Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Mí profesionální inspirátoři
Odborný článek

Mí profesionální inspirátoři

13. 1. 2020 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Přehled nejdůležitějších odborníků, kteří mi při studiu problematiky vzdělávacích technologií pomohli a pomáhají pochopit souvislosti. Jedná se o můj příspěvek k akci Největší inspirátoři našeho Virtuálního digicentra.

Vzhledem k tomu, že sledování čelných osobností oboru vzdělávacích technologií z celého světa je hlavní náplní mé práce již od začátku 90. let minulého století, kdy jsme byli v InfoCentru UIV vlastně téměř jako první připojeni k internetu, našel jsem jich za tu dobu docela dost. Někdy na přelomu tisíciletí mě napadlo, že by stálo za to publikovat ty nejdůležitější citáty, které jsem shromáždil. Vzniklou sbírku jsem pojmenoval Kudy se ubírá vývoj vzdělávacích technologií?.

Na jaře 2013 jsem jako dokument dokládající mou odbornou způsobilost pro žádost o grant GAČR, který jsem nakonec nedostal, udělal poněkud obsáhlejší soupis svých inspirátorů (My tributes). Je velmi příjemné zjistit, kolik špičkových světových odborníků pracuje nahlas. Všichni jmenovaní mají nemalé zásluhy na výsledcích mé práce – tedy hlavně na článcích Učitelského spomocníka. Rád bych jim poděkoval, a toto je jedna z cest, jak to udělat.

Když přišel Jarda Mašek s nápadem sdílet naše inspirátory v rámci Virtuálního digitálního centra, hned jsem si řekl, že mám vlastně z velké části hotovo. Stačí oprášit, doplnit posledních 7 let, a je to:

