Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 10 vlastností školních AI lídrů
Odborný článek

10 vlastností školních AI lídrů

6. 3. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Umělá inteligence

Anotace

Jaké vlastnosti by měli mít učitelé a všichni ti, kteří ve škole vedou vzdělávání v oblasti umělé inteligence? Stejné jako lídři, kteří řídí nasazení AI v byznysu.

A kdo tu AI bude u nás učit?

Otázka, kterou si nejen ředitelé škol už určitě položili. Přitom personální obsazení není tím nejdůležitějším, čím by se měli zabývat.

Hledání AI lídra

Nejprve je potřeba najít AI lídra, který přijde s návrhem koncepce, tedy nejen co budeme učit a kdo to bude učit, ale jak, kde a kdy výuku umělé inteligence do školy zavedeme a jak budeme tuto oblast nadále rozvíjet.

Lídra, který chápe, že AI vzdělávání nezačíná a nekončí u promptování. Takového, který nepojímá AI pouze jako samostatnou, oddělenou oblast, ale převážně jako průřezové téma, které ze své podstaty prostupuje ostatními odvětvími, jež doplňuje, rozšiřuje a obohacuje.

Otázka proč tu přitom zcela odpadá. Nemusíte být zrovna AI lídrem, abyste odtušili, že bez AI to ani ve vzdělávání už opravdu nepůjde.

A jaké vlastnosti by takový AI lídr měl mít? Jaký člověk by to měl být? Odpovědi přednostně hledejme u lídrů, kteří řídí nasazení AI v byznysu.

1. Vizionář

Mukul Agrawal, technický ředitel společnosti Vistaprint, tvrdí, že skvělí AI lídři budoucnosti musí o problematice přemýšlet v mnohem hlubší perspektivě. AI vedoucí musí být většími odborníky než techničtí ředitelé. AI lídři by měli mít též jasný pohled na budoucí směřování umělé inteligence, ale nikoliv v horizontu 1 roku, ale 5–10 let, a též odborné znalosti v rozvíjejících se oblastech AI. [1]

2. Influencer

Lily Haake, vedoucí pro technologie, vyhledávání a nábor IT ředitelů v personální agentuře Harvey Nash, taktéž věří, že technické znalosti jsou důležité pro úspěšné AI vedoucí. Podle ní úspěšný AI lídr bude muset mít technické znalosti, které většina z nás nemá. Nicméně jejich technická způsobilost musí být spojena s měkkými dovednostmi, např. schopnostmi identifikovat příležitostí nebo vést lidi, kde jednou z klíčových leadership dovedností je ovlivňování.

„AI lídr by měl mít schopnost ovlivnit skupiny a kolektivy napříč všemi odděleními.“ [1]

3. Budovatel

Nigel Richardson, SVP & CIO Europe ve společnosti PepsiCo, říká, že úspěšní lídři jsou ti, kteří neustále rozvíjí talent a nachází rovnováhu mezi revolučními technologiemi, které mají hmatatelný obchodní dopad, a zachováním základních dovedností potřebných k provozu bezchybných každodenních operací.

Budoucí AI lídři budou muset porozumět tomu, co skutečně posiluje konkurenční výhodu, a to bude vyžadovat kombinaci tradičních a nově vznikajících technologií.

„Budete muset strategicky přemýšlet o směru, kterým se toto odvětví ubírá, a hledět do budoucnosti, bez ohledu na to, jaká může být.“ [1]

4. Spojovatel

Lisa Diehl, ředitelka péče o spotřebitele ve společnosti Freshpet, zastává názor, že úspěšný AI lídr je ten, který dokáže pochopit vztahy mezi výzvami a příležitostmi.

„Vím, že existuje mnoho obav o bezpečnost v IT odvětví. Všichni se dnes v oblasti umělé inteligence přirozeně pohybujeme šnečím tempem, abychom se ujistili, že velmi pečlivě přemýšlíme nad tím, jak bychom ji mohli využít.“ [1]

5. Univerzál

Sasha Jory, CIO v pojišťovací firmě Hastings Direct, říká, že úspěšný AI lídr budoucnosti bude potřebovat velké množství dovedností. Více dovedností než pouze schopnost pracovat s novými technologiemi. Takový, který je víc všeobecně vzdělaný než ten, který je pouze technicky orientovaný.

