Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 23 myšlenek pro rok 2023
Odborný článek

23 myšlenek pro rok 2023

4. 1. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Ohlédnutí za rokem 2022 prostřednictvím myšlenek publikovaných v článcích na Spomocníkovi.
 

V roce 2022 jsme na Spomocníkovi publikovali celkem 79 článků. Pojďme si některé z nich připomenout prostřednictvím myšlenek, které přinášejí.

 1. Je naší povinností snažit se tvořivé myšlení žáků podněcovat. Stále platí, že se uplatní jen ten, kdo něco s maximálním úsilím skutečně dělá. A to platí i o učení samotném. (Svět potřebuje tvůrce, ne komentátory)
 2. Když ve škole něco nefunguje, je často problém v komunikaci. Buď komunikujeme špatně, nebo nekomunikujeme vůbec, což se brzy projeví na práci a chování všech, a dříve nebo později na atmosféře celé školy. (Komunikační plán jako základ úspěšné školy)
 3. Prezenční výuka a výuka online jsou dvě velmi odlišné věci. Nemůžete jednoduše vzít prezenční hodinu a říct, že ji uděláte online. (Asynchronní výuka Susan Whitman)
 4. Je třeba přehodnotit vzdělávání, jehož cílem je příprava na výkon povolání. Od programů založených na docházce a času je třeba se přeorientovat na učení založené na získávání aktuálně potřebných dovedností a schopnosti myslet. (Doporučení Contact North kanadské vládě)
 5. Digitální minimalismus a digitální gramotnost spolu úzce souvisejí. Ne však jako dva protipóly, kdy jeden reprezentuje schopnost technologie používat a druhý nepoužívat, ale vedle sebe. (Jak souvisí digitální minimalismus s digitální gramotností)
 6. U každého musíme předpokládat, že má určité mezery ve znalostech, to mu ale nebrání stát se úspěšným. Měli bychom mnohem více akcentovat přístup, který integruje výchovu a chápe vzdělávání jako formování individuálního charakteru, moudrosti, úsudku a plodné zvědavosti. (Je učení vidět? Polemika Johna Hattieho a Steena Larsena)
 7. Vybavit žáky přístroji bez jasné vize, co s nimi budou dělat, je počin velmi riskantní. (Kalifornský na kompetence orientovaný model)
 8. Přemýšlejte, co je pro vás tou vzdělávací oblastí nebo tématem, kterému se ve své vzdělávací tvorbě dokážete věnovat, to, co vám nejlépe sedí a je ideálně též unikátní a ve vzdělávací sféře chybí nebo není dostatečně pokryto. Najděte tu pravou niku (angl. niche) jak pro sebe, tak pro vaše online studenty. (Jak učit jako influencer)
 9. Kvalitní výuka dokáže eliminovat nevhodné používání technologií, ale technologie nikdy nezachrání špatnou výuku; většinou ji ještě zhorší. (12 principů Tonyho Batese)
 10. Digitální technologie, hlavně chytré mobily, jsou všude. Naším úkolem je usměrnit jejich používání žáky ke smysluplným, pro jejich osobní růst prospěšným aktivitám. Musí se naučit nastavit si přijatelnou rovnováhu a navíc potřebují pochopit, které činnosti jsou prospěšné a které ne. (Rovnováha využívání technologií ve výuce podle Common Sense)
 11. Vychovat kreativně myslícího jedince není snadné. Metodika může pomoci, když si nevíme rady, jak postupovat. Tou hlavní podmínkou ale je, aby kreativní byl i sám učitel. I on potřebuje volnost, má-li se tato jeho vlastnost uplatnit. (Poučení z kritiky metodiky tvořivého myšlení v rámci seriálu Diskuze metodiky tvořivého myšlení)
 12. Kurikulum se nesmí orientovat jen na vstupy výukového procesu, musí definovat hlavně výstupy, tedy schopnosti žáků. Sem patří i rozvoj charakterových vlastností, který má zásadní vliv na jejich celoživotní osobní růst a ovlivňuje budoucnost celé naší společnosti. V této oblasti má školství většinou velké rezervy. (Převrácené čtyřrozměrné kurikulum)
 13. Kvalitní třídní učitel či učitelka se pozná, vyjma tisíce jiných věcí, také podle toho, jak dobře dokáže komunikovat se svými žáky, jejich rodiči, učiteli, kteří jejich žáky učí, a také s vedením své školy. A to samozřejmě nejen osobně, ale zejména online. (20 způsobů online komunikace třídních učitelů)
 14. Přemýšlení o budoucnosti je základní složkou úvah o změnách vzdělávacího systému ve stále nejistější době. Musíme se snažit ve vzdělávání vybudovat dlouhodobé strategické myšlení, abychom pomohli identifikovat potenciální příležitosti i výzvy a potlačili stres z nečekaných otřesů. (Aktuální scénáře budoucnosti školství)
 15. Potřeba změn ve školství je evidentní, ale jejich realizace skokem je téměř nemožná. Pozitivní výsledky může daleko pravděpodobněji přinést soustavná dlouhodobá snaha vedená správným směrem. (Proč ve školství přetrvávají snahy o rychlou změnu?)
 16. Budoucí metaverse bude naplňovat hlavně funkce socializační a umožňovat spojení lidí synchronně a asynchronně. Interaktivita v metaverse se stane běžnou součástí komunikace. (Metaverse není jen prostorem)
 17. Technologie má smysl používat jen tehdy, je-li to přínosné pro náš osobní rozvoj – tedy tehdy, když umocňují naše myšlení. (Bonovo laterální myšlení)
 18. Technologiemi podporované vzdělávací prostředí budoucnosti bude vypadat mnohem méně jako online třída, ale mnohem více jako online pracoviště. (Budoucnost vzdělávacích technologií podle Contact North)
 19. Technologie ve vzdělávání zcela jistě přispívají ke zvyšování komplexnosti a proměnlivosti světa, tedy i rizik, kterým musíme čelit. Měli bychom se proto s jejich pomocí snažit posilovat naši odolnost vůči změnám a hledat řešení pro udržitelný život. (Wellerovy metafory vzdělávacích technologií)
 20. Je mimořádně důležité si uvědomit, že využití rozšířené reality ve výuce není žádným všelékem, který vyřeší všechny naše problémy. Má své výhody i nevýhody. (Jak na meta-učení)
 21. Stále víc se ukazuje, že abychom byli v budoucnu úspěšní, budeme principy digitálního minimalismu potřebovat. Změna digitálních návyků je jedním z nich, a bezesporu tím nejvýznamnějším. (Jak se zbavit digitálních zlozvyků)
 22. U umělé inteligence, ať už jde například o generativní umění nebo ChatGPT, bychom neměli končit (tj. používat výhradně ji), ale měli bychom u ní začínat. Hledat v obsahu, který nám poskytne, inspiraci a potřebu na tento obsah navázat a využít ho k naší další tvorbě. (Nekončete u umělé inteligence, začínejte u ní)
 23. Aplikace nám pomáhají nacházet cestu k sobě navzájem. Tam, kde spolu napříč generacemi málo komunikujeme, bychom prostřednictvím nich mohli nacházet společnou řeč. (Aplikace roku pro hledání cesty k sobě navzájem)

Zajímavé myšlenky z našich článků publikujeme ve formě citátů také na našem Instagramu. Pohromadě je pak najdete na stránce s citáty.

A jaké myšlenky si z našich článků odnášíte pro rok 2023 vy? Napište nám je do komentářů nebo na padlet.

*

Související články

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.