Jméno: Od kdy: Odkud je: Co mě naučil/a: Výběr z mých výstupů:
Rudolf Kryl 80. léta Univerzita Karlova, Matematicko fyzikální fakulta Filozofie (nejen) programování, Pascal Předmluva k mé publikaci Role internetu ve vzdělávání z roku 2003
Alfred Bork 1990 University of California, Irvine Pochopení aktuálního vývoje vzdělávacích technologií Předmluva k mé publikaci Role internetu ve vzdělávání z roku 2003
Margaret Cox 1993 King's College London Pochopení aktuálního vývoje vzdělávacích technologií Předmluva k mé publikaci Role internetu ve vzdělávání z roku 2003
Seymour Papert 1993 MIT Media Lab Didaktická koncepce konstrukcionismu, podstata informatického myšlení Zavádění počítače do dětského světa techniky, Je škola překonaná?, 4P profesora Paperta
Lowell Monke 1997 Wittenberg University Vliv technologií na vývoj dětí Web a pluh
Sherry Turkle 1997 MIT Psychologie života online, digitální wellbeing Portrét Sherry Turkle, Mluvme spolu!, Generace Z
Jamie McKenzie 1998 From now on Didaktické aspekty vzdělávacích technologií Cukrátka mysli: náhrada pravdy placebem
Larry Cuban 1999 Stanford University Kritický výzkum a historie vzdělávacích technologií Nahá pravda o technologiích ve školách, Cubanovy zombie online vzdělávání, Cubanovy principy úspěšné reformy školství, Personalizace jako fastfood
Robert Kozma 2001 SRI International Vedoucí výzkumu IEA SITES M2, v němž jsem měl roli národního koordinátora SITES M2 CZ
Chris Dede 2001 Harvard Graduate School of Education Kvalitativní a akční výzkum – aktivizující rozhraní, situované učení Zapomeňte! vzkazuje Dede, Vzdělávání ve věku komplexity
Judi Harris 2002 William & Mary School of Education Metodika internetových projektů, model TPCK Taxonomie a příklady internetových výukových projektů, Katalog výukových aktivit podle modelu TPCK
Bernie Dodge 2004 San Diego State University Metodika webquestů WebQuest.cz – závěrečná zpráva
Eric von Hippel 2006 MIT Koncept čelných uživatelů/učitelů, kolektivní inteligence MIT zkoumá kolektivní inteligenci, Hippelova technologická inovace ve školství
Vicki Davis 2007 Westwood Schools, Camilla, Georgia Vzdělávací technologie v praxi Plochá třída v placatém světě
George Siemens 2008 The University of Texas at Arlington Teorie konektivismu, otevřenost, analýza výukových výsledků Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí, Vyznání George Siemense, Adaptivní student, ne adaptivní výuka
Stephen Downes 2008 National Research Council of Canada Teorie konektivismu, osobní vzdělávací prostředí, novinky ze světa vz. tech. Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí, Kolaborace nebo kooperace?, Personalizované či personální vzdělávání
Don Tapscott 2008 Americký výzkumník, spisovatel, řečník, a poradce Síťová generace, wikinomie, otevřenost Síťová generace podle Tapscotta, Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012
Sugata Mitra 2008 Newcastle University Díra ve zdi (výzkum), metodika SOLE Ceny eTwinning 08
Punya Mishra, Matthew Koehler 2009 Michigan State University Teoretický model TPCK Integrace technologií podle modelu TPCK
Marc Prensky 2009 Americký vynálezce, visionář, spisovatel, řečník Digitální domorodci a imigranti, Homo sapiens digital, 4 fáze digitální transformace školství Technologie jako příčina vývojové nespojitosti, Technologická transformace vzdělávání podle Prenského
Chris Anderson 2009 Šéfredaktor Wired magazine, spisovatel Web 2.0, velká data, transformace ped. výzkumu Jaká je budoucnost pedagogického výzkumu?, Co má společného budoucnost webu se vzděláváním
Terry Anderson 2009 Athabasca University Teorie e-learningu Andersonův teorém interakční ekvivalence, Tři generace online pedagogiky
Stephen Heppell 2009 Anglia Ruskin University Skoková podstata inovace Jakou podstatu má inovace?, eTwinning jako nástroj změny
Heather Kanuka 2009 Athabasca University Psychologická podstata vlivu technologií na učení Psychologické aspekty vzdělávacích technologií
Alan November 2009 November Learning Metodika vzdělávacích technologií Škola jako digitální vzdělávací farma, Co má být náplní výuky, ale často není?
Daniel Willingham 2009 University of Virginia Výsledky výzkumu kognitivní psychologie poněkud brzdící intuitivní inovace Proč nemají žáci rádi školu?, Základem kritického myšlení jsou fakta
Martin Weller 2010 Open University Otevřené vzdělávání, OER Má nabídka je toto: NIC, Husité vědy
David Cormier 2010 University of Prince Edward Island Teorie konektivismu, MOOC, budoucnost vzdělávání Vzdělávání budoucnosti – kurz chápání budoucího světa, Masivní otevřené online kurzy, Největší konektivista dneška David Cormier, Davův seminář otevřené pedagogiky
Tony Wagner 2010 Harvard Graduate School of Education Metodika vzdělávacích technologií 7 základních kompetencí pro 21. století podle Wagnera,
Ira David Socol 2010 Albemarle County Public Schools Teorie zakotvené akce, tvořivé myšlení v praxi Problémy standardizace podle Socola, Podstata otevřeného přístupu k výuce s využitím technologií
Diane Ravitch 2010 New York University Hodnocení výukových výsledků, odpor vůči plošnému testování Strategie skutečné reformy školství, Diane Ravitch a podpora amerických veřejných škol
Beth Kanter 2011 Monterey Institute of International Studies Teorie online vzdělávání (návodnost), tvořivé myšlení Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí, Možnosti otevírající vlastní cesty za poznáním
Steve Wheeler 2011 University of Plymouth Teorie e-learningu Nový pohled na osobní vzdělávací prostředí, Digitální gramotnost podle Wheelera, Wheelerova pyramida digitálního zapojení
Dean Groom 2011 Macquarie University Teorie prostojového učení, hry ve výuce Prostojové učení podle Grooma
Richard Brautigan 2011 Americký básník, beatnik Vize budoucnosti Dohlížejí na vše stroje láskyplné milosti?
Eli Pariser 2011 Upworthy Vývoj internetu od kultury konektivity k platformním společnostem Pozor na internetové informační bubliny!
Audrey Watters 2011 Nezávislá kurátorka vz. tech. Historie a současný vývoj vz. tech. s důrazem na investice Audrey Watters na Spomocníkovi
David White 2011 University of Oxford Typologie uživatelů internetu (návštěvník-rezident), pedagogika nejistoty, OER Jste rezident nebo návštěvník?, Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla být
David Wiley 2012 Lumen Learning Teorie otevřeného vzdělávání Vliv volné dostupnosti materiálů na školství, Od paradoxu využitelnosti k hypotéze remixu
Alec Couros 2012 University of Regina Otevřená digitální pedagogika Otevřený online kurz pro kanadské studenty učitelství, Jak připravuje učitele University Regina,
