet si vlastní identitu. Řada potenciálních produktů budujících vztahy s umělou inteligencí se může zdát atraktivní a slibuje kouzlo přátelství a porozumění. Realita je ale trochu jiná. Mladí lidé se ve skutečnosti díky stále více přijímanému virtuálnímu spojení s jinými lidmi cítí stále osamělejší [2]. Proto generace Z, i když je technicky zdatná, jak se zdá, začíná uznávat hodnotu skutečných organických lidských spojení. Kouzlo uměle vytvořených robotů bledne proti jemnému, osobitému a něžnému jádru lidských interakcí.

Z výsledků výzkumů IDEO vyplývá několik rad pro vývojáře AI produktů:

  • Používejte AI k podpoře vlastního kreativního vyjádření uživatelů.

  • Snižujte překážky ve využití AI (přístupnost, ovladatelnost, kompetence uživatelů).

  • Propojujte kreativní komunity tak, aby uživatelé mohli sdílet dobré nápady.

Podle účastníků by prostředí integrující generativní umělou inteligenci mělo naplňovat tyto tři principy:

  1. Nevytvářet pouze virtuální realitu, spíše odrážet autenticitu.

  2. Podporovat lidskou intuici a empatii.

  3. Budovat důvěru prostřednictvím transparentnosti (nezneužíváním osobních dat).

Poselství přicházející generace je jasné – umělá inteligence je vítána k rozšiřování, vylepšování a podpoře vlastní činnosti uživatelů, ale pokud jde o navazování smysluplných vztahů, u kormidla musí zůstat lidé. Je to silná připomínka toho, že zatímco technologie inovativními způsoby ovlivňuje náš svět, podstata lidskosti – hodnota vzájemného porozumění, krása naší nedokonalosti a potřeba existence společnosti bez motivu zisku v pozadí – to vše by nikdy nemělo být odsunuto na vedlejší kolej. Než vykročíme do budoucnosti, kde je umělá inteligence integrována do každého zážitku, mějme na paměti, že nejlepšími průvodci jsou naše vlastní instinkty, nikoli robot vycvičený ve čtení internetu.

Výsledky výzkumu IDEO zjevně vzdorují převládajícímu technologicky orientovanému myšlení a zpochybňují stereotypy běžně o generaci Z přijímané. Je namístě zvážit nezamýšlené důsledky a vyvíjet AI pro budoucí generace opatrně a cílevědomě. Pokud tak neučiníme, riskujeme investování mnoha sil do produktů, služeb a zkušenosti, které zcela selžou. Riziko, že touto cestou navíc vytvoříme nové problémy, je nemalé.

Gen Z + AI

Snad všichni vnímáme, jak je naše budoucnost silně závislá na vzdělávání. Měli bychom se poučit ze stávajících dopadů sociálních médií, na který zatím naše školy žáky dostatečně nepřipravují, a v případě umělé inteligence k výuce přistupovat jinak. Měli bychom žáky naučit, jak ji používat, rozumět jí a být k ní skeptičtí. Uděláme-li to správně, existuje šance, že tak podnítíme diskusi, zlepšíme kritické myšlení a vybudujeme empatii – což jsou přesně ty hodnoty, které sociální média nahlodala.

Všichni se učíme, co bude AI znamenat pro svět. Mějme na paměti, že AI gramotnost je víc než jen porozumění funkci umělé inteligence nebo být produktivní v zaměstnání budoucnosti. Kromě řešení těchto problémů bude náš přístup k AI gramotnosti vyžadovat, abychom naše žáky dovedli ke schopnosti pěstovat lidské spojení v době, kdy chybí.

Inspirovat vás může kurikulum připravené MIT Media Lab (Day of AI), ale nezapomeňte, že existuje i naše domácí podpora – AI dětem.

Literatura a použité zdroje

[1] – WANG, Wendy; LEE, Michelle; LIN, Lauren. Is Gen Z Ready to Embrace AI? It’s Complicated.. 2023. [cit. 2023-8-14]. Dostupný z WWW: [https://www.ideo.com/journal/is-gen-z-ready-to-embrace-ai-its-complicated].
[2] – LARTAUD, Derek. Why Gen Z Is the Loneliest Generation…Ever?. 2021. [cit. 2023-8-14]. Dostupný z WWW: [https://www.kqed.org/education/535447/why-is-gen-z-the-loneliest-generationever].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.