Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 22 myšlenek pro rok 2022
Odborný článek

22 myšlenek pro rok 2022

12. 1. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Pojďme se společně ohlédnout za rokem 2021 prostřednictvím vybraných článků a inspirativních myšlenek, které se v nich objevily.
Autor: freepik.com

 

V roce 2021 jsme na Spomocníkovi publikovali celkem 83 článků. Z myšlenek, které přinášejí, lze však čerpat i v roce letošním. Pojďme si některé z nich připomenout.

 1. Technologie mohou být neutrální pouze za určitých omezených podmínek. (Mýtus pedagogické neutrality technologií)
 2. Odborníci, firmy a neziskové organizace v oboru vzdělávacích technologií by neměli zapomínat na etiku. (Etika v centru pozornosti na ALTC 2021)
 3. Správné použití zpětné vazby v průběhu školního roku může nejen zkvalitnit výuku, ale též zlepšit fungování celé školy. (Zpětná vazba, která by ve škole neměla chybět
 4. Školství musí věnovat wellbeingu mnohem větší pozornost než doposud. (Digitální wellbeing OECD – závěry)
 5. Vzdělávání je komplexní proces závislý na aktuálních podmínkách, nejen na fantaziích o digitálních technologiích, které samy o sobě dokážou zásadním způsobem změnit školství a zajistit vyšší efektivitu. (Budoucnost vzdělávacích technologií podle UNESCO)
 6. Vyspělost společnosti a školy se pozná mimo jiné podle toho, jak se chová k LGBT+ komunitě. (10 způsobů, jak vytvořit bezpečné prostředí pro LGBT+ žáky)
 7. Žádná opravdová systémová změna se nedá dělat jen shora. (Systémové změny podle Kevina Starra)
 8. Digitálně pedagogická schopnost je o umění vhodným způsobem kombinovat činnosti synchronní a asynchronní a vyvolat v distančně přítomných žácích pocit sounáležitosti. (Rezidenti po deseti letech)
 9. Nestačí jen přivést žáky ke kvalitním zdrojům nebo jim ukázat, jak nedokonalé zdroje vylepšit. Musíme dosáhnout toho, aby jim na kvalitních zdrojích záleželo. (Když žákům začne záležet na kvalitních informacích)
 10. Nezáleží na tom, jak dlouho média používáme. Je třeba zjišťovat, co lidé s médii skutečně dělají, spíše než se spoléhat na zjednodušený model závislosti času a účinku. (Mají nová média negativní vliv na náš wellbeing?)
 11. Negativní výsledky neovlivňuje pouze vyšší využívání technologií, ale též špatně zvolené výukové aktivity. (PISA propojuje čtenářskou a digitální gramotnost)
 12. Co se žáci naučí v tvé přítomnosti, není nejdůležitější. (Myšlenky, které si odnáším z online výuky)
 13. Snadno se může stát, že autokracie s pomocí umělé inteligence zvítězí nad demokracií. (Kapitalismus dohledu podle Doctorowa)
 14. Zabývat se jen některými dílčími problémy digitálního wellbeingu nestačí. Je třeba vnímat všechny složky wellbeingu a hledat rovnováhu. (Digitální kompetence pro wellbeing)
 15. Vzhledem k tomu, že se formativní hodnocení pro svou náročnost v přípravě a realizaci neobejde bez soustavné (i virtuální) přítomnosti učitelů, je nutné uvažovat o přenechání určité části jejich tradiční práce strojům. (Role technologií při formativním hodnocení)
 16. Jít digitální cestou znamená mnohem více než jen učit synchronně a asynchronně nebo zadat čísla stran v učebnici. (Problémy digitální revoluce ve školách)
 17. Klíčem k transformaci školství je zájem jednotlivců o učení – o svůj osobní růst. Je potřeba změnit zaběhané postupy i cíle a věnovat vyšší pozornost wellbeingu. (Nová pedagogika pro hluboké učení podle Fullana)
 18. Ochota učitelů k využívání technologií ve výuce a obecně ke změně (nejen svých postojů) je přímo úměrná míře jejich růstového myšlení, tj. zda mají vlastní potřebu se zdokonalovat. (Profesní přesvědčení učitelů a technologie)
 19. Tím nejlepším zdrojem pro pochopení, jaké změny máme udělat, jsou naši žáci. (Kritická digitální pedagogika podle Stommela)
 20. Digitálních nástrojů je obrovské množství a lze je nahradit, kdežto učitel je nenahraditelný. (Weston Kieschnick)
 21. K tomu, aby mohl učitel hledat potenciál každého žáka, musí se o něj zajímat a hledat způsoby, jak propojit školu s prostředím, ze kterého žák pochází, a přizpůsobovat jeho vzdělávací možnosti a osobní zájmy školním činnostem. (Jak se stát spravedlivějším učitelem)
 22. Jací jako učitelé jsme, je dáno tím, co děláme, jak to děláme, a taktéž jaké zaujímáme postoje, což má vliv především na naše žáky. (21 vlastností učitele nejen pro rok 2021)

Spousta zajímavých a inspirativních myšlenek se do výběru nevešla. Určitě ale nezapadnou stejně jako články, ve kterých se objevily. Dříve nebo později vám je připomeneme, protože tak to na Spomocníkovi děláme, neustále propojujeme minulá, současná i budoucí témata vzdělávacích technologií a také osobnosti, které je reprezentují.

A jaké myšlenky si z našich článků odnášíte pro rok 2022 vy? Napište nám je do komentářů nebo na náš padlet.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.