John Spencer 2012 George Fox University Tvořivé myšlení v praxi Čtyři fáze personalizace výuky, Propast tvořivosti podle Johna Spencera
Eric Sheninger 2012 International Center for Leadership in Education Digitální pedagogika v praxi Noste si vlastní přístroje!, Pedagogika digitální diskuze
Will Richardson 2012 Modern Learner Media, Change School Technologiemi ovlivněná reforma školství Zapomínání podle Richardsona, 10 zásad moderní školy podle Willa Richardsona a Bruce Dixona
Lodge McCammon 2012 North Carolina State University Metodika převrácené třídy Převrácená třída podle Dr. Lodge
Yong Zhao 2012 University of Kansas Profil absolventa, tvořivost a podnikavost jako výukový cíl Kreativita a podnikavost podle profesora Zhao na konferenci ISTE 2012, 5 cyklických chyb profesora Zhao
Larry Rosen 2013 California State University Psychologie internetové závislosti (technologické přestávky) Rizika spojená s technologiemi podle Rosena
Vernor Vinge 2013 University of San Diego Teorie singularity, guru kyberpunku Singularita podle Vinge
Ray Kurzweil 2013 Kurzweil Education Zákon zrychlujících se změn Ray Kurzweil, umělá inteligence a výuka jazyků, Jak Watson zvítězil v Jeopardy
Jim Groom 2013 University of Mary Washington Digitální pedagogika v praxi (na VŠ) Pedagogika nejistoty podle Jima Grooma, Jak moc je otevřené vzdělávání otevřené?
Tony Bates 2013 Open University, Contact North Od distančního vzdělávání k e-learningu Sedmero osvícení Tonyho Batese, Co bylo špatně
Michael G. Moore 2013 Pennsylvania State University Teorie transakční vzdálenosti Moorova teorie transakční vzdálenosti
Michael B. Horn 2013 Christensen Institute Teorie blended learningu Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání, Kdy dojde k technologické personalizaci výuky?
Michael Wesch 2014 Kansas State University Inovativní výukové postupy založené na sdílení Digitální etnograf Michael Wesch
Justin Reich 2015 MIT Výzkum vz. tech. (MOOC), tvořivé myšlení MITx MOOC o vzdělávacích technologiích, Profil absolventa podle Reicha
John Hattie 2015 University of Auckland Metaanalýza funkčnosti výukových metod Zjevné učení podle profesora Hattie
Bryce Williams 2015 Eli Lilly & Company Sdílení jako základní princip odborného růstu Pracovat nahlas
Valerie Shute 2015 Florida State University Průběžné formativní hodnocení výukových výsledků Neviditelné hodnocení
Mark Pesce 2015 University of Sydney Rizika vývoje internetu Pesceho hypermimesis, Démonologie podle Marka Pesceho
Ikujiro Nonaka 2016 Hitotsubashi University Budování nekognitivních složek poznání Tiché poznání v online světě
Bruce Dixon 2016 Anywhere Anytime Learning Foundation Technologiemi ovlivněná reforma školství Pohled na technologie školou zkreslenými brýlemi, 10 zásad moderní školy podle Willa Richardsona a Bruce Dixona
Bonnie Stewart 2016 University of Prince Edward Island Teorie digitální pedagogiky Bonnie Stewart – digitální pedagožka sociálních sítí
José van Dijck 2017 Utrecht University Vliv rozvoje technologií (soc. sítě, AI) na společnost Od kultury konektivity k platformním společnostem
Maciej Cegłowski 2017 Americký expert původem z Polska Nejnovější vývoj AI Superinteligence podle Macieje Cegłowského
Jenny Mackness 2017 Oxford University Teorie komplexního systému Různost je obtížná
Tim Berners-Lee 2017 W3C Rizika vývoje internetu Tři současné trendy schopné zničit web
Noam Chomsky 2017 MIT Teorie mediální výchovy, historie Propaganda podle Chomského
Elon Musk 2017 Vizionář a investor AI slibující revoluci ve vzdělávání Muskův Neuralink
Barbara Oakley 2017 Oakland University Funkce mozku Kurz Learning How to Learn: Naučte se učit se
Paulo Freire 2017 Univerzita São Paulo Filozofická podstata vzdělávání (pro všechny) Freireho kritická pedagogika a technologie
Gary Stager 2017 Constructing Modern Knowledge Výuka informatiky, znalec díla S. Paperta Gary Stager – největší konstrukcionista dneška
Roy Amara 2017 SRI Teoretický popis uplatnění technologických inovací v praxi Amarův zákon a Hype cyklus
James Bridle 2017 Umělec, spisovatel a novinář z Londýna Odhalování důsledků nevhodného využití technologií Velká data? Ne, děkuji!
Todd Rose 2018 Harvard Teorie individualizace výuky Stop průměrnosti
Thom Markham 2018 PBL Global Empatie, komplexní systém Vztah empatie a učení
David Snowden 2018 IBM Komplexní systém Vzdělávání ve věku komplexity
John Perry Barlow 2018 Electronic Frontier Foundation Boj za otevřenost a kulturu konektivity Barlowova Deklarace nezávislosti kyberprostoru
Mitchel Resnick 2018 MIT Teorie výuky informatiky, následovník Paperta Resnickovy mýty o kreativitě
Danah Boyd 2018 Microsoft Sociální sítě, mediální výchova Paradox mediální výchovy podle Danah Boyd
Tristan Harris 2018 Center for Humane Technology Boj proti zneužívání internetu Dobře strávený čas podle Tristana Harrise
Juval Noach Harari 2018 Hebrew University of Jerusalem Vývoj společnosti pod vlivem technologií Stává se svobodná vůle pouhou iluzí?
Douglas Rushkoff 2018 City University of New York Teorie výuky informatiky, boj proti zneužívání internetu Ovládej, abys nebyl ovládán!
BJ Fogg 2018 Stanford University Ovlivňování lidí prostřednictvím technologií Foggův model ovládání lidí technologiemi
Beth Holland 2018 CoSN Výzkum vzdělávacích technologií, tvořivé myšlení Navigátorka Beth Holland, Proč mobily ve škole používat, Digitální rovnost CoSN v roce 2019
George Couros 2019 Americký nezávislý konzultant Zavádění školských inovací do praxe Tři posuny George Courose
A. J. Juliani 2019 University of Pennsylvania Tvořivé myšlení v praxi Hodina géniů podle A. J. Julianiho, Od stylů učení k mentálním modelům
Susan Halfpenny 2019 University of York Digitální wellbeing Digitální wellbeing na Future Learn
Derek Li 2019 Squirrel AI Výuka pomocí AI v Číně Čínská cesta k umělým učitelům
Anya Kamenetz 2019 Americké Non-Profit Radio Vhodné využití technologií ve výchovné praxi Anya Kamenetz o technologiích pro rodiče, Proč mobily ve škole používat
Mike Walsh 2019 Ředitel poradenské společnosti Tomorrow Budoucnost internetu Mike Walsh
Lee Watanabe-Crockett 2019 Ředitel poradenské společnosti Wabisabi Tvořivé myšlení v praxi Badatelsky orientovaná výuka podle Crocketta
James Wilson Williams 2019 Oxford Boj proti zneužívání internetu, mediální výchova Odpor vůči ovlivňování lidí online podle Williamse
Linda Castañeda 2019 University of Murcia Inovativním pojetí přípravy učitelů Trochu jiná zkouška
Mizuko Ito 2019 University of California Antropologie internetu, sítě spřízněnosti Antropoložka internetu Mimi Ito
Shoshana Zuboff 2019 Harvard Vliv internetu na podnikání a na společnost Shoshana Zuboff a kapitalismus dohledu