„Musí rozumět dobrému a špatnému chování. Pochopit, že úspěch v oblasti umělé inteligence je velmi důležitý, a je třeba jej dosáhnout. Ale musí také rozpoznat, jak by škodlivá umělá inteligence mohla být špatná pro všechny; špatná pro byznys, pro zákazníky, pro kolegy.“ [1]

Analogie a další vlastnosti

Přestože všechny výše popsané vlastnosti AI lídrů pocházejí z byznys prostředí, lze v nich snadno nalézt analogie z prostřední školního. Pokud jde o řízení (nejen v oblasti AI), oba světy, školní i firemní, se od sebe zase tolik neliší. Právě naopak. Jsou si velmi podobné. A pro ředitele může být ten druhý navíc v mnoha směrech velmi inspirativní.

A jaké další vlastnosti by školní AI lídři měli mít? Napadá mě jich ještě minimálně 5 a k nim na závěr přidám jednu navíc.

6. Inovátor

AI lídr by měl sledovat novinky a trendy v oblasti umělé inteligence. Měl by o nich informovat školní AI tým a společně přemýšlet o tom, zda a jak je zahrnout do vzdělávání na škole.

7. Motivátor

AI lídr by měl mít schopnost motivovat další učitele a vedení školy nejen ve využívání nástrojů umělé inteligence u sebe a ve výuce svých předmětů, ale i napříč předměty.

8. Mediátor

AI lídr by měl být prostředníkem mezi jednotlivými komisemi a učiteli, zastřešujícími jednotlivé vzdělávací oblasti, a prostřednictvím AI týmu, který vede, nabízet řešení, jak nástroje umělé inteligence integrovat do těchto oblastí a vzájemně je tím propojovat.

9. Komunikátor

AI lídr musí mít i dobré komunikační dovednosti, které využije pro komunikaci s učiteli, žáky a vedením školy při organizaci AI vzdělávání i při jeho realizaci.

10. Nadšenec

Stěží si představit AI lídra, který není zapálen pro oblast umělé inteligence. Neměl by však být AI ovcí, která slepě prosazuje využívání AI všude a za všech okolností bez předem plánované a odsouhlasené strategie AI vzdělávání, kterou pochopitelně nevymýšlí sám, ale právě díky výše uvedeným vlastnostem iniciuje a následně vede.

Vlastnosti nejen AI lídrů

Řada výše uvedených vlastností je klíčová pro jakéhokoliv lídra, nejen toho, který ve škole vede oblast umělé inteligence. Každý lídr musí dobře ovládat komunikační dovednosti, být dobrým motivátorem a mediátorem, mít schopnost lidi spojovat, a nikoliv je rozdělovat, nebo s nimi dokonce manipulovat.

A musí mít také odvahu. Lídr bez odvahy je jako učitel bez vize, který se drží osvědčených metod, ale nikdy nepřekročí hranice k objevování nových možností vzdělávání. (Toto přirovnání vymyslel ChatGPT a mně přišlo celkem trefné. Pozn. autora.).

Odvahu vystoupit ze své komfortní zóny, odvahu vydat se na cestu, které věří, přestože možná není úplně běžná či konvenční. Neměl by se bát o svou pozici, měl by si stát za svým přesvědčením a umět také občas zariskovat.

Nalézt nebo připravit

Otázkou zůstává, zda ředitelé své (nejen AI) lídry hledají. Pro začátek bude úplně stačit, když najdou toho správného nadšence s odvahou. To by ve škole snad neměl být problém. A pak už jim zbývá jen jediný, ale zato nejzásadnější a současně nejtěžší úkol: zajistit, aby se těmito lídry stali.

 

*

Související články

 

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – SAMUELS, Mark. 5 essential traits that tomorrow's AI leader must have. 2023. [cit. 2024-2-29]. Dostupný z WWW: [https://www.zdnet.com/article/5-essential-traits-that-tomorrows-ai-leader-must-have/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.