Nakonec mi to samotné „oprášení“ dalo docela zabrat. Těch inspirátorů je docela dost, že? Jedná se o výsledek mého celoživotního budování osobního vzdělávacího prostředí. Řekl bych, že je jich tolik, že už ani nemohou nikoho moc inspirovat. Berte ten přehled hlavně jako návod, jak dlouhodobě postupovat, chcete-li se stát skutečným znalcem, který má přehled o tom, co se v oboru děje. V pozadí je věčné dilema, zda je rozumnější studovat méně zdrojů do hloubky, nebo více za cenu mnohem povrchnějších znalostí. Vždy půjde hlavně o to, co je vaším cílem. Nejdůležitější je něco smysluplného dělat (v mém případě je to dělání vyjádřeno slovesem „studovat“).

Naše aktuální akce virtuálního digicentra Největší inspirátoři se orientuje hlavně na něco trochu jiného. Snaží se o sdílení jen těch nejlepších, především těch, kteří mají praktické náměty na výukové aktivity, jež lze převzít a s úspěchem použít ve vlastní výuce. Pozor ale, ne všichni mí inspirátoři jsou teoretici! Pokud vás zajímají jen tyto zdroje, hledejte klíčové slovo „praxe“.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Patrik Randa
23. 2. 2020, 19:23
Moc děkuji za tak podrobný a důležitý přehled významných osobností a jejich studií ve vzdělávání. A také za hromadu práce, kterou pro nás odvádíte nejen s tímto tak náročným příspěvkem na vytvoření. Přeji stále mnoho sil, ať Vás práce neomrzí.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.